Casino Hold’em

Casino Hold'em

Casino Hold'em to kasynowa odmiana jednej z bardziej popularnych gier pokerowych Texas Hold'em. Casino Hold'em to stosunkowo m?oda gra (powsta?a w 2000 roku), ale pomimo nied?ugiego istnienia szturmem zdoby?a serca graczy. Zosta? z nami, by dowiedzie? si? wi?cej na temat tej ekscytuj?cej gry.

Najlepsze Kasyna na ?ywo

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
21 Nova
 • 200 PLN za polecenie znajomego
 • Bonus 100% ekstra do 800 PLN na start
 • Dodatkowe 15% od depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
2.5 21Nova
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
argo logo
 • 100% ekstra do 600 PLN
 • Punkty lojalno?ciowe
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 ArgoCasino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
codeta logo
 • 100 gier w Codeta kasyno na ?ywo
 • 100% ekstra do 1200 PLN na start
 • Dwa warianty bonusu powitalnego

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Codeta
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • Trzyetapowy bonus powitalny
 • 100% ekstra do 400 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 EuroKing Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • 100% ekstra od depozytu a? do 400 PLN
 • 100 darmowych spin?w
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Playamo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Leo vegas duze logo
 • 1000 gier kasynowych do wyboru
 • 4400PLN od depozytu
 • 20 darmowych spin?w bez depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 LeoVegas
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casinolasvegas logo
 • Cz?ste akcje promocyjne
 • 100% ekstra + 50 free spin?w dla nowych graczy
 • 100 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Casino Las Vegas
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Aktualizacja: 20 grudnia

Jedn? z najpopularniejszych gier karcianych w wi?kszo?ci kasyn internetowych jest Casino Hold'em, bazuj?ca na wszystkim dobrze znanej, klasycznej grze pokerowej Texas Hold'em. Jaka jest wi?c r??nica pomi?dzy nimi? W grze Casino Hold'em gracz nie rywalizuje z innymi graczami przy stoliku, a?gra przeciwko krupierowi. Pierwsza partyjka w Casino Hold'em zosta?a rozegrana w roku 2000, kiedy mia? miejsce ogromny boom na gr? w pokera. W p??nych latach 90. Stephen Au-Yeung pokaza? ?wiatu sw?j program s?u??cy do trening?w w grze Texas Hold'em. Narz?dzie to mia?o swoj? premier? w roku 2000 i na pocz?tku pojawi?o si? w egipskim, rosyjskim i po?udniowoafryka?skim kasyno na ?ywo.

Od czasu premiery Casino Hold'em ?wi?ci triumfy w wi?kszo?ci kasyn internetowych live na?ca?ym ?wiecie, a gracze z przyjemno?ci? zagrywaj? si? w t? odmian? pokera. Jedno jest pewne ? gdyby nie pojawienie si? bran?y e-hazardowej i ca?ej masy kasyn online, sukces Casino Hold'em nie by?by mo?liwy. Co ciekawe, w Polsce ten gatunek pokera wci?? nie jest zbyt popularny, a gracze ch?tniej grywaj? w pokera klasycznego lub jego odmian? Texas Hold'em. W kasynach na ?ywo rekordy popularno?ci bije ponadczasowa Ruletka i ulubiona karcianka Jamesa Bonda, Baccarat. Casino Hold'em wci?? przegrywa z tymi tradycyjnymi grami kasynowymi, w kt?re ludzie grywaj? od setek lat. S?dzimy, ?e w niedalekiej przysz?o?ci Casino Hold'em stanie si? znacznie popularniejszy w?r?d graczy, w ko?cu to naprawd? solidna gra, gwarantuj?ca kawa? dobrej zabawy.

Zasady Casino Hold'em

Jak ju? niejednokrotnie wspominali?my, Casino Hold'em jest gr? kasynow?, nawi?zuj?c? do pokera tradycyjnego. Je?eli do tej pory grywali?cie w pokera klasycznego lub jego odmian? Texas Hold'em, to b?dziecie mogli wykorzysta? wiedz? zdobyt? w trakcie gry w Casino Hold'em, dzi?ki czemu zwi?kszycie swoje szanse na wygran?. Zasady Casino Hold'em s? stosunkowo proste, nie powinni?cie mie? ?adnych problem?w z ich zrozumieniem.

