Metody p?atno?ci, kt?re faktycznie dzia?aj?

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry

Aktualizacja: 4 January

BetAtHome logo
 • Kasyno dzia?aj?ce od ponad dekady
 • Bonus powitalny do 3750 PLN
 • Kasyno, Poker, Bukmacher

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Bet-at-home
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Euro mania
 • Wyj?tkowa lo?a VIP
 • do 100% do 1000PLN na start
 • 300 Spin?w dla nowych graczy

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Euromania
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
magix box logo
 • Aplikacja na Windows
 • Trzyetapowy bonus do 2268 PLN
 • 50 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 MagicBox
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
spin palace logo
 • Dedykowana aplikacja na Windowsa
 • Bonus na start do 4000 PLN
 • Lo?a VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Spin Palace
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
eurogrand logo
 • System referencyjny
 • Do 5000 PLN dla nowych graczy + 25 darmowych spin?w
 • 20 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Eurogrand
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casinolasvegas logo
 • Cz?ste akcje promocyjne
 • 100% ekstra + 50 free spin?w dla nowych graczy
 • 100 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Casino Las Vegas
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
titancasino logo
 • Program lojalno?ciowy
 • Do 1500 PLN bonusu na start
 • Bonus od depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Titan Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
whitebet logo
 • Olbrzymie wygrane
 • Bonus na start do 400PLN
 • 40 Free Spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Whitebet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • 200% ekstra na start do 3600 PLN
 • 20 PLN bez depozytu
 • Gry od Microgaming

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Casino 440
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
pinnaclecasino logo
 • Zak?ady bukmacherskie
 • Bonus Cashback 0,3%
 • Przejrzysty regulamin

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Pinnacle Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
winner_logo
 • 120 PLN bez depozytu
 • 1400 PLN na start
 • 99 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Winner
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
playmillion logo
 • Codziennie nowe bonusy
 • 400 PLN dla nowych graczy
 • 25 Darmowe Kr?cenia

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Play Million
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
888 logo
 • Codziennie inne bonusy.
 • Bonus na start do 600 PLN
 • 20 lat do?wiadczenia na rynku

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.0 888 Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
green
 • Najcz??ciej nagradzane kasyno
 • Bonus dla nowych graczy do 400 PLN
 • 200 darmowych spin?w na start!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 MrGreen
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
royal
 • 100% ekstra na start
 • Bonus dla nowych graczy 500 PLN
 • 300 darmowych spin?w na berryburst slots

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Royal Panda
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
StarGames star
 • Przyjemny motyw przewodni
 • Bonus dla nowych do 2000 PLN
 • Kasyno na ?ywo

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 StarGames
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Metody p?atno?ci w polskich kasynach w 2017 roku

1 kwietnia 2017 roku w ?ycie wesz?a tzw. ustawa hazardowa, kt?ra wstrz?sn??a polskim rynkiem e hazardowym i?pozbawi?a graczy dost?pu do witryn internetowych oferuj?cych gry kasynowe online. Pomimo blokad niekt?rych portali i?wielu innych niedogodno?ci, jak na przyk?ad utrudnianie p?acenia za gr? za pomoc? kart kredytowych, istniej? sposoby, by wci?? m?c cieszy? si? z grania w e-kasynach.

W trakcie przygotowywania nowelizacji ustawy hazardowej przedstawiciele polskiego rz?du zamierzali ca?kowicie zdelegalizowa? kasyna internetowe, jednak ze wzgl?du na praktycznie niekontrolowalny charakter Internetu, nie spos?b by?oby monitorowa? wszystkie serwisy e-kasynowe. Cz?onkowie parlamentu naszego kraju szukaj? wszelkich metod, by zniech?ci? graczy do korzystania z portali kasynowych oraz skutecznie uprzykrzy? im t? rozrywk?. Co wymy?li? polski rz?d? Na celowniku parlamentarzyst?w znale?li si? us?ugodawcy ?wiadcz?cy transfery pieni??ne dla serwisami e-hazardowymi dokonywane za pomoc? kart kredytowych i przelew?w bankowych. W porozumieniu z lokalnymi bankami polski rz?d chce zablokowa? wszystkie transakcje finansowe wysy?ane na konta e-kasyn. Jak wida?, celem parlamentu jest ca?kowite zmonopolizowanie rynku hazardowego oraz maksymalne ograniczenie dost?pno?ci portali kasynowych online. Co z tych plan?w wyjdzie, tego jak na razie nie wiadomo, jednak dalsze utrudnienia i blokady s? jak najbardziej prawdopodobne.

Czy w obliczu ewentualnych ogranicze? zwi?zanych z p?atno?ciami kartami kredytowymi i przelewami bankowymi gra w?kasynach internetowych b?dzie mo?liwa? Jasne, jak najbardziej! W takiej sytuacji b?dziemy zmuszeni poszuka? tych portali, kt?re po pierwsze s? dalej dost?pne w Polsce, a po drugie oferuj? alternatywne sposoby p?atno?ci takie jak Neteller, PayPal, uPay, Skrill czy Paysafecard. Poni?ej znajdziecie opisy poszczeg?lnych sposob?w, jak bezpiecznie i bezproblemowo dokonywa? wp?at i wyp?at w serwisach e-hazardowych.

Neteller kasyno??

