888 Casino

888 Casino

Recenzja

Kasyno z trzema ?semkami to jedno z najbardziej kultowych portali e-hazardowych w sieci. Istniej?cy od 1997 roku serwis 888 Casino kasyno przyci?gn?? niejednego fana gier hazardowych. W 888 Casino czeka na nas bonus powitalny w wysoko?ci 500 PLN ekstra od pierwszego depozytu. Postawcie na ?semki w 888 Casino kasyno!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
888 logo
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

888 Casino?

 • Codziennie inne bonusy.
 • Bonus na start do 600 PLN
 • 20 lat do?wiadczenia na rynku

Aktualizacja: 31 July

Graj!

888 Casino kasyno powsta?o w 1997 roku, od tamtego czasu przeby?o d?ug? drog? i zdoby?o szerokie do?wiadczenie w dostarczaniu rozrywki hazardowej online. Znajdziemy tu wszystko co nam potrzebne do dobrej zabawy: gry sto?owe, video poker i sloty. Co prawda nie ma tutaj mn?stwa gier, ale mo?emy zaufa? temu wyborowi, poniewa? mamy do czynienia z wielokrotnie nagradzanym kasynem, kt?re dzia?a na rynku ju? wiele lat. Chcecie sprawdzi?, co przygotowa? dla Was weteran ten kasyn online? Grajcie 888 Casino kasyno!

888 Casino bonusy

Podobnie jak wszystkie wi?ksze kasyna online wita nowych graczy daj?c im 888 Casino bonus za rejestracj? i pierwszy depozyt. W 888 Casino kasyno mo?ecie liczy? na wyj?tkowo pojawiaj?c? si? premi? bez depozytu. Za za?o?enie konta otrzymacie a? 80 PLN do wykorzystania w grach!

Dla wszystkich graczy w 888 Casino bonus standardowy wynosi 100% od depozytu, a? do kwoty 500 PLN. Do aktywacji premii potrzebny jest 888 Casino kod bonusowy Welcome1. W 888 Casino kasyno wym?g obrotu wynosi 30-krotno?? uzyskanych w?ramach premii pieni?dzy. Warto pami?ta?, ?e zgodnie z zasadami 888 Casino bonus 100% wym?g obrotu spe?niaj? sloty, Keno, gry zr?czno?ciowe i zdrapki, natomiast wideopoker i gry stolikowe zapewni? jedynie 20% obrotu. Niew?tpliwie 888 Casino bonus powitalny jest najlepszym rozwi?zaniem dla tych, kt?rzy wybieraj? g??wnie gry slotowe.

Premia startowa w 888 Casino kasyno wyst?puje r?wnie? w wariancie premium, w ramach kt?rego mo?ecie zgarn?? a? do 6000 PLN. Kolejne cztery depozyty na kwot? co najmniej 80 PLN wp?acone w ci?gu 7 dni od zdeponowania pierwszej transzy gwarantuj? ka?dorazowo 30% ekstra a? do 1400 PLN. 888 Casino kody bonusowe potrzebne do aktywacji premii to kolejno: Welcome2, Welcome3, Welcome4, Welcome5.

888 Casino umie honorowa? lojalnych graczy. Ka?dego pierwszego dnia nowego miesi?ca wybieranych jest 26 graczy, w?r?d kt?rych dzielona jest kwota 3552 PLN. Wystarczy, ?e zalogujecie si? w serwisie, a by? mo?e na Waszym koncie znajdzie si? do?adowanie got?wkowe? Wym?g obrotu dla tej promocji wynosi 30?krotno?? otrzymanych ?rodk?w. Roz?o?enie nagr?d prezentuje si? nast?puj?co:

 • 2 pierwszych graczy otrzymuje 752 PLN
 • 4 kolejnych graczy otrzymuje 352 PLN
 • 20 kolejnych graczy otrzymuje 32 PLN

Promocje w 888 Casino kasyno nie ko?cz? si? na bonusie powitalnym. Ju? od pierwszej gry zbieracie specjalne punkty lojalno?ciowe Comp. Gdy uzbieracie ich odpowiednio du?o, mo?ecie zamieni? je na got?wk?. Ilo?? punkt?w Comp ustala Wasz status w hierarchii VIP, co wi??e si? z dodatkowymi bonusami, specjalnymi promocjami, wycieczkami i imprezami oraz ekskluzywnym opiekunem klienta VIP.

Pr?cz bonus?w sta?ych w ofercie pojawiaj? w ci?gu roku pojawiaj? si? tak?e specjalne promocje okoliczno?ciowe.

Na przyk?ad do ko?ca pa?dziernika dzia?a specjalna promocja zwi?zana z wideoslotami. Zdeponujcie minimum 100 PLN, u?yjcie kodu GR888, a otrzymacie 15% ekstra do 1000 PLN na dwa sloty online: Pizza Palooza i Happy Faces!

