Cherry Casino

Cherry Casino

Recenzja

Na pocz?tku, od 1963 roku, CherryCasino funkcjonowa?o jako tradycyjne kasyno stacjonarne AB Restaurang Rouletter w Sztokholmie. Wirtualne Cherry Casino kasyno to miejsce spotka? milion?w graczy z ca?ego ?wiata, w kt?rym znajdziemy ponad 500 podnosz?cych adrenalin? gier kasyno, lotto oraz zak?ady sportowe. Zasmakuj wi?niowego nektaru zwyci?zc?w w Cherry Casino!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
cherry
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

Cherry Casino?

  • Setki gier dost?pnych
  • 50% ekstra do 200 PLN
  • Przejrzysty regulamin

Aktualizacja: 31 July

Graj!

Cherry Casino mo?e poszczyci? si? tytu?em jednego z najstarszych i ciesz?cych si? najwi?kszym zaufaniem kasyn on-line. Pocz?tki dzia?alno?ci naszej wisienki si?gaj? 1963 roku. Wtedy to dzia?a?o jeszcze jako szwedzkie kasyno stacjonarne pod szyldem AB Restaurang Rouletter, aby 9 lat p??niej przyj?? nazw?, kt?r? pos?ugujemy si? do dzisiaj. Nie b?dzie te? niespodziank? fakt, i? Cherry Casino to pionier w dziedzinie hazardu w sieci. Maj?c w pami?ci fakt, ?e pocz?tki Internetu to pierwsza po?owa lat dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia, sukcesem nale?y nazwa? wej?cie w?a?cicieli Cherry Casino w ten biznes ju? w 1996 roku. Na pocz?tku nowego milenium wystartowa?a tak?e strona internetowa kasyna. Po wielu zmianach, w tym tak?e w?a?cicieli, kasyno nale?y obecnie do Cherry AB, natomiast operatorem strony internetowej CherryCasino.com jest PlayCherry Ltd. Firma zarejestrowana jest na Malcie, a tym samym podlega tamtejszym surowym regulacjom prawnym i daje gwarancje bezpiecze?stwa swoim klientom.

Cherry Casino bonusCherry Casino bonus

Cherry Casino bonus powitalny przyznawany jest wszystkim graczom, kt?rzy zdecydowali si? do??czy? do grona graczy kasyna i wp?aci? na konto pierwszy depozyt. W prezencie za do??czenie do portalu czeka na nas premia got?wkowa w postaci do?adowania got?wkowego 50% ekstra do 200 PLN. Nie ma limitu na kwot? minimaln? wp?aty. Wym?g obrotu na Cherry Casino bonus powitalny wynosi 50-krotno?? sumy ?rodk?w wyj?ciowych i bonusowych.

Czy to ju? wszystkie Cherry Casino bonusy, jakie znajdziemy w tym serwisie? Chcia?oby si? powiedzie?, ?e nie, jednak tym razem jeste?my bardzo zawiedzeni i musimy z ?alem przyzna?, ?e premia powitalna to jedyny bonus, jaki znajdziemy w tym serwisie. Wprawdzie od czasu do czasu pojawiaj? si? promocje okoliczno?ciowe, nie ma jednak sta?ej oferty bonusowej, z kt?rej gracze mogliby korzysta? regularnie.

Cherry Casino darmowe spiny

Cherry Casino to kasyno o bardzo dobrej ?wiatowej renomie. ?wiadczy o tym wieloletnie do?wiadczenie na rynku oraz ?cis?a wsp??praca z producentami najpopularniejszych gier na ?wiecie. Tw?rcy tego portalu niech?tnie jednak rozdaj? tu ekstra got?wk?, a ju? na pewno nie Cherry Casino darmowe spiny. Na darmowe obroty mo?emy liczy? przy okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia czy w ramach innych cyklicznie organizowanych promocji. Cieszy jedynie ich ilo??. ?wi?ty Miko?aj jest tutaj nad wyraz hojny, bo przyznaje ich a? 530. Zdaje si?, ?e poza wygranymi i pojedynczymi konkursami, nie mamy co liczy? tu na Cherry Casino darmowe spiny.

