Poradnik

Poradnik

Dzi? nie musicie rusza? si? z domu, by prze?y? emocje por?wnywalne do tych, jakie oferuj? najs?ynniejsze salony gier w Las Vegas czy Monte Carlo. Wystarczy Internet i komputer, a w wielu wypadkach ? sam smartfon. Jak wybra? kasyno online? Na co zwr?ci? uwag?? Czy najwa?niejsze s? oferowane przez kasyno gry? Czy raczej co? innego? A mo?e istnieje co? takiego jak kasyno darmowe? Czas na kilka lekcji na temat tego, jak obs?ugiwa? typowe kasyno internetowe!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
karamba
 • Bonus powitalny 1000 PLN
 • Nawet do 100 darmowych spin?w
 • Rozbudowany program VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
1.0 Karamba
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Kaboo kasyno duze
 • 5 darmowych spin?w za rejestracj?
 • Premia na start 100% do 500PLN
 • Ponad 700 gier kasyno

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Kaboo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
comeon logo
 • Specjalne oferty z newslettera
 • Darmowy bonus 125 PLN
 • 20 darmowych obrot?w wager free!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 ComeOn
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casino room logo2
 • Bonus 500% do 400 PLN
 • Bonus 200% do 1200 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Casino Room
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Vslots
 • Olbrzymia ilo?? gier kasynowych
 • Bonus do 100% do 800 PLN
 • 11 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 VideoSlots
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsson 2
 • Ponad 1000 gier kasynowych
 • Bonus 100% do 500 PLN na start
 • 50 spin?w na Mega Fortune Dreams

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Betsson
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsafe com
 • Ogrom promocji cyklicznych
 • Bonus 200PLN dla nowych graczy
 • 10 darmowych spin?w na wjazd

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Betsafe
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
cherry
 • Setki gier dost?pnych
 • 50% ekstra do 200 PLN
 • Przejrzysty regulamin

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Cherry Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
vip stakes black logo
 • Ponad 500 gier
 • 200% ekstra a? do 2400 PLN
 • Cashback 20%

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 VIP Stakes
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
gitus com
 • Atrakcyjne bonusy poniedzia?ek i czwartek
 • Bonus na start 100% do 1200 PLN
 • 100 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Guts
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
winmasters logo2
 • Pole?cie koleg? za 40 PLN
 • Bonus dla nowych do 1500 PLN
 • 50 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Winmasters
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
heroes
 • Kasyno z klimatem RPG
 • 100% do 400 PLN na start
 • Duza liczba gier

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Casino Heroes
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
ocean bets logo
 • 300% od 1. depozytu do 3600 PLN
 • 500 gier do wyboru
 • Premie 15% na wybrane metody p?atno?ci

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Ocean Bets
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Najlepsze Kasyna na ?ywo

Aktualizacja: 16 January

Lekcja 1: Wyb?r

Od czego zacz?? zabaw?? Najlepiej wybra? polskie kasyno online lub zagraniczne, kt?re rekomendujemy na naszej stronie. Na co zwr?ci? uwag?? Rzecz jasna na ?atwo?? jego obs?ugi, przejrzysto?? strony oraz oferowane przez kasyno gry. W tym celu najlepiej po prostu przejrze? recenzje. Dla wielu u?ytkownik?w kluczowy jest j?zyk ? je?li pos?ugujesz si? biegle tylko polskim, to lepiej korzystaj tylko i wy??cznie z wirtualnych salon?w gier oferuj?cych obs?ug? w naszej mowie ojczystej. B?dzie to szczeg?lnie wa?ne w chwili, gdy pojawi? si? problemy i b?dziesz chcia? skontaktowa? si? z obs?ug? klienta.

Kolejna wa?na rzecz to r??ne premie powitalne i dla lojalnych klient?w. S? to dodatkowe pieni?dze lub wirtualne ?etony sprawiaj?ce, ?e kasyno darmowe staje si? w zasadzie. Dla klienta to okazja do sprawdzenia gier bez finansowego ryzyka.

