Ruletka

Ruletka

Krupier zamaszystym ruchem rozkr?ci? po?yskuj?ce wypolerowanym drewnem ko?o rulety. Rozwiercona kuleczka w?a?nie znalaz?a si? w ?rodku i szuka swojego miejsca? Ko?o powolnie zwalnia, kulka z coraz wi?kszym trudem porusza si? po swojej trasie. Czujecie te emocje?! W?a?nie w taki spos?b wygl?da rozgrywka w Ruletk?. Jak nie kocha? tej gry? Jej histori? poznacie w artykule i tajniki gry poznacie w poni?szym artykule.

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
karamba
 • Bonus powitalny 1000 PLN
 • Nawet do 100 darmowych spin?w
 • Rozbudowany program VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
1.0 Karamba
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
argo logo
 • 100% ekstra do 600 PLN
 • Punkty lojalno?ciowe
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 ArgoCasino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Casibon logo
 • Ponad 2000 gier kasynowych
 • 100% ekstra a? do 1200 PLN na start
 • Gracze z Polski akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Casibon
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • 100% ekstra od depozytu a? do 400 PLN
 • 100 darmowych spin?w
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Playamo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
21 Nova
 • 200 PLN za polecenie znajomego
 • Bonus 100% ekstra do 800 PLN na start
 • Dodatkowe 15% od depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
2.5 21Nova
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Buran
 • 100% ekstra a? do 2500 PLN na start
 • 200 darmowych spin?w na Beowulf slot
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Buran Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
888 logo
 • Codziennie inne bonusy.
 • Bonus na start do 600 PLN
 • 20 lat do?wiadczenia na rynku

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.0 888 Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsafe com
 • Ogrom promocji cyklicznych
 • Bonus 200PLN dla nowych graczy
 • 10 darmowych spin?w na wjazd

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Betsafe
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betclic logo
 • Do 50 darmowych spin?w w ka?d? ?rod?
 • Bonus dla nowych graczy do 800 PLN
 • Bukmacher, Kasyno, Poker

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.0 Betclic
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Najlepsze Kasyna na ?ywo

Aktualizacja: 20 grudnia

ruletka_3Nie ma chyba osoby, kt?ra cho? raz w ?yciu nie s?ysza?aby o ruletce. Prawdopodobnie ka?dy wie, jak wygl?da ta popularna wsp??cze?nie gra i mniej wi?cej kojarzy na czym polega ta ca?a sprawa z?obracaj?cym si? b?bnem i kr?c?c? si? magiczn? kuleczk?, kt?ra w mniej ni? moment potrafi uczyni??bogaczem wyj?tkowo szcz??liwego gracza. Ma?o kto jednak zdaje sobie spraw?, ?e ruletka towarzyszy nam od stuleci, zachwycaj?c swoj? prostot? i z?o?ono?ci? jednocze?nie. Pierwsza, prymitywna wersja ruletki zosta?a wynaleziona przez francuskiego matematyka Blaise?a Pascala, kt?rego s?ynne twierdzenia i prawa mieli?my przyjemno?? (lub nieprzyjemno??) studiowa? w czasie lekcji matematyki czy fizyki. W j?zyku francuskim s?owo roulette oznacza ma?e ko?o ? nazwa jest wi?c jak najbardziej trafna, zwa?ywszy na budow? ruletki oraz zasady jej dzia?ania.

Nie b?dziemy prowadzi? jednak nieco nudnawych wywod?w w Pascalowskim stylu, ale opowiemy Wam jak wa?na w ka?dym kasyno ruletka odgrywa rol?. Opowiemy Wam wszystko, co wiemy na temat tej zakr?conej gry, poznacie jej wszystkie warianty, strategie gry oraz wiele innych ciekawostek. Polska ruletka b?dzie od teraz najsilniejsz? dru?yn? ?wiata, a to wszystko dzi?ki naszej wiedzy, Waszej finezji i zapale do gry. Some more tips ? rosyjka ruletka to nie jest ta gra z rozp?dzon? kuleczk?, kt?r? znajdziecie we wszystkich kasynach stacjonarnych i internetowych. Warto o tym pami?ta?! A tymczasem, zapraszamy do lektury!

