Casumo

Casumo

Recenzja

G??wnym celem ekipy tworz?cej Casumo kasyno jest ca?kowita dezintegracja, destrukcja, dematerializacja nudy. Jak im idzie? Naszym zdaniem fantastycznie! Czeka na nas ca?a masa gier, a w tym: wideosloty, gry stolikowe, jackpoty, KENO, poker oraz atrakcyjne bonusy i promocje. Podejmijcie wyzwanie Casumo kasyno i wywalcie nud? ze swojego ?ycia, na dobre.

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
Casumo
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

Casumo?

 • Wy?cigi slot?w co 30 minut
 • Bonus do?4400 PLN na start
 • 200 darmowych spin?w

Aktualizacja: 25 March

Graj!

Czy gra? w Casumo kasyno? Dobre pytanie! I z?ch?ci? na nie odpowiemy. Kasyno Casumo to przyjazny u?ytkownikowi portal o zaskakuj?cym wygl?dzie, ale te? o oryginalnych rozwi?zaniach, kt?rych ze ?wiec? szuka? w innych internetowych salonach gier. To przybytek przeznaczony przede wszystkim dla mi?o?nik?w slot?w i innych produkcji od NetEnt. Nowoczesny design strony zach?ca do cz?stych wizyt, a niebanalny tryb gry wci?ga. Poznajcie Casumo!

Casumo bonusCasumo bonus

W serwisie Casumo bonusy nie s? zbyt zr??nicowane. Nie znaczy to, ?e premie te s? nudne lub ma?o atrakcyjne, co to, to nie!

Na pocz?tek warto wspomnie? o tym, jaki Casumo bonus powitalny oferowany jest w serwisie.?Premia powitalna obejmuje a? pi?? pierwszych depozyt?w. Aby u?atwi? Wam zapoznanie si? z ofert? powitaln? w Casumo, rozpiszemy j? wed?ug schematu:

 • 1 dzie?: 200% ekstra od depozytu a? do 200 PLN oraz 200 darmowych spin?w wyp?acanych w pakietach po 20 obrot?w przez 9 dni od momentu wp?aty na konto
 • 2 dzie?: 50% ekstra od depozytu a? do 600 PLN
 • 3 dzie?: 50% ekstra od depozytu a? do 800 PLN
 • 4 dzie?: 25% ekstra od depozytu a? do 1600 PLN
 • 5 dzie?: 25% ekstra od depozytu a? do 1600 PLN

W sumie za wszystkie pi?? do?adowa? mo?ecie zgarn?? a? do 4800 PLN w do?adowaniach got?wkowych oraz pakiet zawieraj?cy Casumo darmowe spiny.

Prawie zapomnieliby?my! Za sam? tylko rejestracje czeka na nas Casumo bonus bez depozytu w postaci 20 darmowych obrot?w na kultow? gr? Starburst od Net Entertainment.

Lojalnych i powracaj?cych klient?w tak?e czekaj? r??ne niespodzianki. Jak sami tw?rcy serwisu zaznaczaj?, s? nieco szaleni, dlatego te? ca?a us?uga jest do?? nieprzewidywalna i nigdy do ko?ca nie wiadomo, kiedy z sieci spadnie kolejny zaskakuj?cy i totalnie niespodziewany Casumo bonus. Wizyty w tym wirtualnym salonie gier to codzienne odkrywanie niezwyk?ych tajemnic?

Casumo darmowe spiny

Casumo darmowe kreceniaWspomnieli?my chwil? wcze?niej o tym, jakie Casumo darmowe spiny znajdziemy w tym serwisie. Aktualnie oferta gratisowych obrot?w jawi si? naprawd? ciekawie. Przez kolejne dziewi?? dni po dokonaniu pierwszego depozytu otrzymujemy pakiety zawieraj?ce Casumo darmowe spiny ?? a? 20 obrot?w w jednej paczce przez! Czy nie brzmi to wspaniale?

A co powiecie na Casumo darmowe spiny za rejestracj?? W tym serwisie mo?ecie zgarn?? 20 obrot?w gratis na Starburst tylko i wy??cznie za do??czenie do grona graczy kasyna.

To doskona?y spos?b na sprawdzenie przer??nych slot?w. A trzeba jeszcze doda?, i? to szalone kasyno czasami oferuje dodatkowe premie skierowane do wytrwa?ych graczy, kt?rzy uzyskali wy?sze poziomy do?wiadczenia. Poziomy do?wiadczenia ? c?? to, zapytacie? A o tym za chwil?. Najpierw bowiem b?dzie o czym?, co z angielska zwie si? Casumo bonus code.

