21Nova

21Nova

Recenzja

Licencjonowane przez UK Gambling 21nova kasyno przeniesie nas na ca?kowicie nowy poziom rozgrywki. Futurystyczny design strony i najnowocze?niejsze gry sygnowanego logo Playtech sprawi?, ?e nie b?dziecie chcieli oderwa? si? od gry (ale z umiarem oczywi?cie). Zagrajcie w swoje ulubione gry Marvela, zakr??cie ko?em Rulety i postawcie na Blackjacka. Poznajcie 21nova kasyno!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
21 Nova
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

21Nova?

  • 200 PLN za polecenie znajomego
  • Bonus 100% ekstra do 800 PLN na start
  • Dodatkowe 15% od depozytu

Aktualizacja: 31 lipca

Graj!

21nova kasyno zosta?o za?o?one w 2006 roku przez firm? Crown Solution Gaming i pocz?tkowo nosi?o nazw? 32Vegas. W 2009 roku portal do??czy? do kasyn William Hill i zyska? now? nazw?. Mo?emy teraz korzysta? z bogatej biblioteki ponad 350 gier od Playtech Casino Software. 21nova kasyno mo?e zaoferowa? swoim klientom szeroki wachlarz gier, a w?r?d nich: rozgrywki z ?ywymi krupierami, sloty z progresywnymi jackpotami, zdrapki na licencjach, ekskluzywne gry sto?owe oraz video poker. Jest tutaj wszystko co konieczne do mi?ego sp?dzenia czasu w internetowym kasynie, dlatego nie zastanawiaj si? zbytnio i graj 21nova kasyno.

21nova kasyno bonus21Nova bonus

Jak tylko zarejestrujesz si? w kasynie zostaniesz zakwalifikowany do 21nova bonus powitalny. Jest to du?a promocja bo w 21nova bonus powitalny sk?ada si? z dw?ch cz??ci. Pierwszy depozyt jest do?adowany o 320%, a? do 1280 PLN, gdzie minimalna kwota wymagana do uruchomienia promocji to 80 PLN. Wym?g obrotu dla tej premii wynosi 12-krotno?? sumy otrzymanej w ramach depozytu. Po odpowiedniej ilo?ci gier za pieni?dze z pierwszego depozytu mo?liwy jest udzia? w drugim etapie. Ten 21nova bonus mo?e przynie?? a? 2000 PLN w wyniku 60% do?adowania do drugiego bonusu (minimalna wp?ata 80 PLN). Dla nowych graczy dost?pny jest r?wnie? High Roller Bonus, b?d?cy ekskluzywniejszym wariantem premii startowej. Uruchamia si? on po wp?acie kwoty powy?ej 1200 PLN i mo?e wynie?? maksymalnie 2400 PLN.

To jednak nie jedyne w 21nova bonusy. Kolejne do?adowania konta mo?esz zyska? za podzielenie si? dobr? wie?ci? z przyjacielem. Za ka?dego znajomego, kt?rego wprowadzisz do 21nova kasyno otrzymujesz 200 PLN.

Opr?cz tego niekt?re metody p?atno?ci przynosz? korzy?? w postaci dodatkowych ?rodk?w. Do?adowanie w?wysoko?ci 15% dostaniesz p?ac?c przez: Neteller, PayPal, ClickandBuy, Ukash, Paysafecard, Skrills, EcoAccount, Instadebit, WebMoney, przelewem bankowym. Natomiast 10% dostaniesz dzi?ki: Visa, MasterCard, Maestro Card, Visa Electron, EntroPay Card.

W 21nova kasyno istnieje r?wnie? program lojalno?ciowy. Mo?emy tu zbiera? punkty Comp, kt?re b?d? dodawane do naszego konta za ka?de postawione zak?ady. Zdobyte punkty mo?na wymienia? na prawdziwe pieni?dze na koncie gracza lub specjalne prezenty.

