Casino Room

Casino Room

Recenzja

Kto jako dziecko nie marzy? o tym, by zosta? astronaut?? W Casino Room kasyno b?dziecie mieli okazj? spe?ni? to marzenie. W uniwersum Casino Room kasyno znajdziemy dwana?cie planet, kt?re mamy szans? eksplorowa? podczas gry i zdobywa? do?wiadczenie. A jest w co gra?! W kasynie Casino Room znajdziemy ponad 800 ekscytuj?cych gier oraz mas? kasynowych bonus?w i premii. Ruszajcie na podb?j kosmosu!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
casino room logo2
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

Casino Room?

 • Bonus 500% do 400 PLN
 • Bonus 200% do 1200 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Aktualizacja: 31 July

Graj!

?Wygrana to dopiero pocz?tek? ? takie oto has?o przy?wieca?o tw?rcom Casino Room, jednego z najciekawiej prezentuj?cych si? wirtualnych salon?w gier dost?pnych na rynku. Co wa?ne dla polskiego klienta, strona posiada polsk? wersj? j?zykow?. Dzi?ki niej w?dr?wka po kilkunastu planetach jest prosta, wci?gaj?ca oraz, co chyba najwa?niejsze, emocjonuj?ca. Zakrzyknijmy zatem ?Graj Casino Room, graj nam!? i sprawd?my, co oferuje nam ten serwis e-hazardowy.

Casino Room bonus

W Casino Room bonusy s? dedykowane wszystkim graczom, tym nowym, jak i tym do?wiadczonym, z d?ugim sta?em gry. Portal ten oferuje u?ytkownikom niezwykle rozbudowan? premi? powitaln?, kt?ra obejmuje a? pi?? pierwszych wp?at na kasynowe konto. Przyjrzymy si?, jak zbudowany jest Casino Room bonus powitalny.

Do tych pierwszych zaliczy? oczywi?cie mo?na premi? za pierwszy depozyt. Tego rodzaju CasinoRoom bonus od pierwszej wp?aty wyst?puje a? w trzech wariantach: 500% ekstra a? do 400 PLN przy wp?acie minimalnej 50 PLN, 200% ekstra do 1200 PLN lub pakiet CasinoRoom darmowe spiny zawieraj?cy a? 300 obrot?w na 10 gier wideoslotowych. Wyb?r bonusu nale?y oczywi?cie do Was.

Nie wolno nam nie wspomnie? o kolejnych promocjach na start! Sp?jrzcie tylko na poni?sz? rozpisk?:

 • 2. depozyt: 200% ekstra do 1800 PLN/100% ekstra do 1800 PLN/200 darmowych spin?w na 10 gier
 • 3. depozyt: 200% ekstra do 2250 PLN/100% ekstra do 2250 PLN/200 darmowych spin?w na 10 gier
 • 4. depozyt: 100% ekstra do 2250 PLN/50% ekstra do 2250 PLN/100 darmowych spin?w na 10 gier
 • 5. depozyt: 100% ekstra do 2250 PLN/50% ekstra do 2250 PLN/100 darmowych spin?w na 10 gier

Casino Room darmowe spiny

W serwisie Casino Room darmowe spiny przyznawane s? w ramach bonusu powitalnego. Obroty oferowane s? przy pierwszym depozycie – mo?ecie zgarn?? a? do 300 zakr?ce? na 10 wybranych gier wideoslotowych.

Podczas kolejnych czterech etap?w premii na start mo?ecie otrzyma? w sumie a? do 600 darmowych obrot?w! Wszystkie pakiety zawieraj?ce Casino Room darmowe spiny b?dziecie mogli wykorzysta? w nast?puj?cych grach:?Butterfly Staxx, Twin Spin, Gonzo's Quest, Aloha! Cluster Pays, Joker Pro, Jackpot 6000 Touch, Guns N' Roses, Jack and the Beanstalk, Pyramid: Quest, Dazzle Me.

Pami?tajcie, ?e za sam? tylko rejestracj? otrzymacie 50 obrot?w gratis!