Casumo kod bonusowy

W Casumo kody bonusowe dzia?aj? analogicznie do typowych kasyn internetowych ? innymi s?owy do uruchomienia przer??nych premii i nagr?d musimy uzyska? specjalny kod. W przypadku opisywanego niezwyk?ego kasyna rzeczone kody gromadzimy zyskuj?c do?wiadczenie podczas przer??nych gier. A zatem Casumo kod bonusowy to nie ci?gi cyfr i liter, ale rodzaj odznacze?, kt?re trafiaj? na nasz? wirtualn? pier?.

Casumo Kasyno

Portal e-hazardowy Casumo kasyno zosta? za?o?ony w 2012 roku z inicjatywy?Casumo Services Limited Casinos. Serwis posiada dwie licencje uprawniaj?ce do prowadzenia tego typu dzia?alno?ci w sieci. Wspominane certyfikaty zosta?y wydane przez instytucje zajmuj?ce si? kontrolowaniem portali e-hazardowych, a s? to: Malta Gambling Commission oraz UK Gambling Commission. Licencje te gwarantuj? graczom stuprocentowe bezpiecze?stwo oraz najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug.

Uwaga, mamy z?e wie?ci – Casumo kasyno nie daje mo?liwo?ci gry graczom pochodz?cym z Polski. Nasz kraj znajduje si? na li?cie pa?stw wykluczonych i niestety nie zapowiada si? na zmian? tej sytuacji. Je?eli mieszkacie np. w Wielkiej Brytanii, to mo?ecie ?mia?o grywa? w kasynie internetowym Casumo.

W trakcie korzystania z serwisu napotkali?cie na problemy? Mo?ecie w ka?dej chwili skontaktowa? si? z agentami dzia?u Support. Do dyspozycji macie dwa sposoby na nawi?zanie kontaktu: czat na ?ywo oraz e-maila. Warto zajrze? tak?e do dzia?u F.A.Q., w kt?rym zamieszczono odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania.

Portal Casumo kasyno posiada kilka wersji j?zykowych: angielsk?, szwedzk?, fi?sk?, niemieck? oraz norwesk?.

Jakie metody p?atno?ci znajdziemy w kasynie? Wp?at i wyp?at dokonamy za pomoc?: VISA, MasterCard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Paybymobile.

Casumo_Random

Casumo gry

Casumo slots to oczywi?cie najwa?niejszy i najpopularniejszy element opisywanego kasyna. Niemniej asortyment jest tak szeroki, ?e znajd? tu co? dla siebie zar?wno starzy wyjadacze, jak i nowicjusze. Casumo Casino u?ywa wysokiej jako?ci oprogramowania Net Entertainment oraz nowatorskich automat?w produkcji Thunderkick.

Znajdziemy za to mn?stwo gier sto?owych oraz slotowych, a tak?e okazj? do gry w czasie rzeczywistym. Jest tu bowiem Casumo na ?ywo, czyli okazja do sprawdzenia swoich umiej?tno?ci twarz? w twarz z innymi graczami w ruletk? lub blackjacka. Je?li za? chodzi o inne gry kasyno oferuje ich ca?kiem poka?n? liczb?, bo?200 r??norodnych tytu??w dostosowanych do ka?dego gustu: od klasycznego karcianego blackjacka oraz budz?cej emocje od lat ruletki po znane i popularne automaty z Dracul? czy Guns?n?Roses w roli g??wnej. Niekt?re z gier powi?zane s? z tzw. progresywnym jackpotem, kt?ry daje szanse zgarni?cia niesamowitej wygranej i to ju? przy pierwszej grze.

Najciekawsze jest w Casumo kasyno jednak to, i? tu graj?c na automatach, przy sto?ach czy w ka?dy inny spos?b, bierzemy udzia? jednocze?nie w grze w grze. Wszelkie bonusy i darmowe spiny l?duj? w sekcji Valuables, widocznej na naszym koncie. Ka?da rozgrywka zapewnia dodatkowe punkty, kt?re pozwalaj? nam na awans na kolejny poziom do?wiadczenia. Ten za? ??czy si? z bonusami, darmowymi spinami czy dodatkow? kas? na zabaw?. Zasada jest prosta: im wi?cej gramy, tym wi?cej si? zyskujemy. W efekcie otrzymujemy te? rodzaj odznacze? przywodz?cych na my?l pasy w sztukach walki. Z angielskiego zwane s? one w?a?nie ?belts?. To taka ocena naszych umiej?tno?ci, a ponadto kolor pasa r?wnie? ma wp?yw na przyznawane bonusy.

