Three Card Poker

Three Card Poker

Three Card Poker to kolejna kasynowa wariacja na temat najpopularniejszej gry karcianej na ?wiecie, pokera. Gr? Three Card Poker wymy?li? i opracowa? Derek Webb w 1994 roku. Od tamtego czasu w Three Card Pokera graj? miliony ludzi na ca?ym ?wiecie. Opowiemy Wam co nieco na temat tej pasjonuj?cej gry, poznacie jej zasady i strategie. Zapraszamy do lektury!

Najlepsze Kasyna na ?ywo

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Casumo
 • Wy?cigi slot?w co 30 minut
 • Bonus do?4400 PLN na start
 • 200 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Casumo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
comeon logo
 • Specjalne oferty z newslettera
 • Darmowy bonus 125 PLN
 • 20 darmowych obrot?w wager free!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 ComeOn
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casino room logo2
 • Bonus 500% do 400 PLN
 • Bonus 200% do 1200 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Casino Room
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
bethard logo 2
 • 25 darmowych spin?w na Starburst
 • Bonus na start do 200% do 800 PLN
 • Trzy rodzaje bonus?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Bethard
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
dunder logo
 • Ponad 1000 gier do wyboru
 • 200 darmowych obrot?w na start
 • Do 1200 PLN przy 1. depozycie

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Dunder
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
888 logo
 • Codziennie inne bonusy.
 • Bonus na start do 600 PLN
 • 20 lat do?wiadczenia na rynku

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.0 888 Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
codeta logo
 • 100 gier w Codeta kasyno na ?ywo
 • 100% ekstra do 1200 PLN na start
 • Dwa warianty bonusu powitalnego

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Codeta
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
argo logo
 • 100% ekstra do 600 PLN
 • Punkty lojalno?ciowe
 • Polscy gracze akceptowani

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 ArgoCasino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Aktualizacja: 20 December

Three Card Poker powsta? w po?owie lat 90. w Anglii z inicjatywy Dereka Webba. Pierwotnie gra nosi?a nazw? Casino Brag, a inspiracj? dla niej by?a brytyjska gra karciana z szesnastego wieku, Three Card Brag. Obydwie gry ??czy zasada, wedle kt?rej gracze nie graj? przeciwko sobie, jak w?tradycyjnym pokerze, ale przeciwko kasynu, reprezentowanemu przez profesjonalnego krupiera. Nazwa Three Card Poker zosta?a zaadaptowana w momencie, gdy gra zaczyna?a by? popularna w?Stanach Zjednoczonych, gdzie nazywana jest tak?e Tri Pokerem.

Z pocz?tku gr? kasynom stacjonarnym sprzedawa?a kierowana przez Dereka Webba organizacja Prime Table Games. W roku 1999 prawa do gry przej?? koncern Shuffle Master, w latach p??niejszych przemianowany na SHFL Entertainment Inc. Zak?ad boczny w grze Three Card Poker zwany ?Pain Plus? w roku 2012 otrzyma? zarejestrowany i otrzyma? status znaku towarowego.

Sko?czmy jednak w?tek ciekawostek historycznych i przejd?my do nieco praktyczniejszych rzeczy. Jak?ju? wspominali?my, g??wn? cech? Three Card Pokera odr??niaj?c? go od pokera tradycyjnego jest gra nie przeciwko innym graczom, a przeciwko kasynu reprezentowanemu przez krupiera.

Je?eli grywacie w pokera klasycznego, to ?atwiej b?dzie Wam mechanik? gry. Zapomnijcie jednak o?blefowaniu ? a nic Wam si? nie przyda. W grze Three Card Poker znajdziemy takie same sekwencje kart, jak w pokerze tradycyjnym:

 • Wysoka karta
 • Para ? dwie karty o takiej samej warto?ci
 • Dwie pary ? uk?ad sk?adaj?cy si? w dw?ch r??nych par
 • Tr?jka ? trzy karty o tej samej warto?ci
 • Strit ? pi?? kart nast?puj?cych po sobie
 • Kolor ? pi?? kart w tym samym kolorze
 • Full ? uk?ad sk?adaj?cy si? z pary i tr?jki
 • Kareta ? cztery karty o tej samej warto?ci
 • Poker ? strit w kolorze
 • Poker kr?lewski ? uk?ad sk?adaj?cy si? z kart od asa do dziesi?tki

