Caribbean Stud Poker

Caribbean Stud Poker

Praktycznie nie istnieje kasyno na ?ywo, kt?re nie mia?oby w swojej ofercie ekscytuj?cej gry Caribbean Stud Poker. Podczas rozgrywki w t? kasynow? odmian? pokera doznacie niezapomnianych emocji rodem z kasyna stacjonarnego. Sta?cie oko w oko z prawdziwym krupierem i rozegrajcie parti? ?ycia w Carribean Stud Poker!

Najlepsze Kasyna na ?ywo

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Casumo
 • Wy?cigi slot?w co 30 minut
 • Bonus do?4400 PLN na start
 • 200 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Casumo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
comeon logo
 • Specjalne oferty z newslettera
 • Darmowy bonus 125 PLN
 • 20 darmowych obrot?w wager free!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 ComeOn
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casino room logo2
 • Bonus 500% do 400 PLN
 • Bonus 200% do 1200 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Casino Room
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
energy old logo
 • 100% do 1000 PLN na start
 • Reload 50% do 800 PLN
 • 50 PLN bez depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Energy Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
heroes
 • Kasyno z klimatem RPG
 • 100% do 400 PLN na start
 • Duza liczba gier

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Casino Heroes
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsafe com
 • Ogrom promocji cyklicznych
 • Bonus 200PLN dla nowych graczy
 • 10 darmowych spin?w na wjazd

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Betsafe
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
21 Nova
 • 200 PLN za polecenie znajomego
 • Bonus 100% ekstra do 800 PLN na start
 • Dodatkowe 15% od depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
2.5 21Nova
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Aktualizacja: 20 December

Caribbean Stud Poker jest gr? sto?ow?, kt?r? mo?na znale?? zar?wno w kasynach l?dowych, jak i?kasynach internetowych na ca?ym ?wiecie. Caribbean Stud Poker oparty jest na tej samej zasadzie, co Five Cards Poker, ale w przeciwie?stwie do innych gier pokerowych gracze nie graj? przeciw sobie, ale przeciwko krupierowi. W Caribbean Stud Poker nie b?dziecie musieli skupia? si? na tym, czy Wasza pokerowa mina jest wystarczaj?co tajemnicza i nieprzenikniona. Zapomnijcie te? o blefowaniu ? na nic Wam si? nie zda wp?dzanie w maliny prowadz?cego rozgrywk? krupiera.

Historia gry Caribbean Stud Poker jest do?? zagadkowa ? nie wiadomo na pewno, kto opracowa? jej koncepcj?. David Sklansky, jeden z bardziej znanych profesjonalnych graczy w pokera, twierdzi, ?e Caribbean Stud Poker to jego pomys?, a gra powsta?a w roku 1982 pod nazw? Casino Poker. Sklansky nie opatentowa? jednak swojego konceptu. Kilka lat p??niej Caribbean Stud Poker oficjalny patent na Arubie. Wed?ug innych ?r?de? gra by?a rozgrywana pod inn? nazw? na jednym ze statk?w podr??uj?cych na t? karaibsk? wysp?. Okr?t zosta? zakupiony przez miejscowego bogacza, kt?ry odkry?, w co graj? marynarze i nada? grze dzisiejsz? nazw?.

Bez wzgl?du na pochodzenie, Caribbean Stud Poker sta? si? jedn? z najbardziej popularnych gier sto?owych na ?wiecie, kt?ra znajduje si? w ofercie wi?kszo?ci kasyn stacjonarnych i internetowych na ?wiecie.

Caribbean Stud Poker zasady

Gra Caribbean Stud Poker zasady ma takie same dla kasyn stacjonarnych, jak i kasyn internetowych. Zalet? grania online jest mo?liwo?? otrzymania wielu bonus?w, kt?re mo?emy wykorzysta? w trakcie rozgrywki.

Caribbean Stud Poker nale?y do grupy gier stolikowych, a nie jakby si? wydawa?o ? pokerowych. W?klasycznym pokerze gramy przeciwko innym graczom, w przypadku Caribbean Stud Poker gra toczy si? mi?dzy nami, a kasynowym krupierem. W trakcie rozgrywki nie musimy skupia? si? na udawaniu i blefowaniu, dzi?ki czemu mo?emy w pe?ni skoncentrowa? si? na czerpaniu przyjemno?ci p?yn?cej z gry. Czy w Caribbean Stud Poker przyda nam si? znajomo?? klasycznego pokera? Niewiele, jednak znajomo?? pokerowych figur i kombinacji u?atwi nam odczytywanie wynik?w.