Ruletka bonusy

ruletka_2Jak s?dzicie, czego b?dziemy potrzebowa?, by zacz?? gr? w ruletk?? Odpowied? na to pytanie jest naprawd? bardzo prosta. Je?li nie chcecie sta? obok sto?u (r?wnie? tego wirtualnego) i przygl?da? si? temu, jak inni gracze bawi? si? w najlepsze podczas kr?cenia ko?em rulety, to b?dziecie musieli zajrze? do swoich portfeli i?wyci?gn?? z niego ma?e co nieco. Czy wiecie ju?, czego b?dziemy potrzebowa?? Pieni?dze i ruletka bonusy to odpowied? na nasze pytanie! W kasynach internetowych sprawa finans?w jest o wiele prostsza ni? w tradycyjnym kasynie stacjonarnym, a to wszystko za spraw? premii i promocji, kt?re znacznie zwi?kszaj? zasoby naszych portfeli. Je?li chcecie zakr?ci? ko?em rulety i nie nadwyr??a? swojego bud?etu, warto rozejrze? si?, czy w Waszym ulubionym kasynie nie s? ofertowane ruletka bonusy. My na szcz??cie wykonali?my cz??? roboty za Was i?w?poni?szej tabeli zebrali?my wszystkie kasyna internetowe, kt?re takie ruletka bonusy oferuj?.

Pewnie chcieliby?cie dowiedzie? si?, czym tak naprawd? jest ruletka gra online. Je?li chcecie pozna?, jak dzia?a ruletka online, b?dziemy musieli cofn?? si? w czasie o dekad?, gdy na ulicach kr?lowa?y neonowe dresy, a w rozg?o?niach radiowych na ca?ym ?wiecie zap?tlano kawa?ki Spice Girls. Wraz z?pojawieniem si? globalnej sieci, zacz??y powstawa? pionierskie kasyna internetowe oferuj?ce gry hazardowe, w?r?d kt?rych znalaz?a si? oczywi?cie ruletka online.

Ruletka internetowa nie r??ni si? niczym od swojego pierwowzoru ? po uruchomieniu gry, oczom graczy ukazuje si? ko?o rulety oraz st?? do obstawiania, wygl?daj?ce jak w klasycznym kasynie stacjonarnym. Je?li zdecydujemy rozegra? kilka rund, pr?dko dostrze?emy, ?e ruletka online dzia?a w?nieco inny spos?b ni? ta tradycyjna. E-ruletka jest znacznie szybsza od ruletki klasycznej, dzi?ki czemu mo?emy rozegra? znaczenie wi?cej gier w kr?tszym czasie, a co za tym idzie, mamy wi?ksze szanse na wygran?. Je?li wi?c chodzi o przebieg gry online ruletka ma zdecydowan? przewag? nad t? klasyczn?, stacjonarn?.

Ruletka online wyst?puje w dw?ch wariantach: z krupierem oraz bez dealera, sterowanej przez komputer. Wersj? ruletki obs?ugiwanej przez cz?owieka znajdziemy w kasynach na ?ywo, w kt?rym nie b?dziemy mogli zagra? w tak zwanym trybie ?dla zabawy?. Ruletka z krupierem wirtualnym pozwala nam na gr? w trybie demonstracyjnym, w kt?rym nie jeste?my zobligowani do gry za prawdziwe pieni?dze. Opcja ta jest idealna dla wszystkich pocz?tkuj?cych graczy, kt?rzy nie czuj? si? pewnie w grze.