Kolejna wa?na rzecz dla ka?dego gracza ? nawet nie tego wytrawnego ? to rzecz jasna informacja czy oferowane przez kasyno gry s? dla nas interesuj?ce i czy jest ich wystarczaj?co wiele. Owszem, czasem bardziej liczy si? jako?? ni? ilo??, niemniej wi?kszo?? gier w wirtualnych salonach jest przynajmniej dobra.

Decyduj?c si? na jakie? kasyno internetowe warto tak?e zwr?ci? uwag? na to, w jaki spos?b najcz??ciej gramy. Je?eli zwykle korzystacie z komputera, to wyb?r b?dzie du?o szerszy i wystarczy skupi? si? na mo?liwo?ciach oferowanych przez dany salon. Je?li jednak lubicie tak?e pogra? na smartfonie czy tablecie, w?wczas wypada sprawdzi?, jak bardzo wersja salonu gier na urz?dzenia przeno?ne r??ni si? od komputerowej. W tym wypadku nale?y pami?ta?, i? polskie kasyno online czy zagraniczne kasyno online w postaci mobilnej ma mniejszy wyb?r gier ? s? dost?pne tylko te dostosowane do mniejszych ekran?w dotykowych. Z drugiej jednak strony na urz?dzeniach przeno?nych mo?na gra? niemal wsz?dzie, korzystaj?c z przegl?darki lub specjalnej aplikacji, kt?r? zwykle opracowuj? tw?rcy kasynowej us?ugi internetowej. Wypada jeszcze przy okazji doda?, i? cho? kasyno gry w wersji mobilnej oferuje w mniejszej liczbie, to cz?sto os?adza ten fakt specjalnymi bonusami.

Lekcja 2: Rejestracja

Kiedy wybierzemy ju? konkretny wirtualny przybytek, mo?emy wreszcie go przetestowa?. W wielu wypadkach mo?emy sprawi?, ?e dane kasyno darmowe si? stanie. Nie jest to wcale trudne, jako ?e bardzo cz?sto wirtualne salony oferuj? du?? gam? gier do przetestowania bez konieczno?ci wydawania pieni?dzy, nawet bez konieczno?ci rejestracji. Kiedy poczujemy si? w danym miejscu swobodnie i uznamy, ?e dane kasyno internetowe nam odpowiada, w?wczas dopiero rozwa?amy za?o?enie specjalnego konta na stronie tej us?ugi.

Pami?tajmy jednak, ?e nawet je?li interesuje nas polskie kasyno online, to wcale nie oznacza, i? obowi?zuje w nim nasza waluta. Przed rejestracj? nale?y si? zatem upewni?, ?e b?dziemy stawia? i wygrywa? z?ot?wki, a nie dolary czy euro.

Poza regulaminem (o kt?rym za chwil?), kasyno online ma obowi?zek umie?ci? dane firmy nim zarz?dzaj?cej. Ta za? powinna posiada? wszelkie stosowne licencje upowa?niaj?ce serwis do prowadzenia gier hazardowych. Innymi s?owy, dany salon musi dzia?a? legalnie na terenie Unii Europejskiej. Je?eli mamy jakiekolwiek w?tpliwo?ci, lepiej dane kasyno internetowe omija? szerokim ?ukiem.

Rejestruj?c si? w kasynie zawieramy tak naprawd? umow? z tym przybytkiem. Z tego te? powodu nale?y bardzo dok?adnie przeczyta? regulamin. Ka?dy portal ustala warunki gry indywidualnie, podobnie jest z wp?acaniem i wyp?acaniem pieni?dzy. Warto te? pami?ta?, ?e zawsze kasyno internetowe stara si? ograniczy? liczb? posiadanych przez klienta kont do jednego. Dlatego te? salon dok?adnie weryfikuje wszystkie dane osobowe, kt?re musimy wpisa? w formularzu rejestracyjnym. A zatem wpisanie wymy?lonego imienia i nazwiska to z?y pomys?.

Niemniej na wi?ksz? swobod? mo?emy sobie pozwoli? wymy?laj?c tzw. nicka. Po prostu ka?de kasyno internetowe daje nam okazj? do wpisania pseudonimu, pod jakim b?d? nas rozpoznawali inni gracze. I tu uwaga: zwykle nick da si? zmieni? tylko raz i to podaj?c salonowi gier wa?ny pow?d.