21nova kasyno darmowe spiny

Przeszukali?my uwa?nie ca?y serwis, ?eby odnale?? w 21nova darmowe spiny. Niestety w warunkach promocji oraz w bonusie powitalnym nie ma wzmianki o tym w jaki spos?b otrzyma? na 21nova darmowe spiny. Lecz opr?cz promocji pozostaj? tradycyjne sposoby poszukiwania free spin?w. Na pewno w 21nova kasyno darmowe spiny znajdziemy w licznych video automatach, gdzie w informacjach dotycz?cych rozgrywki mo?emy z ?atwo?ci? sprawdzi?, czy w danym automacie obowi?zuj? gry z darmowymi spinami.

21nova kasyno kod bonusowy

Na 21nova kody bonusowe pojawiaj? si? w zwi?zku z cyklicznymi promocjami. Prawie ka?dy 21nova kasyno kod bonusowy mo?emy znale?? w Internecie, a poniewa? kody si? zmieniaj?, warto kontrolowa? sytuacj?. 21 nova kod bonusowy pozwala otrzyma? darmowe ?rodki na gr?. Jest to zwykle kwota nie wi?ksza ni? 80?PLN lub kilka darmowych spin?w. Obecnie na uruchomienie promocji powitalnej obowi?zuje w 21nova kasyno kod bonusowy. Na ten moment 21nova kody bonusowe nie s? oferowane.

21nova kasyno

21nova_random21nova kasyno jest cz?onkiem grupy William Hill. Posiada hazardow? licencj? w?adz Gibraltaru oraz nale?y do programu odpowiedzialnego hazardu i nie pozwala niepe?noletnim graczom na korzystanie z serwisu.

Kasyno jest dost?pne dla graczy z ca?ego ?wiata i zosta?o przet?umaczone na liczne j?zyki: angielski, niemiecki, chi?ski, czeski, fi?ski, francuski, grecki, w?gierski, w?oski, japo?ski, polski, portugalski, serbski, hiszpa?ski, szwedzki, turecki.

Je?li chcesz gra? w 21nova kasyno za prawdziwe pieni?dze nale?y pos?u?y? si? narz?dziami, kt?re umo?liwi? przesy?anie pieni?dzy w sieci. Najprostszym sposobem s? przelewy bankowe, ale trwaj? one zwykle kilka dni. Szybciej dzia?aj? karty kredytowe np.: MasterCard, lub Visa oraz e-portfele : Skrill, Neteller, PayPal. Przed dokonaniem wp?aty warto przeczyta? o warunkach, poniewa? zale?nie od kraju u?ytkownika zasady mog? si? r??ni?. P?atno?ci internetowe s? opatrzone w kasynie dodatkowym bonusem od depozytu na 10 lub 15%. Ca?a lista us?ugodawc?w, dzi?ki kt?rym otrzymamy bonus jest dost?pna na stronie 21nova kasyno.

W serwisie 21nova gry kasyno dostarczane s? przez koncern Playtech. Gracze mog? korzysta? zar?wno z?gry demo jak i pe?nych wersji gier po pobraniu oprogramowania 21nova na komputer PC. Niestety nie ma wersji oprogramowania kompatybilnej z komputerami Mac. U?ytkownicy produkt?w firmy Apple mog? gra? w 21nova kasyno tylko za pomoc? przegl?darki internetowej. Niestety nie jest dost?pne 21nova kasyno na kom?rk?.

Obs?uga klienta w 21nova kasyno obejmuje darmowy kontakt telefoniczny dost?pny 24 godziny, 7 dni w?tygodniu. Dodatkowo dla zarejestrowanych u?ytkownik?w mo?liwy r?wnie? kontakt mailem lub za pomoc? czatu na ?ywo.

Kasyno dzia?a w wielu lokalizacjach, ale nie w ka?dej z nich dost?pne s? wszystkie opcje. W 21nova kasyno zak?ady sportowe s? dost?pne tylko w niekt?rych krajach, np. w Wielkiej Brytanii. Natomiast dla graczy z?Polski dost?pne s? gry w 21nova kasyno na ?ywo. Playtech oferuje kilka gier na ?ywo. Spotkasz si? w nich z ?ywymi krupierami, dzi?ki czemu poczujesz dreszczyk emocji jak w prawdziwym kasynie. Mo?esz wybiera? spo?r?d kilku rodzaj?w Blackjacka i innych gier stolikowych: French Roulette, Ultimate Live Blackjack, Exclusive Roulette Pro, Baccarat, czy Texas Hold?em Live.