Kolejn? dodatkow? kas? za 888 Casino kody bonusowe mo?ecie zgarn?? za ?oczko?. Wystarczy wp?aci? pieni?dze na konto gracza 21. dnia ka?dego miesi?ca i u?y? kodu: Blackjack20. ?rodki bonusowe obj?te s? wymogiem 10-krotnego obrotu. Mo?emy zgarn?? do 20% wp?aconych pieni?dzy, a? do 1200 PLN na gr? w?Multihand Blackjack.

888 Casino kasyno oferuje specjaln? wersj? dla kobiet, kt?ra dla p?ci pi?knej oferuje jeszcze wi?cej promocji w ci?gu tygodnia, daj?cych bonusy do gier w sloty i bingo.

888 Casino darmowe spiny

Spe?nieniem marze? by?oby, gdyby opr?cz powy?szych promocji, kasyno rozdawa?oby 888 Casino darmowe spiny. Niestety w ?adnej promocji nie zostan? nam przydzielone 888 Casino darmowe spiny. Nie przejmujmy si? jednak, bo chyba lepiej dosta? pewne pieni?dze w rozmaitych promocjach, ni? mniej pewne darmowe kr?cenia, kt?re nie zawsze skutkuj? wysok? wygran?. Cho? jest jeszcze szansa, ?eby zgarn?? w 888 Casino darmowe spiny. Wystarczy wybiera? odpowiednie gry, kt?re maj? w sobie opcj? wygrania free spin?w.

888 Casino kody bonusowe

Obecnie obowi?zuj? w 888 Casino kody bonusowe, dzi?ki kt?rym mo?na bra? udzia? w promocjach. Je?eli chcecie ubiega? si? o bonus powitalny, b?dziecie musieli u?y? kodu Welcome1. N?c? Was kolejne etapy premii na start? Pami?tajcie o kodach Welcome2, Welcome3, Welcome4, Welcome5.

Ka?dego 21. dnia miesi?ca po uiszczeniu wp?aty i wpisaniu w 888 Casino kod bonusowy: Blackjack20 mo?na zyska? nawet do 1200 PLN na gr? Multihand Blackjack. To jednak nie jedyny w 888 Casino kod bonusowy.
Kod GR888, uprawnia do otrzymania 15% ekstra do 1000 PLN na dwa sloty online: Pizza Palooza i Happy Faces.

888 Casino kasyno

888casino_random888 Casino kasyno, istniej?ce od 1997 roku, posiada licencj? z Gibraltaru oraz certyfikat eCogra. Od czasu powstania 888 Casino kasyno zdoby?o wiele nagr?d roku, a z naj?wie?szych warto wymieni? nagrod? Totalgaming Online Casino of the Year 2012 oraz tytu? EGR Online Casino of the Year 2013. Obecnie platforma ma ponad 25?milion?w u?ytkownik?w na ca?ym ?wiecie, co czyni j? jednym z najwi?kszych kasyn online w Internecie.

Kasyno jest dost?pne w wielu j?zykach, co u?atwia graczom z ca?ego ?wiata korzysta? z jego us?ug. Zosta?o przet?umaczone na j?zyki: chi?ski, czeski, du?ski, niderlandzki, angielski, niemiecki, w?gierski, niemiecki, japo?ski, korea?ski, litewski, polski, portugalski, hiszpa?ski, szwedzki, francuski oraz rosyjski. Ubolewamy jednak, ?e strona z polskim t?umaczeniem nie wy?wietla pe?nej zawarto?ci, np. zak?adek do nawigacji i zasad otrzymywania bonus?w, dlatego zalecamy korzystanie z wersji angielskoj?zycznej.

P?atno?ci w 888 Casino kasyno obs?ugiwane s? przez sprawdzonych dostawc?w us?ug finansowych: Clickandbuy, Master Card, Neteller, PayPal, Paysafe, Visa, POLi, Skrill i inne. ?rodki s? wyp?acane ?rednio w ci?gu 2-4 dni.

Kasyno korzysta g??wnie z oprogramowania NetEntertainment, ale znajd? si? tam r?wnie? produkcje: Random Logic Software, Electracade, Bwin, NextGen, Blueprint Gaming, Endemol Games i innych.

Aby skorzysta? ze wszystkich zalet 888 Casino kasyno zosta?o udost?pnione specjalne autorskie oprogramowanie, kt?re mo?na szybko ?ci?gn?? i w kilka minut mie? dost?p do wszystkich gier. Mo?na r?wnie? korzysta? z wersji przegl?darkowej strony i gra? w wersj? flash.

Ca?kowita liczba gier w kasynie wynosi niewiele ponad 300 gier, ale w tym kasynie nie chodzi o ilo??, lecz o?jako??. Otrzymujemy gry w najlepszej jako?ci, w ilo?ci, kt?ra z pewno?ci zaspokoi wszystkich wymagaj?cych graczy. Wszystkie najbardziej popularne sloty i gry stolikowe s? reprezentowane w odpowiednio szerokim zakresie.

888 Casino na ?ywo s? r?wnie? dost?pne w kasynie. Oferowana jest graczom niepowtarzalna mo?liwo?? spotkania z prawdziwymi krupierami, dzi?ki kt?rym udzieli Wam si? niepowtarzalny nastr?j gry w?prawdziwym kasynie. Stream na ?ywo pozwala po??czy? si? z krupierami z Filipin i Litwy.

