Jak gra? w Internecie?

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry

Aktualizacja: 4 January

green
 • Najcz??ciej nagradzane kasyno
 • Bonus dla nowych graczy do 400 PLN
 • 200 darmowych spin?w na start!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 MrGreen
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
dunder logo
 • Ponad 1000 gier do wyboru
 • 200 darmowych obrot?w na start
 • Do 1200 PLN przy 1. depozycie

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Dunder
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
cashmio logo
 • 50 free spin?w za rejestracj?
 • Do 120 PLN do zgarni?cia
 • Codzienny zestaw trzech misji

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Cashmio
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • Czteroetapowy bonus powitalny
 • 100% ekstra a? do 4000 PLN
 • Darmowe spiny do zdobycia

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Llamagaming
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
karamba
 • Bonus powitalny 1000 PLN
 • Nawet do 100 darmowych spin?w
 • Rozbudowany program VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
1.0 Karamba
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
codeta logo
 • 100 gier w Codeta kasyno na ?ywo
 • 100% ekstra do 1200 PLN na start
 • Dwa warianty bonusu powitalnego

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Codeta
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
madame logo
 • Kasyno online w stylu pin-up
 • A? do 3200 PLN na start
 • Bonus prawie na ka?dy dzie? tygodnia

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Madame Chance
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
small chance logo
 • Ponad 1000 gier kasyno
 • 100% ekstra do 400 PLN
 • A? do 25 spin?w dla Szwecji, Finlandii, Norwegi i Niemczech.

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Chance Hill
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Omni logo
 • 1. depozyt: 100% ekstra a? do 1200 PLN
 • 2. depozyt: 50% ekstra a? do 800 PLN
 • 50 darmowych spin?w!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Omnislots
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
?Polskie kasyno online ? przewodnik

Witajcie w najnowszym przewodniku po polskich kasynach internetowych! W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie ustawy hazardowej zasady gry w serwisach e-hazardowych nieco si? zmieni?y i mog?y zdezorientowa? niejednego gracza, nawet tego najbardziej do?wiadczonego. Zdecydowali?my si? przygotowa? dla Was ten wyczerpuj?cy przewodnik online po kasynach internetowych, kt?ry, mamy nadziej?, pomo?e Wam na nowo odnale?? si? w ?wiecie e-hazardu.

Jakiego typu informacje znajdziecie w tym najnowszym przewodniku po polskich serwisach e -kasynowych? Dowiecie si? mi?dzy innymi, jak gra? w kasynie internetowym po zmianach prawnych z dnia 1 kwietnia 2017 roku oraz 1 lipca 2017, jak znale?? wiarygodny i bezpieczny portal e-hazardowy oraz jak czerpa? maksymalne korzy?ci z wygranych uzyskanych w trakcie gry.

W poni?szej tabeli znajdziecie rekomendowane przez nas polskie kasyna internetowe. Nie wahajcie si? z nimi zapozna?, naprawd? nie po?a?ujecie.

Jak gra? w kasyno online w Polsce w 2017 roku

Obstawiamy, ?e wielu z Was mia?o (nie)przyjemno?? s?ysze? o zmianach w prawie polskim, kt?re wesz?y w ?ycie z dniem 1?kwietnia 2017 roku. Mowa oczywi?cie o ustawie hazardowej, kt?ra nie przesz?a przez echa w mediach i wywo?a?a wiele kontrowersji, szczeg?lnie w ?rodowisku mi?o?nik?w gier kasynowych.


W momencie wej?cia w ?ycie znowelizowanej ustawy hazardowej wielu dostawc?w gier e hazardowych zdecydowa?o si? na wycofanie z polskiego rynku (np. Bet365 kasyno, ComeOn! kasyno czy Kasyno.pl kasyno) ze wzgl?du zagro?enia wysokimi karami pieni??nymi za ?wiadczenie tego us?ug na terenie naszego kraju. Polski rz?d, desperacko szukaj?c nowych ?r?de? reperowania dziury bud?etowej, postanowi? (za pomoc? ustawy hazardowej) rozpocz?? proces monopolizacji rynku hazardowego i bukmacherskiego, a co za tym idzie blokowania dost?pu do zagranicznych i w tym rodzimych portali e?kasynowych. To jeszcze nie koniec zmian. Stworzono ?Rejestr domen s?u??cych do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustaw??, do kt?rego wpisuje si? te portale, w kt?rych znajdziemy wideosloty i inne gry e?kasynowe. Od dnia 1?lipca 2017 roku dostawcy Internetu maj? obowi?zek zablokowania tych stron internetowych, kt?re zosta?y wpisany w rejestr domen zakazanych. Gdy chcecie odwiedzi? wybrany portal, Waszym oczom ukazuje si? kilka komunikat?w m?wi?cych o niedost?pno?ci strony. Co wi?cej, nowelizacja ustawy hazardowej wp?ynie tak?e na firmy ?wiadcz?ce us?ugi p?atnicze. Z dniem 1 lipca b. r. us?ugodawcy tacy jak Przelewy24 nie b?d? mogli wsp??pracowa? z?portalami e?hazardowymi.