CasinoRoom kod bonusowy

W Internecie mo?na znale?? wiele r??norodnych ofert zwi?zanych z opisywanym tu salonem gier. S? w?r?d nich Casino Room kody bonusowe, dzi?ki kt?rym otrzymacie na przyk?ad darmowe spiny w wybranych automatach slotowych. Taki Casino Room bonus code trzeba tradycyjnie wpisa? w odpowiednim miejscu po zalogowaniu si? na swoje konto, aby zadzia?a?. W niekt?rych wypadach Casino Room kod bonusowy wymaga wniesienia depozytu, ale nie jest to zasada. Da si? r?wnie? znale?? kody powi?zane tylko i wy??cznie z promocjami mobilnej wersji kasyna. Innymi s?owy: dla ka?dego, co? mi?ego!

Casino Room Kasyno

Co oferuje Casino Room kasyno? Przede wszystkim ogromn? pul? r??norodnych gier slotowych, sto?owych i karcianych, o kt?rych b?dzie za chwile. Ponadto gra? mo?na w czasie rzeczywistym, korzystaj?c z technologii streamowania obrazu. Casino Room na ?ywo daje okazj? do sprawdzenia swoich umiej?tno?ci w rywalizacji z innymi graczami i w obecno?ci krupiera. W opisywanym salonie gier mo?ecie zagra? na ?ywo w ruletk? czy blackjacka. Casino Room casino to tylko i wy??cznie. A zatem nie znajdziemy tu bukmacherki. Poszukiwanie Casino Room zak?ady mija si? z celem. Niemniej gry kasyno oferuje bardzo r??norodne, ale o tym b?dzie za chwil?. Wpierw trzeba bowiem opowiedzie? o w?dr?wce pomi?dzy planetami?

W opisywanym kasynie ka?dy gracz, tu? po zarejestrowaniu trafia na pierwsz? z kilkunastu planet i otrzymuje pewn? liczb? punkt?w mocy. Graj?c na automatach, w ruletk? czy pokera, zdobywa kolejne punkty, a kiedy zgromadzi ich odpowiedni? liczb?, mo?e przenie?? si? na kolejn? z dwunastu planet. Innymi s?owy, robi?c to, co zwykle w kasynie si? robi ? czyli po prostu graj?c ? odblokowujemy dost?p do kolejnych stref zabawy, zyskuj?c dost?p do wi?kszej puli gier. Co wi?cej, wygrywaj?c i przenosz?c si? na kolejne planety zdobywamy darmowe spiny i nie tylko. Oczywi?cie wraz z informacjami o stanie naszego konta zyskujemy te? wiedz? dotycz?c? aktualnego stanu punkt?w mocy, odblokowane planety oraz te jeszcze na nas czekaj?ce.

Na zako?czenie warto wspomnie?, i? transakcji finansowe w Casino Room przeprowadza si? bezpiecznie oraz skutecznie, a nasz depozyt trafia na konto niemal natychmiast (cho? wiele zale?y od metody p?atno?ci). Mo?emy wp?aca? pieni?dze na r??ne sposoby, wykorzystuj?c MasterCard, Neteller, Ukash, Web Money oraz zwyk?e przelewy. R?wnie? wyp?aty da si? przeprowadzi? na wiele sposob?w: przelew bankowy, Neteller, Skrill, Visa, WebMoney, Paysafe Card, Trustly i wiele innych.

Casino Room gry

Opisywany salon gier oferuje ponad 800 tytu??w uzupe?nionych o szczeg??owe instrukcje, opracowanych przez najlepszych na rynku deweloper?w, czyli Microgaming, BetSoft, NetEnt czy Thunderkick. Znajd? tu co? dla siebie mi?o?nicy ka?dego typu hazardowych gier. W Casino Room s? bowiem?automaty, jest ruletka, blackjack, wspomniane kasyno na ?ywo, poker i wiele wi?cej.