Ka?dy gracz obecny przy stoliku obstawia zak?ad ANTE, zanim karty zostan? rozdane. Ten rodzaj zak?adu mo?na rozumie? jako ?wpisowe? do gry. Nast?pnie graczowi, jak i krupierowi przydzielane s? dwie karty, kt?re nie s? widoczne dla obu stron. Nadszed? czas na wy?o?enie kart ? na stole pojawiaj? si? trzy karty wsp?lne, zwane w regularnym pokerze jako flop. W tym momencie musimy oceni? si?? naszych kary w po??czeniu z flopem oraz zdecydowa? si?, jakie dzia?anie podejmujemy. Mamy dwie opcje ? mo?emy sprawdzi? karty i gra? dalej lub spasowa?, czyli zrezygnowa? z dalszej rozgrywki.

Je?li zdecydujemy si? spasowa?, przegrywamy nasze ANTE, nie ogl?damy dw?ch ostatnich kart. W?przypadku kontynuowania rozgrywki musimy obstawi? dodatkow? stawk? CALL, r?wn? podw?jnej warto?ci zak?adu ANTE. Dwie karty wsp?lne zostaj? wtedy ods?oni?te, krupier pokazuje nam swoje karty, po czym wy?aniany jest zwyci?zca pojedynku. Dealer musi mie? co najmniej par? czw?rek, by zak?ady by?y wa?ne. W przeciwnym razie zwraca wszystkie stawk? CALL graczowi, a zak?ad ANTE rozliczany jest wed?ug poni?szych wytycznych:

 • Poker kr?lewski: 100 do 1
 • Poker: 20 do 1
 • Kareta: 10 do 1
 • Full: 3 do 1
 • Kolor: 2 do 1
 • Strit i ni?ej: 1 do 1

W przypadku gdy krupier ma lepszy uk?ad kart ni? my, tracimy wszystkie nasze zak?ady ANTE i CALL. Je?eli uk?ad naszych kart pokrywa si? z kartami dealera, zwracane s? nam stawki ANTE i CALL.

Casino Hold'em strategie

Nie jest ?atwo wskaza? najlepszej strategii gry w Casino Hold'em, kt?ra znacznie zwi?kszy?aby szans? na wygran?. Zdecydowanie przydatna b?dzie wiedza na temat klasycznego pokera, dzi?ki kt?rej b?dziemy mogli zorientowa? si?, jakie karty i ich uk?ady daj? najwi?cej punkt?w, a kt?re nie s? zbyt op?acalne dla gracza. Odwr?cone rewersem do g?ry karty wci?? pozostaj? jednak tajemnic? i?to?przede wszystkim losowo?? decyduje o tym, czy zwyci??ymy czy nie. Umiej?tno?? obserwacji pomo?e nam kontrolowa? przebieg gry.

Pomimo braku?jednej, dobrej strategii gry Casino Hold'em, mo?emy podpowiedzie? Wam kilka podstawowych zasad, kt?re pomog? Wam opanowa? tajniki gry. Nie zawsze zwyci??ycie za ich pomoc?, jednak zdecydowanie u?atwi? Wam one uzyska? lepsze zak?ady. Je?li zauwa?ycie, ?e macie na r?ku par?, asa lub kr?la nie rezygnujcie z dalszej rozgrywki. Do momentu gdy we flopie nie b?dzie kart w tym samym kolorze, a Wy posiadacie kr?low? lub waleta, id?cie dalej w gr?. Powinni?cie tak?e kontynuowa? rozgrywk?, gdy Wasza karta jest w tym samym kolorze, co karty na stole. Brakuje Wam jednej karty do Straighta lub Flusha? Id?cie na ca?o??! Je?eli Wasze karty maj? wy?sz? warto?? ni? te, kt?re znajd? si? na stole, to bez problemu powinni?cie wygra? t? rund?. Upewnijcie si?, czy na stole widnieje para i czy nie macie karty pasuj?cej do kompletu ze sto?u oraz czy nie ma w nim karty o?warto?ci wy?szej ni? 10. Tego typu zagranie mo?ecie wykonywa? jedynie, gdy nie macie Straighta lub Flasha. Pami?tajcie r?wnie? o najwa?niejszej zasadzie ? blefujcie, ile wlezie.