Natomiast zmiana pozosta?ych danych konta nie jest ju? tak k?opotliwa, cho? w przypadku nazwiska czy adresu kasyno online mo?e za??da? przes?ania skanu dowodu osobistego do weryfikacji.

Lekcja 3: Bonusy

W zasadzie ka?de kasyno online ma jaki? niezwyk?y spos?b na zach?cenie graczy do wniesienia depozytu. Do dyspozycji ma takie narz?dzia jak nagrody rzeczowe oraz premie, jakie przyznaje ka?demu, kto zdecyduje si? gra? na prawdziwe pieni?dze. Innymi s?owy, kasyno internetowe powi?ksza stan konta gracza, dzi?ki czemu ten mo?e d?u?ej si? bawi? na jego stronie.

Najcz??ciej stosowan? zach?t? jest oferowany przez kasyno bonus powitalny ? to premia, kt?r? gracz otrzymuje po dokonaniu pierwszej wp?aty. Zatem znalezienie kasyna, kt?re zaoferuje nam najlepsz? premi? jest bardzo wa?ne. Najcz??ciej oferowany przez kasyno bonus powitalny ma wysoko?? okre?lon? procentowo, np. 100% czy 150%. Zwykle premia powitalna jest r?wna dokonanej przez nas pierwszej wp?acie, je?li ta mie?ci si? w stosownych wide?kach (np. od 100 do 1000 PLN). Zdarza si? czasem i tak, ?e kasyno online z g?ry przyznaje pewn? premi?, kt?rej wysoko?? nie zale?y od wielko?ci pierwszego depozytu.

Drugim wa?nym typem premii jest oferowany przez kasyno bonus od depozytu ? ten, salon gier przyznaje za przys?owiowe do?adowanie konta. Po prostu ka?de kasyno online bardzo ceni lojalnych klient?w. A zatem oferowany przez kasyno bonus od depozytu to premia stworzona z my?l? o graczach, kt?rzy wnios? kolejny depozyt po pierwszym. W uproszczeniu, za ka?d? kolejn? wp?at? mo?emy otrzyma? dodatkowo 50% czy 75% jej wysoko?ci lub te? inne dodatki. Czasem s? to free spins, czyli darmowe spiny, kt?re mo?na wykorzysta? w nowym automacie. Innym razem kasyno bonus od depozytu opracowuje specjalnie z my?l? o konkretnej grupie klient?w ? cho?by takich, kt?rzy ch?tnie graj? w konkretny tytu?.

Kolejna premia, o jakiej nale?y wspomnie?, to oferowany przez kasyno bonus za rejestracje ? otrzymuje go w zasadzie ka?dy, kto za?o?y konto na stronie danego wirtualnego salonu, nie wnosz?c ?adnego depozytu. Taki kasyno bonus za rejestracje to dodatkowe pieni?dze czy darmowe spiny, ale kluczowe bywa to, i? zak?adaj?c konto otrzymujemy dost?p do w zasadzie wszystkich us?ug salonu oraz promocji, kt?re oferowane s? cz?onkom.

Nast?pna premia to oferowany przez kasyno bonus bez depozytu ? to dodatkowe pieni?dze, kt?re gracz mo?e otrzyma? nie wp?acaj?c nic do salonu. Proponowany przez kasyno bonus bez depozytu mo?e mie? posta? kod?w, kt?re nale?y wpisa? w odpowiednim miejscu. Czasem tego rodzaju promocje s? powi?zane z jedn? konkretn? gr? (np. ruletka czy poker), innym razem maj? ograniczenie czasowe u?ycia (np. kilka godzin czy dni). Zwykle kasyno online ogranicza tak?e potencjalne wygrane zdobywane dzi?ki takim premiom.

Ostatni typ premii, o jakim warto wiedzie?, to darmowe spiny. Jak ?atwo si? domy?li?, kasyno online w taki spos?b daje graczom okazj? do wykorzystania automatu spinowego bez konieczno?ci wniesienia op?aty. Niekt?rzy por?wnuj? darmowe spiny do wirtualnych ?eton?w, kt?re otrzymujemy i kt?re mo?emy wykorzysta? w jednor?kim bandycie. Warto zauwa?y?, ?e cz?sto wygrane pieni?dze mo?emy wykorzysta? do dalszej gry. Darmowe spiny to idealny spos?b na poznanie regu? kasyna czy konkretnej gry.