Opr?cz tego 21nova kasyno oferuje graczom ogromn? bibliotek? ponad 350 gier. Ka?dy znajdzie tutaj co? dla siebie, zar?wno gracze kt?rzy szukaj? lekkiej rozrywki, jak i ci, kt?rzy s? powa?niejszymi u?ytkownikami serwisu. Znajdziesz tu wszystko co najbardziej smakuje w hazardzie: Blackjacka, Ruletk?, Baccarat, wideopokera, ko?ci, Keno, bingo i mn?stwo slot?w.

21nova gry

W 21nova gry zosta?y specjalnie dobrane z oferty Playtech. Znajdziesz na 21nova sloty w wielu odmianach. Wi?kszo?? z nich to klasyczne 3-b?bnowe wideosloty, dost?pne s? r?wnie? 5-b?bnowe lub bardziej skomplikowane automaty. Znajdziemy w?r?d 21nova gry o ka?dym poziomie trudno?ci oraz wysoko?ci stawek. Wybierajmy na 21nova gry z bonusowymi mini grami lub darmowymi spinami . Znajdziemy tu sloty w odmiennych klimatach: horroru, fantasy, przygody lub inspirowane popularnymi filmami. Jest tu du?o gier na licencji Marvel: Hulk, Avengers, Fantastic Four, Iron Man i inne. Dla tych, kt?rzy pragn? na automatach zgarnia? najwy?sze stawki, czekaj? sloty z jackpotami progresywnymi. Dwana?cie gier z jackpotem powinno zadowoli? ka?dego.

21nova mobilne kasyno

21nova_mobileCo ciekawe, nie jest dost?pne 21nova mobilne kasyno, dlatego konieczne b?dzie korzystanie z kasyna za pomoc? komputera PC. Brak wersji kasyna 21nova mobilne zawiedzie graczy, kt?rzy poszukuj? elastyczno?ci i swobody korzystania z gier mobilnych. Niedost?pna jest ?adna wersja oprogramowania, nie dzia?a zar?wno 21nova kasyno na Androida, jak i na iOS. Mo?emy pr?bowa? wpisywa? w wyszukiwarce internetowej ? 21nova mobilne kasyno?, lecz po odnalezieniu odpowiedniej strony zostaniemy przekierowani na mobiln? stron? William Hill. Dziwi nas bardzo brak 21nova kasyno na telefon, poniewa? ta nowa ga??? dystrybucji wci?? si? rozwija i staje si? coraz bardziej popularna w?r?d u?ytkownik?w e-hazardu.

21nova VPN

Po tegorocznych zmianach w prawie polskim wi?kszo?? kasyn internetowych przesta?a by? dost?pna dla u?ytkownik?w pochodz?cych z naszego kraju. Polska domena strony 21nova kasyno widnieje obecnie na li?cie portali zakazanych. Bez pomocy technologii VPN nie b?dziemy w stanie wej?? do 21nova kasyno. Skorzystanie z IP innego ni? polskie powinno zadzia?a?. Niestety, mo?emy mie? problemy z otrzymaniem bonus?w i wyp?at? wygranych.

21nova opinie

21nova kasyno ma wszystko co potrzebne, ?eby zadowoli? wszystkich wymagaj?cych graczy. Playtech dostarcza najlepszego oprogramowania, dzi?ki kt?remu mo?emy gra? we wszystkie najlepsze gry: stolikowe i karciane, Keno, bingo, mn?stwo slot?w. Mo?liwa jest r?wnie? gra na ?ywo. Do tego otrzymuje poka?ny bonus powitalny oraz standardowe szanse na zyskanie kolejnych bonus?w. 21nova kasyno nie wyr??nia si? niczym szczeg?lnym, natomiast oferuje swoim klientom wysoka jako?? oraz odpowiedni? obs?ug?, dzi?ki czemu wszyscy u?ytkownicy powinni by? w pe?ni usatysfakcjonowani z korzystania z 21nova kasyno.

  • OVERALL
Overall
3.5