Je?li jeste?cie pocz?tkuj?cymi graczami, na pierwszy rzut oka zasady te wydaj? si? bardzo skomplikowane. Po kilku rundach szybko zobaczycie, ?e s? one dziecinnie proste. Te og?le zasady pomagaj? kontrolowa? rozgrywk? oraz rozwa?nie dobiera? wysoko?ci zak?ad?w. Nie czujecie si? na si?ach, by od razu gra? za prawdziwe pieni?dze? Mo?ecie sprawdzi? swoje umiej?tno?ci w grach darmowych! Za???cie konto w jednym z kasyn internetowych dost?pnych na naszej stronie KasynoEkspert.pl, a dostaniecie bonusy kasyno, kt?re pozwol? Wam na ca?kowicie bezp?atn? gr?.

Casino Hold'em na ?ywo

W pokera gra si? zwykle razem z innymi graczami. Casino Hold'em na ?ywo jest idealnym wyborem dla tych, kt?rzy uwielbiaj? rozgrywki pokerowe, jak i rozrywk? w kasynie. W trakcie gry w Casino Hold'em na ?ywo towarzyszy nam krupier z krwi i ko?ci, dzi?ki pokerowy pojedynek staje si? jeszcze bardziej ekscytuj?cy. Za pomoc? chatu mo?emy komunikowa? si? z innymi graczami przy stoliku oraz z samym krupierem, kt?ry odczytuje nasze wiadomo?ci. Pami?tajcie, w trakcie rozgrywki dealerzy nie widz? nas, ani nie s?ysz?. Kasynowa etykieta wymaga, by przywita? si? z krupierem i graczami. Wszelkie niestosowne wiadomo?ci skutkuj? usuni?ciem graj?cego ze sto?u. W trakcie gry gramy przeciwko kasynu, a nie przeciwko graczom.

W gr? Casino Hold'em na ?ywo mo?ecie gra? zar?wno na komputerze, jak i na urz?dzeniu przeno?nym. Pami?tajcie jednak, ?e gry transmitowane na ?ywo wymagaj? szybkiego ??cza internetowego ? w przeciwnym razie przygotujcie si? na zawieszanie si? po??czenia i zszargane nerwy. Zasady gry w Casino Hold'em na ?ywo s? takie same, jak w przypadku gry w spos?b tradycyjny.

Casino Hold'em w Polsce

Casino Hold'em w Polsce staje si? coraz popularniejszy, a gracze odwiedzaj?cy kasyno online ch?tnie sp?dzaj? czas przy partyjeczce Casino Hold'em. Prawie wszyscy mieszka?cy Polski maj? dost?p do Internet, urz?dze? mobilnych i komputer?w osobistych, za pomoc? kt?rych mog? gra? w kasyno online. Wystarczy, ?e zarejestrujecie si? w wybranym przez Was serwisie e-hazardowym, by w pe?ni cieszy? si? z ca?ej masy gier kasynowych (w tym Casino Hold'em), atrakcyjnych bonus?w i wielu, wielu innych mniejszych i wi?kszych przyjemno?ci. Casino Hold'em staje si? coraz popularniejszy w naszym kraju, a z powodu wzrastaj?cego zainteresowania polskie kasyna internetowe powi?kszaj? swoj? ofert? tego typu gier.

Lubicie pokera? Lubicie kasyna internetowe? W takim razie Casino Hold'em to gra stworzona specjalnie dla Was. Casino Hold'em to pasjonuj?ca gra karciana, kt?ra zapewni Wam niezapomnian? rozrywk?. Bazuj?ca na klasycznym pokerze gra przypadnie do gustu wszystkim graczom. Wypr?bujcie Casino Hold'em, a na pewno nie po?a?ujecie!