Mo?emy w 888 Casino kasyno mo?emy do woli gra? w ulubione gry. Blackjacka w klasycznej wersji, Multihand Blackjacka lub specjalnego Crazy Blackjacka. Je?li chcemy gra? w ruletk?, to warto spr?bowa? wersji ameryka?skiej, europejskiej, francuskiej lub ruletki 3D. Dost?pna jest tak?e wyj?tkowa wersja Rockin? Roulette, gdzie nie ma ko?a, lecz liczby s? losowane w specjalnej kopule.

Nie zapominajmy te? o zawsze lubianych 888 Casino sloty, poniewa? mo?na tu gra? w kilka ciekawych gier automatowych, kt?rych nie mo?na zobaczy? nigdzie indziej. Niezale?nie od Waszych preferencji znajdziecie w 888 Casino gry z trzema lub pi?cioma b?bnami oraz specjalne sloty z wysokimi jackpotami.

Kiedy b?dziemy ju? chcieli oderwa? si? troch? od gier i slot?w mo?emy obstawia? na 888 Casino zak?ady sportowe lub skorzysta? z bardzo dobrze dzia?aj?cego pokoju z pokerem.

Warto r?wnie? wspomnie? o blogu, na kt?rym mo?emy przeczyta? o wszystkich ciekawostkach i smaczkach zwi?zanych z hazardem internetowym. Ta ogromna baza wiedzy nie tylko przygotuje Was do profesjonalnej gry ale r?wnie? odkryje przed Wami fascynuj?cy ?wiat kasyn i gier hazardowych.

888 Casino gry

W 888 Casino gry s? specjalnie wyselekcjonowane. Otrzymujemy r??ne rodzaje automat?w, kt?re spe?ni? wymagania wszystkich graczy. Klasyczne 888 Casino gry ze zwyci?skimi si?demkami, inspirowane sportem, filmami, muzyk?, fantasy, science fiction. Gry z dodatkowymi bonusowymi grami, darmowymi spinami i?ogromnymi jackpotami. Znajdziemy ich w sumie ponad 170. Je?li szukamy najwy?szych wygranych skorzystajmy z gier jackpotowych: Egyptian Nights, Arabian Nighhts, Mega Joker i jeszcze sze?? innych.

888 Casino mobilne kasyno

888casino_mobileWielokrotnie nagradzane 888 Casino mobilne kasyno jest dost?pne na urz?dzeniach przeno?nych. 888 Casino na kom?rk? to najlepszy wyb?r dla graczy, kt?rzy pragn? gra? w ulubione gry poza domem: w parku, podczas podr??y. Bez wzgl?du na to gdzie jeste?cie, platforma 888 Casino mobilne kasyno umo?liwia gr? na gor?cych slotach, gry karciane, a nawet gry na ?ywo. Aplikacje 888 Casino na Androida i?na iOS mo?na bardzo ?atwo pobra? i?zainstalowa? oraz bardzo ?atwo wyszuka? 888 Casino mobilne kasyno w przegl?darce internetowej i?b?yskawicznie cieszy? si? wszystkimi zaletami mobilnego kasyna.

888 Casino VPN

Serwis e-hazardowy 888 Casino niestety nie akceptuje graczy z Polski. Na stron? internetow? portalu dostaniem si? tylko i wy??cznie po skorzystaniu z technologii VPN.

Je?li jednak przebywacie tymczasowo lub na sta?e zagranic?, to mo?ecie ?mia?o korzysta? z uciech, jakie oferuje 888 Casino kasyno. Gracze z Wielkiej Brytanii mog? ubiega? si? o wszystkie bonusy i bez ogranicze? przebywa? na stronie kasyna. Pami?tajcie, ?e serwis nie posiada polskiej wersji j?zykowej.

888 Casino opinie

Z pewno?ci? 888 Casino kasyno jest jednym z najlepszych dost?pnych na rynku. Marka kasyna jest rozpoznawalna na ca?ym ?wiecie, a platforma dzia?a sprawnie na komputerze i urz?dzeniach przeno?nych. Kasyno oferuje wyb?r gier w najlepszej jako?ci, kt?ry zadowoli ka?dego u?ytkownika. Pocz?wszy od zak?ad?w sportowych, klasycznych gier stolikowych, pokera, video automat?w, bingo, keno oraz gier na ?ywo. Kontakt z obs?ug? klienta jest troch? utrudniony, chocia? sekcja pomocy na stronie jest bardzo rozwini?ta. T?umaczenie na j?zyk polski nie jest najlepsze, poniewa? niekt?re podstrony nie s? dost?pne, a?szczeg?lnie strona z bonusami i warunkami ich otrzymywania. Do??czenie do 888 Casino jest bardzo dobrym pomys?em. Liczne bonusy i ?wiatowa marka to chyba najlepsza reklama.

 • OVERALL
Overall
3.5