Rzecz jasna Casino Room oferuje tak zwane gwarantowane jackpoty. Rzecz jasna pod okre?leniem “jackpot” rozumiemy najwi?ksz? wygran? z mo?liwych na automacie. Mo?e by? ona gwarantowana (czyli sta?a) lub kumulowana (inaczej progresywna). Pierwsze z wymienionych zapewniaj? okre?lon? z g?ry w tablicy wyp?at kwot?, progresywne za? maj? rosn?c? pul?. W przypadku Casino Room mamy do czynienia z tymi pierwszymi. Jedn? z najpopularniejszych gier oferowanych przez opisywany salon gier jest Jackpot Jamba, kt?ry ma naprawd? niesamowity jackpot ? jak sama nazwa wskazuje.

Same gry s? w Casino Room uporz?dkowane w kilku kategoriach, tu zwanych kolekcjami. Mamy zatem kolekcj? gier sportowych, zwi?zanych z kinem, kosmosem czy bohaterami. Rzecz jasna ka?dy gracz mo?e tak?e stworzy? w?asn? kategori?, do kt?rej wrzuci wszystkie ulubione gry.

Casino Room mobilne casino

CasinoRoom-MobileOczywi?cie, jak przysta?o na dobrze funkcjonuj?ce kasyno, posiada te? wersj? na urz?dzenia przeno?ne. Casino Room mobilne pozwala gra? w ograniczon? liczb? tytu??w przystosowanych do mniejszych ekran?w dotykowych smartfon?w i tablet?w. Casino Room na kom?rke oferuje r?wnie? mobiln? rozgrywk? z wykorzystaniem intuicyjnej aplikacji, kt?r? mo?na pobra? z Google Play lub Apple App Store. Pobranie oprogramowania na urz?dzenie nie jest konieczne, ale u?atwia i przyspiesza rozgrywk?. Szczeg?lnie sprawnie dzia?a aplikacja Casino Room na Androida. Niestety aktualnie Casino Room na windows phone nie jest dost?pne. Casino Room na telefon oferuje oko?o 30 gier, ale ta pula ca?y czas si? powi?ksza. Niestety, Casino Room mobilne kasyno nie jest dost?pne w wersji polskiej ? a raczej nie mo?na zmieni? wersji j?zykowej z angielskiej. By? mo?e deweloperzy w najbli?szym czasie naprawi? ten b??d.

Casino Room Bukmacher

Jak ju? wspominali?my wcze?niej Casino Room zak?ady omija szerokim ?ukiem. Na stronie kasyna p?ki co nie ma ani Casino Room zak?ady na ?ywo, ani tym bardziej Casino Room zak?ady sportowe. By? mo?e w najbli?szym czasie si? to zmieni, cho? od tw?rc?w kasyna wymaga?oby to dodatkowego przemy?lenia fabularnej otoczki.

Casino Room VPN

Chcieliby?cie spr?bowa? swoich si? w serwisie Casino Room kasyno? Mamy dla Was dobre wiadomo?ci. Gracze z Polski mog? rejestrowa? si? w tym kasynie do woli, bez ?adnych ogranicze?. Je?eli chcecie zajrze? na stron? serwisu Casino Room, skorzystajcie jednak z technologii VPN, bo bez niej si? nie obejdzie.

Mieszkacie zagranic?? Sprawd?cie, czy pa?stwo, w kt?rym aktualnie przebywanie, nie znajduje si? na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami. Je?eli nie, to ?mia?o do??czajcie do Casino Room kasyno i grajcie do woli.

 

Casino Room opinie

CasinoRoom_RandomPo sieci kr??? o Casino Room opinie raczej pozytywne. Nieliczni gracze narzekaj? na nie do ko?ca wyja?nion? kwesti? podr??owania z jednej planety na kolejn?. Wielu natomiast zabawa w odblokowywanie kolejnych cia? niebieskich wci?gn??a du?o bardziej ni? same kasynowe gry. Polskich klient?w mo?e z kolei irytowa? brak t?umacze? na niekt?rych podstronach Casino Room. Szkoda, bo ca?y portal ? przede wszystkim pod wzgl?dem oprawy graficznej czy ?atwo?ci w korzystaniu ? jest bardzo przejrzysty i ?adnie pomy?lany. Nie spos?b si? tu zgubi? podczas kosmicznych podr??y. A je?li jaki? k?opot si? zdarzy, pomoc dla klient?w dzia?a 24 godziny na dob?!

 • OVERALL
Overall
4.5