Co tak naprawd? znacz? zmiany w prawie hazardowym?

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry

Aktualizacja: 4 January

spin palace logo
 • Dedykowana aplikacja na Windowsa
 • Bonus na start do 4000 PLN
 • Lo?a VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Spin Palace
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
eurogrand logo
 • System referencyjny
 • Do 5000 PLN dla nowych graczy + 25 darmowych spin?w
 • 20 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Eurogrand
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casinolasvegas logo
 • Cz?ste akcje promocyjne
 • 100% ekstra + 50 free spin?w dla nowych graczy
 • 100 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Casino Las Vegas
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
titancasino logo
 • Program lojalno?ciowy
 • Do 1500 PLN bonusu na start
 • Bonus od depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Titan Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
whitebet logo
 • Olbrzymie wygrane
 • Bonus na start do 400PLN
 • 40 Free Spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Whitebet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
 • 200% ekstra na start do 3600 PLN
 • 20 PLN bez depozytu
 • Gry od Microgaming

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Casino 440
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
pinnaclecasino logo
 • Zak?ady bukmacherskie
 • Bonus Cashback 0,3%
 • Przejrzysty regulamin

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Pinnacle Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
winner_logo
 • 120 PLN bez depozytu
 • 1400 PLN na start
 • 99 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 Winner
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
playmillion logo
 • Codziennie nowe bonusy
 • 400 PLN dla nowych graczy
 • 25 Darmowe Kr?cenia

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Play Million
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
888 logo
 • Codziennie inne bonusy.
 • Bonus na start do 600 PLN
 • 20 lat do?wiadczenia na rynku

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.0 888 Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
green
 • Najcz??ciej nagradzane kasyno
 • Bonus dla nowych graczy do 400 PLN
 • 200 darmowych spin?w na start!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 MrGreen
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
royal
 • 100% ekstra na start
 • Bonus dla nowych graczy 500 PLN
 • 300 darmowych spin?w na berryburst slots

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Royal Panda
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
StarGames star
 • Przyjemny motyw przewodni
 • Bonus dla nowych do 2000 PLN
 • Kasyno na ?ywo

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
3.5 StarGames
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
bgo big logo
 • Bonus za rejestracj? – 50 spin?w
 • Do 1000 PLN przy 1. depozycie
 • Ponad 600 gier kasyno

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 BGO
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Mega kasyno logo
 • 100% ekstra od wp?aty a? do 200 PLN
 • Rozbudowany program VIP
 • Oryginalne oprogramowanie kasyno

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Mega Casino
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Leo vegas duze logo
 • 1000 gier kasynowych do wyboru
 • 4400PLN od depozytu
 • 20 darmowych spin?w bez depozytu

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 LeoVegas
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
karamba
 • Bonus powitalny 1000 PLN
 • Nawet do 100 darmowych spin?w
 • Rozbudowany program VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
1.0 Karamba
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Ustawa hazardowa po nowelizacji

W 2009 roku wesz?a w ?ycie tzw. ustawa hazardowa, kt?ra okre?la?a, ?e wszelkie kasyna internetowe oraz e-poker nie s? legalne w Polsce. Co do tego nie by?o ?adnych w?tpliwo?ci, jednak do tej pory nie trudzono si? zbytnio, by rynek ten tak naprawd? kontrolowa?. Wymaga?oby to przede wszystkim ogromnych nak?ad?w pieni?dzy, by powo?a? odpowiednie ku temu instytucje, a poza tym kasynq internetowe funkcjonuj? poza granicami kraju. Portale e-hazardowe hula?y po polskiej sieci i nie mog?y zosta? zablokowane, poniewa? de facto nie by?y zarejestrowane w Polsce. Wszystko zmieni?o si? w 2017 roku.

Obecny rz?d zdecydowa? si? na nowelizacj? ustawy z 2009 roku z trzech powod?w: maksymalnego zmonopolizowania rynku hazardowego w celu czerpania ze? korzy?ci maj?tkowych, za?atanie powi?kszaj?cej si? dziury bud?etowej i ochrony niewinnych obywateli przez szata?skim hazardem.

Wszystko fajnie, wszystko pi?knie, tylko o co ta ca?a awantura, skoro gra w kasynach internetowych od 2009 roku oficjalnie nie by?a dozwolona przez prawo polskie?

Zmiany w prawie polskim

Wspominali?my ju?, ?e ustawa hazardowa z 2009 roku uzna?a gr? w serwisach e-hazardowych za nielegaln?. Do tej pory gracze mogli jednak bezproblemowo wchodzi? na strony kasyn internetowych, rejestrowa? si? na nich i sp?dza? czas na grze. Do czasu.