W jaki spos?b maksymalizowa? przer??ne oferowane przez kasyno premie? Przede wszystkim nale?y uwa?nie czyta? zwi?zane z nimi zasady i nie chwyta? si? ka?dej reklamowej sztuczki. Warto te? pami?ta? o minimalnym obrocie, jaki ka?de kasyno internetowe wi??e z bonusami ? po prostu nie zawsze najwi?kszy procent oznacza najwi?cej darmowych pieni?dzy. Wreszcie wypada trzyma? r?k? na pulsie najciekawszych promocji, w czym pomocna jest nasza strona.

Lekcja 4: Depozyt

Na pocz?tku nale?y powiedzie? jedn? niezwykle wa?n? rzecz: wp?acanie depozytu na konto ka?dego licencjonowanego w Unii Europejskiej salonu gier jest w pe?ni bezpieczne. Nie musimy si? obawia?, i? kto? skorzysta z naszych danych, w?amie si? na nasz? kart? kredytow? czy w inny spos?b nas oszuka.

Druga wa?na informacja brzmi: bez wp?acenia pieni?dzy na konto kasyna, nie tylko nie mamy szansy na prawdziwe wygrane, ale r?wnie? nie b?dziemy mogli skorzysta? z ca?ego salonu gier ? pewne jego cz??ci s? po prostu zarezerwowane dla ?klient?w z kas??.

Ka?de kasyno internetowe oferuje wiele r??nych metod wp?at, dzi?ki kt?rym mo?emy zasili? nasze konto. Wypada pami?ta? tylko, ?e w zale?no?ci od tej?e metody czas realizacji transakcji mo?e by? r??ny ? jedne szybciej zasil? nasze konto, a inne dopiero po d?u?szym czasie.

Rzecz jasna mo?emy dokonywa? bankowych przelew?w na konto kasyna lub te? powi?za? nasz? kart? kredytow? z kontem stworzonym w wybranym salonie gier. Warto jednak przy okazji kolejny raz zwr?ci? uwag? na walut?, aby nie ryzykowa? niepotrzebnego przewalutowania ?rodk?w.

Gracze szczeg?lnie ch?tnie si?gaj? po Skrill, czyli internetowy portfel. Zak?adamy go oczywi?cie na stosownej stronie WWW, a nast?pnie dokonujemy przelewu bankowego. Za pomoc? portfela Skrill mo?emy wp?aca? pieni?dze na konto praktycznie ka?dego portalu ? polskie kasyno online czy zagraniczne kasyno online nie ma to znaczenia. Warto przy okazji zauwa?y?, ?e bez wzgl?du na por? dnia i dzie? tygodnia nasze wp?aty s? ksi?gowane dos?ownie w ci?gu paru sekund. R?wnie szybko przetwarzane s? zlecenia wyp?aty. W zasadzie ka?de kasyno internetowe wyp?aca t? drog? pieni?dze w maksymalnie 24 godziny.

Kolejna popularna metoda zasilania depozytu to Przelewy24, serwis obs?uguj?cy wi?kszo?? bank?w w Polsce. Dzi?ki temu serwisowi wszystkie przelewy z konta bankowego realizowane s? naprawd? szybko, dzi?ki czemu nie trzeba czeka? na zaksi?gowanie pieni?dzy.

Warto wspomnie? tak?e o Neteller ? to bezpieczny serwis, w kt?rym mo?emy otworzy? bezp?atne konto, a nast?pnie przela? na nie ?rodki z konta bankowego lub karty kredytowej. Po zasileniu konta Neteller, mo?emy wp?aca?, wyp?aca? i dokonywa? internetowych transakcji finansowych wsz?dzie tam, gdzie akceptowana jest rzeczona us?uga.

Je?li dysponujemy tylko got?wk?, mo?emy skorzysta? z Paysafecard/Ukash. W tym wypadku nale?y uda? si? do sklepu, kiosku ruchu czy innego miejsca oferuj?cego specjalne kody i zakupi? jeden z nich. Nast?pnie wchodzimy na stron? kasyna i wpisujemy zakupiony kod w odpowiednim polu. Pieni?dze zostan? natychmiast dodane do konta i od razu mo?emy rozpocz?? gr?.