To oczywi?cie nie wszystkie zalety e-ruletki. Pomy?lcie tylko ? je?li najdzie Was ochota na partyjk?, nie musicie udawa? si? do kasyna stacjonarnego, wydawa? pieni?dzy na podr??e, wykwintne stroje oraz zakwaterowanie, ?eby rozegra? kilka rund w t? fantastyczn? gr?. Ruletka online jest dost?pna ca?? dob?, przez wszystkie dni w roku. Nie jeste?my ograniczeni ani czasowo, ani finansowo.

Ruletka zasady

ruletka_4Chcieliby?cie spr?bowa? swoich si? w ruletk?, ale nie bardzo wiecie, jak si? do tego zabra?? Spokojna g?owa, ruletka zasady gry s? naprawd? bardzo proste, zapewniamy, ?e nie ma w tym nic skomplikowanego.

Zacznijmy od podstaw. Jak wygl?da typowa rozgrywka w ruletce? Gracze zasiadaj? do sto?u, na kt?rym widnieje tabela z liczbami od 0 (w wersji ameryka?skiej wyst?puje tak?e 00) do 36 oraz ?pola, s?u??ce do obstawiania zbior?w liczb (1-18 oraz 19-36), kolor?w (czarny, czerwony) oraz pola even i?odd. Po zamkni?ciu zak?ad?w krupier rozkr?ca ko?o rulety i wrzuca do niego kulk?, kt?ra porusza si? w przeciwnym kierunku. Zazwyczaj po trzech okr??eniach ko?a rulety, kulka zaczyna zwalnia?, by w?ko?cu wpa?? do przegrody z numerem. Gdy kulka zatrzyma si? w przegrodzie, poznajemy zwyci?ski numer (oraz kolor) rundy. Gracze, kt?rzy obstawili wylosowany numer lub kolor numeru, zgarniaj? wygran?.

Jak wida?, ruletka jest ca?kowicie losow? gr?, na kt?rej wynik nie ma wp?ywu ani krupier, ani gracz. Czy da si? znale?? pewn? systematyczno?? w przypadku? Czy istniej? ruletka strategie, kt?re pozwalaj? na okie?zanie losowo?ci? Poznajcie najbardziej znane systemy ruletka, by? mo?e dzi?ki kt?rym uda Wam si? zapanowa? nad chaosem.

Ruletka system

Najs?ynniejszy ruletka system to tzw. system Martingale?a, zwany tak?e system podwajania stawek. Gra tym sposobem jest bardzo prosta; obstawiamy parzyste-nieparzyste, czarne-czerwone, pola od 1?do 18 lub od 19 do 36. W przypadku nietrafienia, podwajamy wysoko?? obstawionego wcze?niej zak?adu. Istnieje bardziej rozbudowana wersja tej strategii, tzw. wielki Martingle, wed?ug kt?rego po nieudanym obstawieniu podwajamy wysoko?? zak?adu plus dodajemy do niego warto?? zak?adu wyj?ciowego.

Kolejny system ruletka na naszej li?cie to tzw. system 63, gdzie liczba 63 to procentowa szansa na wygranie zak?adu. Jak gra? przy u?yciu tej metody? To bardzo proste ? obstawiamy 2 z 3 tuzin?w lub 2 z 3 s?upk?w. Po dodaniu dw?ch zer z ruletki ameryka?skiej otrzymujemy dok?adnie 63% szans na wygran?.

To oczywi?cie nie wszystkie ruletka systemy na naszej li?cie! System Johna Wayne?a polega na obstawieniu dw?ch numer?w ze ?rodkowego s?upka. Nast?pnie k?adziemy po ?etonie na rogu ka?dego z wybranych przez nas numer?w, dzi?ki czemu oznaczamy a? 16 p?l. W sumie obstawiamy a? 18 p??, co zdecydowanie zwi?ksza nasz? szans? na zwyci?stwo.