Na pierwszy rzut oka sytuacja nie prezentuje si? najciekawiej, istniej? jednak sposoby, by w finezyjny spos?b obej?? te restrykcyjne przepisy i wci?? cieszy? si? z gry w kasynach internetowych. Przede wszystkim przyjrzyjmy si? li?cie portali e?hazardowych, kt?re zdecydowa?y si? na dalsze ?wiadczenie us?ug na terenie Polski. Naturalnie to nie wszystkie serwisy, pe?n? list? znajdziecie na KasynoEkspert.

 • Royal Panda kasyno
 • Bet-at-home kasyno
 • Betsafe kasyno
 • CasinoEuro kasyno
 • Kasyno Expekt kasyno
 • Betclic kasyno
 • Betsson kasyno
 • Casino Atlanta kasyno
 • Energy Casino kasyno
 • EuroMania kasyno
 • Europa Casino kasyno
 • JackpotCity kasyno
 • LVBet kasyno
 • Monte-Carlo kasyno
 • Mr Green kasyno
 • Pan Kasyno
 • Fortuna kasyno
 • RedBet kasyno
 • Star Games kasyno
 • Unibet kasyno

Jak wida?, lista portali, kt?re pozosta?y w Polsce, jest naprawd? poka?na i tak naprawd? niewiele si? zmieni?o. Gdy zajrzymy jednak do rejestru domen zakazanych, naszym oczom ukarze si? lista ponad sze??dziesi?ciu serwis?w uznanych przez pa?stwo Polskie za nielegalne i zakazane. W spisie tym uwzgl?dniono nie tylko polskie, ale i zagraniczne kasyna internetowe. Wszystkie domeny e-hazardowe zosta?y opatrzone informacj? dotycz?c? licencji oraz kraju funkcjonowania. Dzi?ki temu, ?e kasyna online nie maj? swoich siedzib w naszym kraju, a poszczeg?lne strony kierowane s? na r??ne zagraniczne firmy, gracze z Polski mog? wci?? gra? w ulubionym serwisie e-kasynowym. W jaki spos?b? Do tego potrzebne b?dzie VPN [ang. Virtual Private Network], czyli Wirtualna Sie? Prywatna.

 

VPN ? Wirtualna Sie? Prywatna

Czym dok?adnie jest VPN? Za Wikipedi?:?VPN to tunel, przez kt?ry p?ynie ruch w ramach sieci prywatnej pomi?dzy klientami ko?cowymi za po?rednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki spos?b, ?e w?z?y tej sieci s? przezroczyste dla przesy?anych w ten spos?b pakiet?w. Mo?na opcjonalnie kompresowa? lub szyfrowa? przesy?ane dane w celu zapewnienia lepszej jako?ci lub wi?kszego poziomu bezpiecze?stwa.

Definicja mo?e zdawa? si? lekko zagmatwana i nie do ko?ca jasna, dlatego te? warto wyt?umaczy?, czym jest VPN w nieco prostszy spos?b. VPN to prywatna, zabezpieczona sie? szyfrowana, stosowana zwykle w przedsi?biorstwach, ale tak?e przez u?ytkownik?w prywatnych, kt?rzy wol? czu? si? jeszcze bezpieczniej w sieci. Nie znaczy to, ?e do VPN nie mo?e mie? dost?pu u?ytkownik indywidualny, niezrzeszony z ?adn? firm?. Jak dok?adnie dzia?a VPN i jaki ma zwi?zek z e-kasynami?

VPN przydziela u?ytkownikowi alternatywny adres IP komputera i umo?liwia dowoln? zmian? wirtualnej lokalizacji. Oznacza to, ?e b?d?c w Polsce sie? i przegl?darka mo?e ?widzie?? nas w zupe?nie innym, wybranym przez nas kraju. Je?li wi?c korzystamy z VPN i chcemy odwiedzi? kasyno, kt?re nie jest wi?cej dost?pne dla graczy z Polski, b?dziemy mogli to bezproblemowo zrobi?.

