Casino Cruise

Casino Cruise

Recenzja

Pakujcie manatki i ruszajcie na przygod? z Casino Cruise kasyno! Gwarantujemy, ?e z tym serwisem zajedziecie naprawd? daleko. Czeka na Was ponad 1200 gier kasynowych, oferta promocyjna, o jakiej Wam si? nie ?ni?o i masa nagr?d rzeczowych do zdobycia w konkursach okoliczno?ciowych. Z Casino Cruise czeka Ci? najlepszy odpoczynek ever!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
kasyno cruise
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

Casino Cruise?

 • Ponad 1200 gier do odkrycia
 • Do 4000 PLN na start
 • Ogrom darmowych spin?w – a? 200!

Aktualizacja: 31 July

Graj!

Znajd? tutaj si? jacy? ?eglarze? Jeste?cie gotowi obra? kurs na niebotyczne wygrane? W?Casino Cruise b?dziecie wr?cz p?ywa? w?morzu nagr?d, bonus?w i?promocji. Na t? podr?? nie musicie pakowa? manatk?w, sta? w?kolejkach ani u?era? si? z?niewychowanymi kompanami podr??y. Mark Twain kiedy? powiedzia?: ?Za dwadzie?cia lat bardziej b?dziesz ?a?owa? tego, czego nie zrobi?e?, ni? tego, co zrobi?e?. Wi?c odwi?? liny, opu?? bezpieczn? przysta?. Z?ap w??agle pomy?lne wiatry. Podr??uj, ?nij, odkrywaj?. Zach?camy Was do tego samego, zajrzyjcie wi?c koniecznie do Casino Cruise kasyno!

Cruise Casino kasyno

Zwykle, zanim zdecydujemy si? przedsi?wzi?? jak?? eskapad?, przygotowujemy sobie odpowiednie fundusze, od?o?one specjalnie na ten cel. Pieni?dze te przeznaczone s? najcz??ciej na op?acenie hotelu, ?rodk?w transportu, koszt?w wy?ywienia, atrakcji i?suwenir?w dla znajomych oraz?rodziny. Przyzwyczaili?my si? do tego modelu podr??owania, nie ma co ukrywa?. Wyobra?cie sobie teraz, ?e w Cruise Casino kasyno postanowiono zerwa? z t? tradycj? i?nieco zamiesza?. A?serwisie Cruise Casino pieni?dze na podr?? same do nas przychodz?. Skoro nasza wyprawa po ogromne wygrane ma by? udana, b?dziemy potrzebowa? nieco wsparcia, prawda?

Casino Cruise bonusZacznijmy zatem do bonusu powitalnego w Cruise Casino. Jak wiecie, lub nie, premia na start przyznawana jest wszystkim nowo zarejestrowanym graczom, kt?rzy zdecydowali si? do??czy? do grona u?ytkownik?w serwisu i?zdeponowa? uroczy?cie po raz pierwszy ?rodki na gr?. W?wi?kszo?ci serwis?w e-kasynowych za?o?enie konta i?wp?acenie pierwszego depozytu gwarantuje przyznanie premii startowe. W?przypadku Cruise Casino kasyno mo?emy spodziewa? si? naprawd? wy?mienitej promocji. W?sumie do zgarni?cia jest a? do 4000?PLN oraz 200?darmowych spin?w. Cruise Casino bonus powitalny zosta? rozbity na cztery etapy, by wyd?u?y? czas cieszenia si? ze ?rodk?w dodatkowych.

 • I depozyt: 100% ekstra do maksymalnie 800?PLN oraz 200?darmowych spin?w
 • II depozyt: dodatkowe 50% od wp?aty a? do 800?PLN
 • III depozyt: doliczenie 25% od depozytu a? do 1200?PLN
 • IV depozyt: strategia naliczania premii taka sama jak w przypadku III?depozytu, czyli 25%?ekstra a? do 1200?PLN

Je?li chodzi o pakiet Casino Cruise darmowe spiny, to sprezentowana pula 200?zakr?ce? na Starburst b?dzie wyp?acana przez 20?dni. Dziennie otrzymacie wi?c po 10 obrot?w gratis na kultowego wideoslota od Net Entertainment, kt?rego po prostu nie da si? nie zna?. Kanadyjscy gracze otrzymaj? spiny na gr? Lady of Fortune slot.

Czy to ju? wszystkie bonusy jakie znajdziemy w?Casino Cruise kasyno? Stali bywalcy mog? rozkoszowa? si? niezwykle atrakcyjn? ofert? bonusow?, kt?ra podlega sta?ym aktualizacjom.