Jakie s? g??wne w grze Caribbean Stud Poker zasady? Celem gry jest zdobycie najbardziej korzystnego uk?adu kart, zupe?nie jak w Texas Holdem. Rozgrywka rozpoczyna si? obstawieniem pierwszego zak?adu, nazywanego w kasynowym ?argonie ANTE. Je?eli chcecie do??czy? do gry, musicie postawi? zak?ad ANTE, kt?ry pe?ni rol? ?wpisowego?. Ka?dy z graczy przy stole ma mo?liwo?? obstawienia na jackpot progresywny, co dodatkowo podkr?ca atmosfer?.

W momencie, gdy obstawili?cie ju??zak?ad ANTE oraz/lub jackpot, dostajecie pi?? kart, kt?re dealer wyk?ada na st?? awersem do g?ry. Krupier r?wnie? otrzymuje pi?? kart, z tym ?e ods?oni?ta jest tylko pierwsza karta z pi?ciu.

Po rozdaniu kart przychodzi czas na pierwsze decyzje. Mo?ecie zrezygnowa? z dalszej gry, tj.?spasowa? i tym samym straci? zak?ad ANTE lub gra? dalej. Waszym zadaniem jest oszacowa?, czy posiadane przez Was karty maj? szans? przebi? uk?ad krupiera. Je?eli zdecydujecie si? na kontynuowanie rozgrywki, musicie podwoi? postawiony wcze?niej zak?ad.

Po podj?ciu przez Was decyzji o dalszej grze, krupier ods?ania pozosta?e cztery karty. Dealer kwalifikuje si? do gry jedynie w momencie, gdy ma na r?ku zar?wno asa, jak i kr?la lub jego karty tworz? par? lub jak?kolwiek wy?sz? sekwencj? pokerow?. W przeciwnym razie gracz wygrywa sum? postawion? w ANTE, a zak?ad dodatkowy wraca do graj?cego.

W przypadku, gdy karty gracza s? s?absze od kart krupiera, wszystkie zak?ady obstawione przez graj?cego tracone s? bezpowrotnie. Gdy rozdania maj? identyczn? warto?ci, zak?ad ANTE oraz zak?ad dodatkowy zwracane s? graczowi. W momencie, kiedy karty gracza bezsprzecznie bij? karty krupiera, graj?cy wygrywa zak?ad ANTE, a drugi zak?ad zostaje wyp?acony zgodnie z tabel? wyp?at:

 • Para as?w, kr?li lub innej wysokiej karty 1:1
 • Dwie pary 2:1
 • Tr?jka 3:1
 • Strit 4:1
 • Kolor 5:1
 • Full 7:1
 • Kareta 20:1
 • Poker 50:1
 • Poker kr?lewski 100:1

Jak widzicie, w grze Caribbean Stud Poker zasady nie s? skomplikowane. Wystarczy kilka partyjek, by wdro?y? si? w regu?y tej pasjonuj?cej gry.

Caribbean Stud Poker jackpot

W zale?no?ci od tego, czy podejd? nam karty, b?dzie uwarunkowana wysoko?? drugiego zak?adu. Na?zysk z gry wp?ywa tak?e Caribbean Stud Poker jackpot. Co zrobi?, by za?apa? si? na dodatkowe pieni?dze? W ka?dej rozgrywanej przez nas rundzie b?dziemy musieli postawi? dodatkowy zak?ad (poza zak?adem ANTE) na znacznik jackpota. Caribbean Stud Poker jackpot mo?e zosta? wyp?acony w?ca?o?ci lub cz??ciowo, a zale?y to od uk?adu kart na r?ku. Ponadto, zasady wyp?acania jackpota ustalane s? w poszczeg?lnych kasynach oraz przez producenta gry, w kt?r? aktualnie gramy.

Mo?liwe jest jednak przedstawienie najbardziej popularnych regu? wyp?acalno?ci jackpota, kt?re spotka? mo?emy w wi?kszo?ci polskich kasyn internetowych:

 • Poker kr?lewski ? 100% kwoty jackpotu
 • Poker ? 2500 do 1
 • Kareta ? 250 do 1
 • Full ? 100 do 1
 • Kolor ? 25 do 1
 • Strit ? 10 do 1
 • Tr?jka ? 5 do 1

Dwie pary, para oraz kombinacja asa i kr?la nie s? brane pod uwag? przy wyp?acaniu premii Caribbean Stud Poker jackpot.