Three Card Poker nale?y do gatunku kasynowych gier stolikowych, co oznacza, ?e losowo?? gra tutaj pierwsze skrzypce. Nie znaczy to jednak, ?e w Three Card Pokerze nie da si? wygra? czy zastosowa? strategii, kt?re u?atwiaj? zmniejszenie przewagi kasyna. Zwyci?stwo jest jak najbardziej mo?liwe, jednak musimy pami?ta? o tym, ?e kasyno zawsze b?dzie?mie? nad nami przewag? bez wzgl?du na to, jak? taktyk? zastosujemy.

Three Card Poker?zasady

Najtrudniej jest zacz?? ? gra Three Card Poker z pocz?tku mo?e wydawa? si? do?? skomplikowana, jednak po lekturze naszego poradnika i kilku partiach-wprawkach zauwa?ycie, ?e ta kasynowa odmiana pokera nie nale?y do zawi?ych.

W kasynowej grze internetowej Three Card Poker zasady s? takie same, jak w przypadku wersji gry rozgrywanej w kasynach stacjonarnych. G??wna regu?a jest naprawd? bardzo prosta ? ten, kto ma wy?szy wynik w kartach, wygrywa.

Rozgrywka rozpoczyna si? w momencie obstawienia zak?adu ANTE, b?d?cego swego rodzaju zak?adem ?wpisowym?. Do chwili, gdy nie obstawimy ANTE, nie bierzemy udzia?u w grze. Opr?cz zak?adu ANTE gracz ma mo?liwo?? postawienia dodatkowego zak?adu. Mo?emy do??czy? do sto?u Three Card Poker i obserwowa? rozgrywk? bez konieczno?ci obstawienia. Obserwacja pozwala nam nauczy? si? czego?, warto wi?c poprzygl?da? si? poczynaniom innych graczy. Po obstawieniu zak?adu ANTE oraz (opcjonalnie) zak?adu dodatkowego Pair Plus, b?d?cego r?wnowarto?ci? ANTE, krupier wyk?ada na st?? trzy karty gracza. Karty wyk?adane s? z?talii awersem do g?ry.

Po wy?o?eniu przez dealera trzech kart gracza musimy dokona? wyboru ? czy spasowa?, czyli zrezygnowa? z dalszej rozgrywki, czy kontynuowa? gr?. W przypadku rezygnacji, gra zostaje przerwana, a my tracimy obstawiony przez nas zak?ad ANTE oraz ? o ile zdecydowali?my si? na niego ? zak?ad dodatkowy Pair Plus.

Je?eli gracz decyduje si? na dalsz? gr?, nast?puje ods?oni?cie kart krupiera oraz rozliczenie rozgrywki. Dealer musi mie? kart? nie ni?sz? ni? dama, by m?c gra? przeciwko graczowi. W przypadku, gdy krupier nie kwalifikuje si? do gry, gracz otrzymuje r?wnowarto?? obstawionego ANTE. Gdy w kartach dealera znajduj? si? karty minimalne, wymagane do dalszej gry, karty gracza? i krupiera s? por?wnywane i wy?aniany jest zwyci?zca pojedynku.

Kiedy karty gracza s? lepsze od kart krupiera, gracz wygrywa zak?ad ANTE oraz zak?ad dodatkowy Pair Plus, wyp?acane w stosunku 1:1, a je?li uk?ad jego kart jest wy?szy ni? Strit, stosunek ten jest wy?szy. ?W przypadku, gdy karty krupiera dominuj?, gracz przegrywa ANTE i?zak?ad dodatkowy Pair Plus. Kiedy warto?ci kart s? r?wne, gracz ani nie traci, ani nie zyskuje.

Three Card Poker Bonus

Mo?ecie zgarn?? Three Card Poker bonus w przypadku, gdy uda Wam si? trafi? sekwencj? r?wnej Stritowi lub wy?szej. Wysoko?? wygranej jest zale?na od kwoty, na jak? dokonali?cie zak?adu. Ka?de polskie kasyno internetowe mo?e posiada? w?asny regulaminy wyp?at, jednak zwykle zasady wyp?acania pieni?dzy utrzymuj? si? na podobnym poziomie. W przypadku pokera stosunek wyp?aty wynosi 5:1, za karet? zgarniemy pieni?dze wyp?acane w stosunku 1:4, gdy trafimy tr?jk? otrzymamy kwot? w stosunku 1:3. Musimy pami?ta?, ?e Three Card Poker bonus mo?e by? r??ny. Warto zapozna? si? z instrukcj? gry oraz warunkach bonusowych obowi?zuj?cych w danym kasynie internetowym.