Korzysta? z VPN mo?emy na dwa sposoby ? poprzez pobranie specjalistycznego programu, kt?ry zwykle jest p?aty (cho? nie zawsze) lub za pomoc? wtyczek do przegl?darek internetowych typu Hola VPN, kt?re nie wymagaj? op?at na poziomie u?ytkownika niezaawansowanego.

Jak wybra? dobre polskie kasyno online?

Jak teraz znale?? dobre polskie kasyno online, gdy bran?a e-hazardowa znalaz?a si? na celowniku polskiego rz?du? Kryteria wyboru solidnego portalu e-kasynowego tak naprawd? nie zmieni?y si? a? tak bardzo.

Oczywi?cie, je?li chcemy gra? w przyjaznym ?rodowisku, nale?y szuka? takiego kasyna internetowego, kt?re oferuje graczom polsk? wersj? j?zykow? strony. Nie wszyscy graj?cy znaj? j?zyki obce, a ci??ko by?oby czerpa? maksimum przyjemno?ci z gry, gdy nie potrafimy swobodnie porusza? si? po stronie internetowej, prawda? W przypadku obostrze? prawnych warto szuka? tych kasyn internetowych, kt?rych siedziba znajduje si? poza granicami Unii Europejskiej np.?Karaibach czy Antylach Holenderskich. Kraje spoza Wsp?lnoty maj? zwykle mniej problem?w z?regulacjami prawnymi. Podczas poszukiwa? warto zwr?ci? uwag?, czy wybrane przez nas kasyna posiadaj? certyfikaty uznawane na arenie mi?dzynarodowej, kt?re s? gwarantem jako?ci i bezpiecze?stwa ?wiadczonych us?ug.

Kolejnym kryterium wyboru dobrego polskiego kasyna internetowego s? bonusy i promocje. Wartymi uwagi graczy s? szczeg?lnie kasyno bonusy powitalne, kt?re przyznawane s? za do??czenie do danego kasyna. Mo?emy wyr??ni? kilka rodzaj?w premii tego typu: bonus powitalny od depozytu, bonus powitalny bez depozytu czy bonus za rejestracj?. Tak naprawd? wszystkie s? warte uwagi, jednak do najbardziej poszukiwanych mo?emy zaliczy? te dwa ostatnie ? pieni?dze lub darmowe spiny dostajemy wtedy bez konieczno?ci uiszczania depozytu na konto kasyna.

Podczas poszukiwa? idealnego kasyna niew?tpliwie warto r?wnie? zwr?ci? uwag? na ilo?? gier dost?pnych w danym portalu e-hazardowym. Im wi?cej dostawc?w i gier na danej stronie, tym wi?cej zabawy! Najwi?ksze kasyna internetowe oferuj? graczom grubo ponad 500 gier r??nego typu, przy czym wi?kszo?? stanowi? wideosloty.

Sp?jrzcie szybko na poni?sz? list?. W ramach podsumowania zebrali?my dla Was pi?? podstawowych krok?w, jak gra? w kasyno online. Warto o nich pami?ta?, szczeg?lnie w tych trudnych dla graczy czasach obostrze? i zakaz?w.

 1. By zacz?? gra?, musimy przede wszystkim upora? si? z banami i ograniczeniami. W tym celu warto skorzysta? z?dobrodziejstwa VPN i zainstalowa? wtyczk? lub program do zmiany lokalizacji wirtualnej i IP.
 2. Gdy ju? uda nam si? przechytrzy? system, musimy znale?? idealne kasyno i zarejestrowa? si? w nim.
 3. Po otwarciu konta w wybranym przez nas serwisie e-hazardowym, przyjdzie czas na wp?at? depozytu i odebranie bonusu powitalnego.
 4. Gdy na naszym kasynowym koncie pojawi? si? ?rodki, mo?emy zacz?? nasz? przygod? z gr? w e-kasynie!
 5. Je?li nam si? poszcz??ci i uda nam si? wygra? troch? pieni?dzy, mo?emy gra? dalej lub wyp?aci? wygran?. Pami?tajmy, ?eby przy wyp?acie korzysta? z us?ug takich serwis?w jak np. Neteller, Skrill, PayPal czy PayU, kt?re u?atwi? nam bezproblemow? wyp?at?.