Ruletka system Labouchere?a dzia?a w nast?puj?cy spos?b ? wymy?lamy ci?g liczb, z kt?rego skre?lamy skrajne liczby, np. 4, 6, 7, 10, 16. Obstawiamy na pierwszy numer, na kt?ry obstawimy to 20. Dlaczego? Wykre?lili?my liczby skrajne, czyli 4 i 16, a ich suma daje 20. Gdy uda nam si? trafi? obstawion? liczb?, skre?lamy u?yte liczby, a na ko?cu sekwencji dopisujemy 20.

Ostatni system ruletka, o kt?rym powiemy, to spos?b d?Alamberta, polegaj?cy na obstawianiu tylko i?wy??cznie kolor?w ? czarnych lub czerwonych. Gdy nam si? nie powiedzie podwajamy stawk?. Po ponownym niepowodzeniu, potrajamy j?. Kiedy dobra passa wraca, zmniejszamy stawk?.

Gry Ruletka

Gra ruletka wyst?puje w kilku wariantach, a oto kilka jej rodzaj?w:

 • Spin Roulette ? tradycyjna odmiana ruletka gry z niskim limitem obstawiania,
 • Roulette Highroller ? ulubiona wersja ruletki Jamesa Bonda; gra ma bardzo wysokie limity obstawiania, praktycznie nie ma ?adnych ogranicze? co do wysoko?ci zak?ad?w,
 • Expert Roulette ? wersja dla prawdziwych profesjonalist?w, posiadaj?ca wiele zaawansowanych opcji,
 • Three wheel roulette ? ta ruletka gra pozwala wprawi? w ruch a? trzy ko?a rulety jednocze?nie, znacznie zwi?kszaj?c szans? na wygran?.

?

Istnieje tak?e inny podzia? ruletka gry, kt?ry znany jest wi?kszo?ci graczy: ruletka europejska (37 p?l, pojedyncze 0), francuska oraz ameryka?ska (38 p??, podw?jne 0).

?

Ruletka na telefon

ruletka_1Mobilne kasyna internetowe zdobywaj? coraz wi?ksz? popularno??, a ilo?? gier kasynowych dost?pnych w wersji mobilnej stale wzrasta. Czy w?r?d ca?ej masy wideoslot?w i gier karcianych znajduje si? ruletka na telefon? Jak najbardziej! Je?li mieli?cie okazj? gra? w kasynie mobilnym, to?doskonale wiecie, ?e tak naprawd? nie r??ni si? ono niczym od wersji pecetowskiej, a jedyn? r??nic? jest wielko?? ekranu, na kt?rym wy?wietlana jest gra. Ruletka na telefon dost?pna jest w?wi?kszo?ci kasyn mobilnych. Niekt?re wersje przeno?ne portali e-hazardowych posiadaj? w swojej ofercie tak?e wersj? ruletka mobilne na ?ywo, prowadzonej przez ?ywego krupiera.

Jak gra? w gr? ruletka mobilne? Wystarczy, ?e odwiedzicie Wasze ulubione kasyno na swoim smartfonie lub tablecie Wasze i znajdziecie interesuj?c? Was odmian? ruletki. Przebieg gry nie r??ni si? w ?aden spos?b.

Ruletka Live

Jak ju? wspominali?my, istnieje co? takiego jak ruletka live i zapewniamy Was ? to prawdziwy hit na rynku e-hazardowym. Kasyna na ?ywo oferuj? graczom ca?kowicie nowe doznania. Po wej?ciu do kasynowego lobby ??czymy si? ze studiem, krupierzy i krupierki z krwi i ko?ci kr?c? ko?em rulety, zabawiaj? przyby?ych i w profesjonalny spos?b prowadz? ca?? rozgrywk?. Video ruletka zapewnia doznania rodem z najs?ynniejszych kasyn stacjonarnych, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Zagrajcie w Ruletka kasyno na ?ywo i dajcie si? zakr?ci?!