W za?o?eniu znowelizowanej ustawy hazardowej ma powsta? jedno s?uszne e-kasyno prowadzone przez Totalizator Sportowy. Wszystkie dochody uzyskane z tytu?u prowadzenia kasyna online maj? trafi? do bud?etu pa?stwa. A co z?takimi serwisami jak Mr Green kasyno czy ComeOn! kasyno? Co ciekawe, legalne pozostaj? portale oferuj?ce zak?ady wzajemne, czyli zak?ady bukmacherskie. W?r?d stron internetowych, kt?re zdoby?y licencj? na oferowanie tego typu us?ug znajdziemy serwisy: ForBET, LVBet, STS, Fortuna i Totolotek.

Lista domen zakazanych

Oficjalnie zagraniczne portale e-hazardowe s? w Polsce nielegalne. Komisja Nadzoru Finansowego wraz ze S?u?b? Celn? przygotowa?o ?Rejestr domen zakazanych?, w kt?rym znajduje si? obecnie ponad sze??dziesi?t serwis?w o charakterze e?kasynowym. A lista wci?? si? powi?ksza Co gorsza, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzeg?a banki i serwisy po?rednicz?ce w transakcjach finansowych przed realizowaniem ?transfer?w ?rodk?w p?atniczych pochodz?cych z dokonywanych na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych? pod gro?b? ogromnych kar finansowych.

To nie koniec rewelacji. Od dnia 1 lipca 2017 roku domeny figuruj?ce na li?cie domen zakazanych zostan? zablokowane. W jaki spos?b? Lokalni dostawcy Internetu dostali polecenie blokowania dost?pu do niedozwolonych witryn. Jak zapewne si? domy?lacie, za niedope?nienie obowi?zk?w grozi im pot??na kara pieni??na.

Jak obej?? te regulacje?

Jednym ze sposob?w na omini?cie obostrze? i dalsze odwiedzanie serwis?w e-kasynowych jest skorzystanie z VPN, czyli Wirtualnej Sieci Prywatnej.
VPN [ang. Virtual Private Network] stwarza mo?liwo?? wirtualnej zmiany lokacji i przydzielenia u?ytkownikowi alternatywnego adresu IP. Co to dok?adnie oznacza? Gdy chcemy odwiedzi? ulubione kasyno internetowe (zbanowane) w?tradycyjny spos?b, czyli przez przegl?dark?, nie b?dziemy mogli tego zrobi?. Naszym oczom najprawdopodobniej uka?e si? komunikat o tym, ?e dany serwis wycofa? si? z Polski i nie ?wiadczy wi?cej us?ug na terenie kraju. Gdy skorzystamy z?VPN sytuacja ta si? zmieni.
Program VPN lub specjalna wtyczka do przegl?darki internetowej pozwoli nam wybra? nasz? alternatywn? lokalizacj? (np.?Wielk? Brytani? lub Szwecj?) i przydzieli nam nowy adres IP, dzi?ki czemu blokady przestan? psu? nam szyki.

Kwestie podatkowe

Podczas opracowywania nowelizacji ustawy hazardowej poszukiwano wszelkich sposob?w, by skutecznie zniech?ci? kasyna internetowe do pozostania na polskim rynku. O ile dzi?ki pomocy VPN gracze mog? omin?? pewne bariery zwi?zane z?lokalizacj?, adresem IP i blokowaniem zakazanych witryn, o tyle z podatkami od wygranych mo?e by? trudniej.

Postanowiono, ?e podatki od wygranych b?d? tak wysokie, ?e kompletnie nie b?dzie op?aca?o si? gra?. Stan??o na tym, ?e dla zak?ad?w bukmacherskich ustanowiono 12% podatek od obrotu, za wygran? w turnieju pokerowym zap?acimy 25% podatku, a za wygran? w automacie a? 50%. Przy tak wysokich podatkach serwisom e-hazardowym zwyczajnie nie op?aca si? kontynuowa? dzia?alno?ci na terenie Polski.

Ulubione kasyna ? co dalej

Nowelizacja ustawy hazardowej spowodowa?a niema?e zamieszanie w bran?y e-kasynowej, pokerowej i zak?ad?w bukmacherskich.
Je?li nie chcecie zrezygnowa? z gry w ulubionym kasynie, pami?tajcie o mo?liwo?ci skorzystania z technologii?VPN, kt?ra umo?liwi Wam odwiedzanie zbanowanych witryn w dowolnej chwili.

Na naszej stronie znajdziecie list? najlepszych kasyn internetowych, oferuj?cych mn?stwo rewelacyjnych gier, bonus?w i?premii dla graczy.