W ka?dy poniedzia?ek gracze mog? cieszy? si? z?cotygodniowego bonusu Monday Breeze. Przy wp?acie minimum 200?PLN mo?ecie liczy? na do?adowanie got?wkowe w postaci 50%?ekstra od depozytu do maksymalnej kwoty 400?PLN oraz 20?darmowych spin?w na dowolne wideosloty. Przelew ?rodk?w na konto musi odby? si? przed ka?dym poniedzia?kiem.

W ka?dy wtorek mo?ecie zrelaksowa? si? przy basenie, s?cz? niespiesznie wybornego drinka? Cotygodniowa promocja Pool Party gwarantuje 25%?ekstra od minimalnego depozytu 40?PLN a? do 400?PLN.

W Casino Cruise kasyno celebruje si? nie tylko ka?dy poniedzia?ek i?wtorek. Co miesi?c gracze mog? ubiega? si? o?Monthly Splash Bonus, w?ramach kt?rego mo?ecie otrzyma? podw?jn? premi??50% a? do 400?PLN. Kwota minimalna wp?aty wynosi w?przypadku tej promocji 40?PLN.
Dla wszystkich bonus?w oferowanych w?Casino Cruise kasyno wym?g obrotu wynosi 40-krotno?? kwoty promocyjnej.

Casino Cruise darmowe spinyCasino Cruise bonus

W serwisie Casino Cruise darmowe spiny przyznawane s? praktycznie na ka?dym kroku. Warto ?ledzi? ofert? bonusow? kasyna, by by? na bie??co z?obowi?zuj?cymi promocjami.

Jak zdoby? Casino Cruise darmowe spiny? Jak ju? wspominali?my, warto ubiega? si? o?bonus powitalny: czeka 200?darmowych spin?w, wyp?acanych na nasze kasynowe konto przed 20?dni po 10?obrot?w na gr? Starburst lub Lady of Fortune (dla Kanadyjczyk?w).

Drug? promocj?, w ramach kt?rej mo?na otrzyma? darmowe spiny Casino Cruise kasyno, jest Monday Breeze: wp?ata min. 50?EUR/200?PLN gwarantuje przyznanie pakietu 20?spin?w na dowolne wideosloty.

Casino Cruise kod bonusowy

Czu w serwisie Casino Cruise kody bonusow? s? w powszechnym u?yciu? Mamy dla Was dobr? wiadomo??! W Casino Cruise kasyno nie korzysta si? z tego wynalazku, kt?ry w wi?kszo?ci przypadk?w jest po prostu niepraktyczny i zb?dny. W Casino Cruise kod bonusowy nie zda?by egzaminu ? tutaj wszystko dzieje si? szybko! Nie mia?oby sensu marnowanie cennego czasu na wklepywanie ci?gu cyfr i liczb, by otrzyma? Casino Cruise bonus. Polityka ta pozwala na jeszcze d?u?sz? rozgrywk?.

Casino Cruise darmowe krecenia

Casino Cruise kasyno

Portal e?hazardowy Casino Cruise kasyno zosta? za?o?ony w?2014?roku z?inicjatywy koncernu OddsMatrix Limited Casinos, do kt?rego nale?? tak?e takie portale jak PlayHippo Casino, Casino Cruise, Reel Crazy Casino oraz BetCave Casino.

Casino Cruise jest w pe?ni licencjonowane i?nadzorowane przez dwie europejskie instytucje, zajmuj?ce si? regulowaniem dzia?alno?ci kasyn internetowych. Na koncie Casino Cruise znajduje si? certyfikat MGA oraz licencja przyznawana przez UK Gambling Comission. Obydwa dokumenty uprawniaj? do prowadzenia kasyna internetowego i??wiadczenia us?ug na terenie Unii Europejskiej, jak i?poza jej granicami. Casino Cruise kasyno mo?e by? z ca?? pewno?ci? postrzegane jako miejsce bezpieczne dla graczy. Strona wykorzystuje technologi? SSL, czyli bezpiecznego szyfrowania po??cze?. Ponadto ca?y system losowo?ci oparto o?algorytm Random Number Generator (RNG), kt?ry skutecznie zapobiega oszustwom.

Strona Casino Cruise kasyno dost?pna jest w?pi?ciu j?zykach: angielskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim i?fi?skim. Konsultanci dzia?u Support udzielaj? informacji w j?zyku angielskim. Je?li poczujecie potrzeb? skonsultowania si? z?agentami sekcji Support, to mo?ecie porozumie? si? znimi na kilka sposob?w: za pomoc? live chatu (czynnego 24/7), e?maila oraz telefonicznie.