Casumo kasyno zach?ca r?wnie??graczy do wykonywania specyficznych zada?, o kt?rych informacje znale?? mo?na w zak?adce trofea, czyli ?trophies?. Takie zlecenia s? z jednej strony proste ? wp?ata depozytu czy zalogowanie si? ? a z drugiej bardzo z?o?one ? wygrana w konkretnej grze. Oczywi?cie zdobycie danego trofeum wi??e si? ze stosownymi premiami.

Casumo mobilne casino

Casumo-MobileOsoby, kt?rym opisywany salon gier si? spodoba? na tyle, by zawsze ?mie? go przy sobie?, ucieszy zapewne informacja o dobrze funkcjonuj?cej wersji Casumo mobilne kasyno. Po cz??ci wynika to oczywi?cie z faktu, i? przybytek si?ga po szeroki wachlarz gier spod szyldu NetEnt, firmy pozytywnie nastawionej do grania na urz?dzeniach przeno?nych. W efekcie Casumo na kom?rke oferuje ca?kiem poka?n? gam? gier hazardowych. Je?li chodzi o systemy operacyjne zarz?dzaj?ce mobilnym sprz?tem, to jest ca?kiem nie?le. Dost?pna jest bowiem aplikacja Casumo na Androida oraz Casumo na Windows Phone czy iOS. Rzecz jasna, tradycyjnie, Casumo mobilne nie oferuje takiej samej liczby gier co wersja pe?na, dzia?aj?ca na przegl?darce w komputerze. Warto pami?ta?, ?e graj?c w Casumo na telefon wszelkie p?atno?ci realizujemy za pomoc? bezpiecznego po??czenia, co oznacza, ?e nic naszym pieni??kom nie grozi!

Casumo VPN

Jak ju? wspominali?my w jednej z poprzednich sekcji, polscy gracze nie maj? wst?pu do Casumo kasyno, co jest niew?tpliwie ogromn? strat?. Zmiana prawa w Polsce uderzy?a w fan?w e-hazardu i odci??a ich od ?r?d?a rozrywki. Je?eli chcieliby?cie zajrze? na stron? Casumo, to b?dziecie musieli skorzysta? ze zbawiennej w tym przypadku technologii VPN, kt?ra pozwoli Wam podejrze?, co aktualnie dzieje si? w kasynie. Zapomnijcie jednak o rejestrowaniu si?.

Mieszkacie poza granicami Polski? Upewnijcie si?, czy kraj Waszego pobytu nie znajduje si? na li?cie kraj?w zakazanych. Je?eli nie, to ?mia?o do??czajcie do grona graczy i cieszcie si? z bonusu powitalnego i setek gier kasyno.

Casumo opinie

Jakie o Casumo opinie kr???? Do?? skrajne ? albo entuzjastyczne, albo ca?kowicie negatywne. Wynika to zapewne z nietypowego podej?cia szalonych tw?rc?w tego kasyna do hazardu i do klient?w. A jest to podej?cie nieco lu?ne, zabawne i z odrobin? tak przydatnego dystansu. Casumo Casino ma specyficzny styl i pomys? na siebie, kt?ry jednym mo?e si? podoba?, a innym niekoniecznie. Zach?t? do zaryzykowania niech zatem b?dzie ?wietna obs?uga klienta oraz naprawd? szybkie wyp?aty. Wyb?r metod p?atno?ci jest co prawda ograniczony, ale by? mo?e z czasem si? powi?kszy. Depozyt w Casumo Casino mo?emy wp?aci? za pomoc? kart Visa i Mastercard, ePortfeli Skrill i Neteller, Paysafecard lub przelewu bankowego. Ciekawostk? jest, i? kasyno Casumo zrodzi?o si? jako projekt ufundowany spo?eczno?ciowo ? przez co jest jeszcze ciekawsze! Szkoda tylko, ?e jeszcze nie doczeka?o si? polskiej wersji j?zykowej.

 • OVERALL
Overall
4.5