Przewaga kasyna

W przypadku wszystkich gier planszowych i karcianych wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e kasyno online zawsze b?dzie mie? matematyczn? przewag? nad graczem. Nie znaczy to, ?e w trakcie rozgrywki nie uda nam si? pokona? przeciwnika ani razu i tym samym zwyci??y?; chodzi tutaj przede wszystkim o?d?ugoterminowy rozk?ad wygranych. Przewag? kasyna nad graczem jest np. konieczno?? podwajania zak?adu po wej?ciu do gry w Caribbean Stud Poker. W przybli?eniu oko?o 44% wszystkich zak?ad?w nie jest kwalifikowanych, przez co wygrywa si? tylko depozyt. W pozosta?ych 56% przypadk?w szansa na zwyci?stwo gracza wynosi 50/50. Je?li b?dziecie chcieli wzi?? udzia? w dalszej rozgrywce w Caribbean Stud Poker, b?dzie musieli podwoi? zak?ad. W sumie Wasz zak?ad b?dziecie trzykrotnie wy?szy od pocz?tkowej stawki.

Caribbean Stud Poker Jackpot ? jak go zdoby?

Podobnie jak w kultowej grze karcianej Blackjack gracze mog? zwi?kszy? swoje szanse na zgarni?cie dodatkowych profit?w trakcie rozgrywki. Przewaga kasyna b?dzie niekiedy dawa? o sobie zna?, ale je?li b?dziecie gra? wed?ug strategii, nie b?dzie ona tak znacz?ca. Pami?tajcie, ?e bez wzgl?du na to, jak? taktyk? obierzecie, to losowo?? tak naprawd? decyduje o finalnym wyniku gry. Nie wahajcie si? gra?, gdy:

 • macie na r?ku par? lub karty wy?sze,
 • macie asa i?kr?la, a przynajmniej jedna karta pasuje do kart krupiera,
 • w Waszych kartach widzicie asa, kr?la i kr?low? lub asa, kr?la i waleta. Zawsze sprawdzajcie, czy jakakolwiek z Waszych kart pasuje do kart krupiera,
 • macie asa, kr?la, kr?low?, a je?li jedna z pozosta?ych dw?ch kart jest wy?sza od karty krupiera.

Je?eli nie do ko?ca odpowiada Wam ta strategia, mo?ecie skorzysta? z innej, mniej skomplikowanej, ale tak?e mniej efektownej. Grajcie zawsze, gdy na r?ku macie asa, kr?la, waleta, ?semk? i tr?jk?. Ta?metoda zmniejsza przewag? kasyna o 0,1%.

Caribbean Stud Poker na ?ywo

Gra w kasynie internetowym mo?e wywo?ywa? takie same intensywne emocje, jak rozgrywka w?kasynie tradycyjnym, stacjonarnym. Je?eli do tej pory nie mieli?cie okazji zagra? w gr? Caribbean Stud Poker na ?ywo, to spr?bujcie koniecznie ? ta pozycja jest idealna do testowania mo?liwo?ci kasyn live.

Zasady gry w Caribbean Stud Poker na ?ywo s? takie same, jak w przypadku wirtualnego odpowiednika, w kt?rym rywalizuje si? z komputerem. W przypadku rozgrywki w Caribbean Stud Poker w wersji live gramy z realnymi osobami, krupierami, kt?rzy rozdaj? karty i kontroluj? przebieg gry. Stwarza to poczucie gry w prawdziwym kasynie stacjonarnym, gdziekolwiek jeste?cie, poniewa? mo?ecie gra? za pomoc? komputera, a tak?e urz?dze? mobilnych.

Caribbean Stud Poker na ?ywo to jedna z popularniejszych gier w kasynach live. Do tej pory jej producentem by?o studio Evolution Gaming, posiadaj?ce kontrakty z wieloma portalami z grami e?hazardowymi. Nie b?dziecie mie? problemu z odnalezieniem gry Caribbean Stud Poker w?wi?kszo?ci kasyn internetowych.

Caribbean Stud Poker za darmo

Jak mieli?cie okazj? si? przekona?, zasady gry Caribbean Stud Poker nie s? skomplikowane. Jednak to nie teoria, a praktyka czyni mistrza, wi?c najlepszym sposobem na nauk? gry, b?dzie do??czenie do kasyna internetowego i zagranie kilku partyjek w Caribbean Stud Poker. Prawie ka?dy portal z grami e?hazardowymi posiada w swojej ofercie zar?wno Caribbean Stud Poker na ?ywo, jak i wersj? z?wirtualnym krupierem.

Je?li chcecie spr?bowa? swoich si? w grze Caribbean Stud Poker za darmo, rozegrajcie kilka rund w?wersjach demonstracyjnych gier, w kt?rych nie op?aty nie s? wymagane. Powodzenia!