Jakie metody p?atno?ci obowi?zuj? w Casino Cruise? Wszystkich transakcji w kasynie dokonamy za pomoc? nast?puj?cych metod: VISA, Eco, Neteller, Sofort, Paysafecard, EntroPay, GiroPay, Skrill, MasterCard, Maestro, Trustly.

Casino Cruise gry

W kasyno Casino Cruise gry wci?gn? Was na d?uuugie godziny. Portfolio serwisu liczy sobie zawrotne 1200?gier (a?nawet wi?cej), dost?pnych bezpo?rednio na stronie kasyna. Nie musicie pobiera? dodatkowego oprogramowania, gwarantujemy Wam.

Jakich producent?w znajdziemy w Casino Cruise kasyno? Katalog Casino Cruise tworz? ?wiatowej s?awy dostawcy gier: Net Entertainment, Microgaming, NYX Interactive, Evolution Gaming, Play?n GO, EveryMatrix czy Quckfire.
W Casino Cruise gry zosta?y podzielone wed?ug nast?puj?cych kategorii:

 • Casino Cruise kasyno na ?ywo
 • Blackjack
 • Darmowe sloty
 • Ruletka Online
 • Sloty
 • Poker

Przyznajemy, rozdzielenie tytu??w na takie kategorie jest nieco oryginalne. Naszym zdaniem podzia? ten jest do?? og?lny. Nie zapominajmy, ?e portal Casino Cruise liczy sobie ponad 1200?tytu??w. W?portfolio nie znajdziemy wi?c zak?adek nowo?ci czy najpopularniejszych gier, nie wspominaj?c tak?e o?grach stolikowych innych ni? Ruletka czy Blackjack.

Casino Cruise mobilne kasyno

Casino Cruise mobilne

Nie wszyscy gracze lubi? sp?dza? sw?j czas wolny w pokoju przed komputerem. Je?eli wi?c lubicie gra? w?Casino Cruise, ale chcieliby?cie nieco urozmaici? rozgrywk?, to koniecznie spr?bujcie gry w?Casino Cruise na telefon. Casino Cruise mobilne kasyno przeznaczone jest na urz?dzenia mobilne oparte na systemie Android, Windows Phone oraz iOS. Mamy dwie drogi do korzystania z?Casino Cruise na kom?rke: za pomoc? specjalnej aplikacji mobilnej lub bezpo?rednio przez stron? internetow?, kompatybiln? z?przegl?darkami zainstalowanymi w?Waszym telefonie lub tablecie. Wyb?r zale?y od Waszych preferencji, jednak warto wspomnie?, ?e obydwa rozwi?zania daj? Wam dost?p do ponad 1200?gier kasynowych. Bez znaczenia jest fakt, czy korzystacie z?Casino Cruise na Androida czy nie.

Casino Cruise VPN

Fanfary! Casino Cruise jest dost?pne dla graczy pochodz?cych z Polski, jednak a je?li chcecie wej?? na ich stron? internetow?, zrobicie to bez wi?kszych trudno?ci. Polscy gracze przebywaj?cy poza granicami kraju w?pa?stwach akceptowanych przez Casino Cruise mog? do woli rozkoszowa? si? gr? w kasynie.

Casino Cruise opinie

Podoba?a Wam si? podro? razem z nami i?Casino Cruise? Zapewne chcieliby?cie us?ysze? jakie? podsumowanie naszej recenzji. Kasyno Casino Cruise jest jak najbardziej godne polecenia wszystkim graczom. Za ogromny, przeogromny wr?cz plus mo?na uzna? ofert? bonusow? serwisu. Opr?cz bonusu powitalnego (do 4000?PLN oraz 200?darmowych spin?w) mo?ecie liczy? na cotygodniowe do?adowania got?wkowe, gratisowe zakr?cenia czy konkursy z nagrodami. Ponadto gracze Casino Cruise maj? do wyboru ponad 1200?gier kasynowych dostarczanych przez czo?owych producent?w oprogramowania kasynowego. Do pozytywnych stron portalu mo?na zaliczy? r?wnie? Casino Cruise mobilne kasyno. Minusem jest jednak podzia? gier w?portfolio kasyna, kt?re jest niezwykle niepraktyczne i?utrudnia wyszukiwanie ulubionych gier.

 • OVERALL
Overall
4.5