Wygrane pieni?dze, po spe?nieniu wszelkich regulaminowych wymog?w (g??wnie obrotu), mo?emy bez k?opot?w wyp?aci? albo na powi?zany z kontem kasyna rachunek bankowy, albo portfel Skrill czy w dowolny inny spos?b opisany wcze?niej.

Lekcja 5: Gry

Jakie ka?de kasyno gry oferuje? Z jednej strony s? to gry przeniesione do wirtualnego ?wiata z tradycyjnych kasyn. R??ni? si? one jednak wygl?dem oraz sposobem grania, a tak?e ? co chyba najwa?niejsze ? wy?szymi wyp?atami w przypadku zwyci?stwa. Co jeszcze wa?niejsze,? ka?de kasyno online ?oferuje wiele wersji ka?dego rodzaju gry.

Najpopularniejsze s? automaty slotowe, czasem zwane r?wnie? maszynami slotowymi, automatami wrzutowymi, jednor?kimi bandytami czy automatami pokerowymi. To urz?dzenia do gier, w kt?rych gracz obstawia zak?ad wrzucaj?c monety (prawdziwe lub wirtualne), aby uruchomi? b?bny urz?dzenia. W Internecie popularne sloty s? bardzo r??norodne je?li chodzi o wygl?d czy tematyk?, a nadto cz?sto oferuj? niezwykle op?acalne progresywne jackpoty.

Nieco mniej popularny jest wideopoker, czyli gra b?d?ca po??czeniem jednor?kiego bandyty i dobieranego, 5-kartowego pokera (Five-card Draw).

Niemal?e ka?de online kasyno pozwala tak?e sprawdzi? si? w hazardowych grach karcianych, takich jak r??ne wersje pokera, blackjacka czy bakarata. O ile pierwszy z wymienionych jest dobrze znany, o tyle pozosta?e dwa s? mniej popularne. Blackjack, czasem w Polsce zwany oczkiem, to kasynowa gra karciana, w kt?rej staramy si? pokona? krupiera dobieraj?c karty tak, by uzyska? liczb? najbli?sz? 21 punkt?w, ale jej nieprzekraczaj?c?. W bakaracie z kolei o wyniku rozgrywki decyduje liczba zdobytych punkt?w w 2 lub 3 kartach, zliczanych wed?ug precyzyjnie okre?lonych regu?.

Ka?de szanuj?ce si? kasyno online oferuje te? ruletk?. W wielu mo?na gra? w keno, czyli r??norodne gry liczbowe, oraz ko?ci (craps) maj?ce skomplikowane zasady.

Bardziej rozbudowane salony oferuj? tak?e opcj? gry w czasie rzeczywistym dzi?ki technologii streamingu. W przypadku tej us?ugi kasyno internetowe ??czy, poprzez sie?, graczy z r??nych stron ?wiata oraz krupiera. Na ekranie widzimy w?wczas st?? oraz prowadz?cego rozgrywk?. Klikaj?c w odpowiednim miejscu dobieramy karty czy dokonujemy zak?ad?w. Mo?emy rozmawia? z innymi graczami czy flirtowa? z krupierk?? To chyba najlepszy spos?b na to, by poczu? atmosfer? prawdziwego kasyna nie wychodz?c z domu.

Jeszcze bardziej rozwini?te internetowe przybytki hazardowe daj? graczom r?wnie? okazj? do zawierania zak?ad?w sportowych. Zwykle do dyspozycji mamy ogromn? gam? dyscyplin ? od pi?ki no?nej z r??nych stron ?wiata, poprzez rozgrywki w hokeja czy krykieta, na grach komputerowych ko?cz?c. Zak?ad?w mo?emy dokonywa? ju? po rozpocz?ciu zawod?w lub na d?ugo przed nimi. Co wi?cej, mamy okazj? na ?ywo ?ledzi? wyniki, jako ?e zwykle takie kasyno online posiada bardzo rozwini?t? stron? z informacjami o wynikach sportowych.