Serwis p?atniczy Neteller powsta? pod koniec ubieg?ego stulecia, w 1999 roku. W ci?gu prawie dwudziestu lat istnienia firma zyska?a niezliczonych partner?w handlowych oraz klient?w indywidualnych, a us?ugi Neteller s? dost?pne w ponad 200 krajach w r??nego rodzaju rynkach. Jednym z nich jest bran?a e-hazardowa.

W?r?d kasyn umo?liwiaj?cych p?atno?? za pomoc? Neteller znajduj? si? m. in.: Royal Panda kasyno, Unibet kasyno, Maria Casino kasyno, Betsafe kasyno, Mr Green kasyno, Betclic kasyno, czy Europa kasyno. Jakie s? zalety korzystania z?Neteller? Transakcje przebiegaj? w trybie natychmiastowym, gracze nie musz? p?aci? prowizji od przelew?w, a p?atno?ci s? bezpieczne i proste w u?yciu. Zajrzyjcie na nasz? stron?, gdzie znajdziecie pe?en opis Neteller kasyno.

PayPal kasyno

S?yszeli?cie o PayPal? Najprawdopodobniej jest to najpopularniejszy us?ugodawca oferuj?cy p?atno?ci internetowe. Znacie Elona Muska, tego kolesia od kolonizacji Marsa, elektrycznych samochod?w i paneli s?onecznych? On i kilku innych wizjoner?w za?o?y? ten innowacyjny portal, kt?ry zrewolucjonizowa? p?acenie przez Internet. Czy portal PayPal sprawdza si? tak?e w bran?y e-hazardu?

Metod? p?atno?ci PayPal znajdziemy w nast?puj?cych portalach e-hazardowych jak: MrGreen kasyno, William Hill kasyno, Gala, 777 Casino kasyno czy 888 Casino kasyno. Jak dok?adnie dzia?a PayPal kasyno? Us?uga ta nazywana jest e-portfelem, umo?liwiaj?cym b?yskawiczne i bezpieczne transakcje. Jak korzysta? z us?ugi tego typu? PayPal kasyno zaskakuje innowacyjno?ci? i prostot? ? by u?ywa? PayPal b?dziecie potrzebowa? jedynie adresu e-mail odbiorcy transferu. Zajrzyjcie na nasz? stron? po?wi?con? Paypal, a dowiecie si? wi?cej na temat tego nowoczesnego sposobu p?atno?ci.

PayU kasyno

System PayU dost?pny jest w wi?kszo?ci sklep?w internetowych i z prawie stuprocentow? pewno?ci? mo?emy za?o?y?, ?e przynajmniej raz w ?yciu korzystali?cie z tego serwisu w trakcie zakup?w online. Jak dzia?a PayU? Serwis ten dzia?a na zasadzie po?rednika w p?atno?ciach, kt?ry wp?aca za nas pieni?dze na konto odbiorcy transakcji. PayU posiada konta w praktycznie wszystkich bankach, dzi?ki czemu przelewy przebiegaj? w trybie natychmiastowym. Prawda, ?e genialne?

A jak system PayU sprawdza si? w kasynach internetowych? PayU kasyno plasuje si? w czo??wce najpopularniejszych metod p?atno?ci online ze wzgl?du na wysok? jako?? us?ug, b?yskawiczne transfery i maksymalne bezpiecze?stwo transakcji. Niestety, bardzo ma?o portali e-hazardowych korzysta z PayU.

Skrill kasyno

Za?o?ony w 2001 roku w Wielkiej Brytanii system Skrill umo?liwia dokonywanie p?atno?ci online i przesy?ania pieni?dzy przez Internet. Skrill jest idealn? alternatyw? dla tradycyjnych papierowych metod takich jak np. czeki czy przekazy pieni??ne. System p?atno?ci Skrill, podobnie do Neteller i PayU, nale?y do grupy tzw. wirtualnych portfeli, pozwalaj?cych na przechowywanie i przesy?anie pieni?dzy do innych u?ytkownik?w Skrill.

System Skrill kasyno dost?pny jest w prawie ka?dym serwisie e-hazardowym. Alternatywn? metod? p?atno?ci Skrill znajdziemy w takich kasynach jak: Royal Panda kasyno, Unibet kasyno, ComeOn! kasyno, Betsafe kasyno, Mr Green kasyno, RedBet kasyno, Betsson kasyno i w wielu innych serwisach e-kasynowych.

Paysafecard kasyno

Elektroniczna metoda p?atno?ci Paysafecard zosta?a stworzona g??wnie z my?l? o sklepach internetowych. Paysafecard bazuje na systemie pre-paid, czyli przedp?aty, kt?ra polega na op?acaniu przez us?ugodawc? naszych zakup?w, za kt?re my, klienci, zwracamy po przelaniu pieni?dzy na konto serwisu. Paysafecard dzia?a na zasadzie e-portfela. Je?li zechcemy skorzysta? z Paysafecard, nie b?dziemy musieli posiada? konta bankowego, karty kredytowej, ani nawet podawa? us?ugodawcy naszych szczeg??owych danych osobowych. Zalet? tej alternatywnej metody p?atno?ci to: b?yskawiczna realizacja transakcji, bezpiecze?stwo, brak dodatkowych koszt?w.

System Paysafecard kasyno obecny jest w prawie ka?dym popularniejszym serwisie e-hazardowym. Paysafecard znajdziemy w takich serwisach jak: Royal Panda kasyno, Unibet kasyno, ComeOn! kasyno, Mr Green kasyno, Betsafe kasyno, Betsson kasyno, Bet-at-home kasyno, Energy Casino kasyno czy RedBet kasyno.