Three Card Poker Strategia

Je?eli s?dzicie, ?e istnieje jedna, sekretna w Three Card Poker strategia, to z ?alem musimy Was rozczarowa?. Nie sprzedamy Wam tutaj magicznego sposobu na wykiwanie kasyna, a gdyby kiedykolwiek kto? zaproponowa? Wam komplet z?otych rad, jak wygra? z kasynem, to jest on po prostu oszustem. Hazard istnieje od tysi?cleci, a w ci?gu tego czasu nikomu nie uda?o si? rozgry?? tego systemu. W ?yciu pewne s? tylko dwie rzeczy ? ?mier? i podatki. Powinni?my rozszerzy? to powiedzenie i doda? trzecia rzecz. Kasyno zawsze wygrywa.

Nie znaczy to, ?e nie ma strategii, kt?re nie dzia?aj?. Pewne systemy gry pozwalaj? na minimalne zredukowanie przewagi kasyna, dzi?ki czemu my wygrywamy cz??ciej, a kasyno mo?e zgarn?? mniej naszej got?wki. Pami?tajcie, ?e gra wed?ug strategii nie jest oszustwem, a ?wiadom?, kontrolowan? przez gracza rozgrywk?. Gdy na r?ku macie karty nie ni?sze ni? kr?lowa, sz?stka i czw?rka. Ta?podstawowa zasada pomo?e Wam zminimalizowa? przewag? kasyna i uchroni? Was od pora?ek. Nie my?lcie jednak, ?e macie wygran? w kieszeni ? ta zasada dotyczy tylko zak?adu podstawowego, a?przewaga kasyna zmniejsza si? o 3,37%.

Three Card Poker na ?ywo

Gr? Three Card Poker na ?ywo znajdziemy prawie we wszystkich kasynach internetowych, kt?re oferuj? graczom gry w trybie live. Je?li poszukujecie autentycznych dozna? w trakcie rozgrywki, to kasyno na ?ywo b?dzie dla Was idealn? propozycj?. W grze Three Card Poker na ?ywo gramy ?z?prawdziwym krupierem, kt?ry reaguje na przebieg rozgrywki i rozmawia z graczem, a nie przeciwko bezdusznemu komputerowi, z kt?rym nie da si? nawet zamieni? s?owa. Zaawansowana technologia pozwala na stream w jako?ci HD w czasie rzeczywistym. Zak?ady dokonywane s? za pomoc? specjalnego oprogramowania. W trakcie gry w Three Card Poker na ?ywo gracz ma wra?enie przebywania w?kasynie stacjonarnym, a to wszystko bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Mo?ecie siedzie? w ulubionym fotelu, mo?ci? si? w kocyku, popija? kaka?ko i gra? w Three Card Poker na ?ywo. To og?lnie dost?pny luksus.

Three Card Poker w Polsce

Gr? Three Card Poker w Polsce znajdziecie praktycznie w ka?dym kasynie internetowym, a nawet w?kasynach stacjonarnym, kt?rych w naszym kraju nie jest za du?o. Najprostsz? i naj?atwiej dost?pn? opcj? gry we Three Card Pokera jest oczywi?cie kasyno online. Three Card Poker nale?y do gatunku gier karcianych gier stolikowych, zupe?nie jak Baccarat, Blackjack czy inne kasynowe odmiany pokera jak na przyk?ad Casino Holdem czy Caribbean Stud Poker. Gr? Three Card Poker znajdziemy tak?e w?kasynach live, gdzie rozgrywany jest on przez prawdziwych krupier?w.

Three Card Poker w Polsce nie jest tak popularny jak Blackjack czy kultowa Ruletka. Coraz wi?cej graczy nie?mia?o zaczyna pr?bowa? swoich si? w grze Three Card Poker. Nie wahajcie si? przetestowa? jej i Wy ? by? mo?e stanie si? to Wasza ulubiona kasynowa gra.