Playfortuna kasyno og?asza kontrakt z Betsoft

Playfortuna kasyno ma naprawd? wspania?y pow?d do ?wi?towania! Dzia?aj?cy na Malcie producent oprogramowania kasynowego Betsoft Gaming og?osi? kilka dni temu zawi?zanie kontraktu z serwisem e-hazardowym Playfortuna kasyno. Nowe umowy tego typu nie powstaj? bez powodu ? takie kontrakty s?u?? zawsze obydwu stronom, a korzy?ci ze? p?yn?ce s? d?ugofalowe i przynosz? same pozytywy. Jakie s? za?o?enia kontraktowe pomi?dzy Betsoft Gaming a kasynem Playfortuna? Producent oprogramowania kasynowego ma dostarczy? gry kasynowe oraz gry mobilne dla portalu kasynowego Playfortuna, kt?ry ?wi?ci trumfy przede wszystkim w Europie Wschodniej.

Integracja Playfortuna kasyno oraz Betsoft Gaming

Umowa na dostarczanie gier kasynowych pomi?dzy Betsoft Gaming a serwisem e-hazardowym Playfortuna ma przede wszystkim pom?c rozwija? si? kasynu. Integracja serwisu z bazami producenta Betsoft zostanie wdro?ona za pomoc? wielokana?owej platformy gamerskiej, kt?ra sprawi, ?e portfolio Playfortuna wzbogaci si? o wszystkie propozycje Betsoft.

Serwis e-hazardowy Playfortuna powsta? kilka lat temu, a dok?adniej m?wi?c w 2013 roku i pozostaje aktywne Europy i Wsp?lnoty Niepodleg?ych Pa?stw. Na ten moment kasyno to jest jednym z najwi?kszych portali tego typu we wschodniej cz??ci Europy. Co tu du?o gada?, Playfortuna ma si? czym pochwali? ? tysi?ce stream?w online w sekcji kasyno na ?ywo, setki gier kasynowych, pierwszorz?dna strategia marketingowa i chwytliwe reklamy.

Aaron Axisa, Account Manager w Betsoft Gaming, skomentowa? kontrakt nast?puj?co: ?Kasyno Playfortuna wybra?o operatora Betsoft Gaming nie bez przyczyny. Kierowano si? nie tylko zr??nicowan? i poka?n? bibliotek? gier, ale przede wszystkim ze wzgl?du na upodobania graczy, kt?rzy przepadaj? za naszymi produkcjami. Jeste?my podekscytowani na my?l o wsp??pracy z kasynem Playfortuna?.

Playfortuna bonus powitalny

Nie macie jeszcze konta w serwisie e-hazardowym Playfortuna? Chcieliby?cie spr?bowa? swoich si? w nowiutkich grach od Betsoft Gaming? ?wietnie si? z?o?y?o, bo w zamian za do??czenie do grona graczy, otrzymacie nie tylko mo?liwo?? gry w produkcje Betsoft, ale tak?e premi? startow?!

Playfortuna bonus powitalny w kasynie wynosi 100% ekstra do?adowania a? do 500 PLN przy z?o?eniu pierwszego depozytu na kwot? minimaln? 40 PLN. Pami?tajcie, ?e ?rodki bonusowe obj?te s? wymogiem obrotu, kt?ry w przypadku premii powitalnej wynosi 45-krotno?? ??cznej sumy wst?pnej i przyznanej kwoty bonusowej.

Uncategorized