Cherry Casino kod bonusowy

Jak ju? uda?o nam si? ustali?, Cherry Casino to gra na najwy?szym poziomie, lecz oferta bonusowa raczej nie nale?y do najlepszych. Portal nie korzysta te? z opcji Cherry Casino kody bonusowe. Aktywacja bonus?w odbywa si? tutaj klasycznie, bez potrzeby wpisywania Cherry Casino bonus code. Cherry Casino kod bonusowy to pozycja, o kt?rej mo?emy wi?c zapomnie? i tym samym skupi? si? na grze, bo?w ko?cu po to tutaj jeste?my, prawda?

Cherry Casino kasyno

CherryCasino_Random

Portal e-hazardowy Cherry Casino kasyno powsta? w 2000 roku i obecnie znajduje si? w r?kach koncernu?PlayCherry Ltd. Casinos, do kt?rego nale?? tak?e takie serwisy jak: Sunmaker Casino, Svea Casino, EuroLotto Casino, EuroSlots Casino oraz NorgeSpill Casino.

Kasyno Cherry Casino posiada dwie licencje na prowadzenie tego typu dzia?alno?ci w sieci, wydawane przez nast?puj?ce instytucje: Malta Gambling Authority, UK Gambling Commission. Warto wspomnie?, ?e Cherry Casino jest laureatem nagrody na Najlepszego Operatora Kasyna Internetowego 2014 i 2015 (Best Online Gaming Operator 2014 & 2015). Jest to chyba najlepszym dowodem jako?ci i efektem olbrzymiej popularno?ci w?r?d klient?w.

Strona internetowa utrzyma?na jest w wyrazistych kolorach i jest prosta w obs?udze. Bardzo ?atwo znajdziemy tu informacje o wszelakich promocjach, czy opcje kontaktu?z dzia?em obs?ugi klienta. Z agentami dzia?u Support nawi??emy kontakt za pomoc? czatu na ?ywo lub e-maila. Do Waszej dyspozycji jest tak?e F.A.Q., w kt?rym zamieszczono odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania.

Jakie metody p?atno?ci znajdziemy w serwisie? Wp?at i wyp?at dokonamy za pomoc?: VISA, VISA Electron, MasterCard, Trustly, Skrill, Paysafecard, Neteller, Fast Bank Transfer oraz EcoPayz.

A teraz odpowied? na najwa?niejsze pytanie: czy gracze z Polski s? akceptowani w Cherry Casino? Niestety nie, polscy u?ytkownicy mog? zapomnie? o tym portalu na d?ugo. Mieszkacie zagranic?? Sprawd?cie czy miejsce Waszego pobytu nie znajduje si? na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami.

Cherry Casino gry

W ofercie Cherry Casino znajdziemy przesz?o 500 gier, a w?r?d nich ciesz?ce si? niezmienn? popularno?ci? automaty. Warto tu wspomnie? takie tytu?y jak: Starburst, Jurassic Park, Gonzo?s Quest, Lost Island, The WishMaster, Foxin Wins oraz So Many Monsters. Jakby tego by?o ma?o, wszystkie sloty dost?pne w Cherry Casino oferuj? najwy?sz? jako?? graficzn?, a niekt?re nawet zaprojektowane s? w oparciu?o technologi?? 3D.

Mi?o?nikom gier sto?owych polecamy liczne warianty francuskiej ruletki, kilka typ?w Blackjacka, Baccarata, czy klasyki gatunku, jakim niew?tpliwie jest poker. A je?eli waszym konikiem jest video poker, to portal zaspokoi tak?e i te wysublimowane apetyty. Znajdziemy tutaj ponad 20 odmian tej gry, m.in. Jacks or Better, Joker Wild, Deuces Wild, czy All-American Poker. Je?eli kochacie zak?ady bukmacherskie, to niestety nie jest to miejsce dla Was, ale i tak jest tu w czym wybiera?.

Zak?adka z grami zosta?a podzielona tematycznie. Portal prowadzi rankingi najpopularniejszych gier w?r?d swoich klient?w, wyr??nia ponadto ostatnich zwyci?zc?w, a tak?e wskazuje na gry z najwi?kszymi kumulacjami. W razie jakichkolwiek pyta? lub w?tpliwo?ci, mo?emy liczy? na niemal natychmiastowe wsparcie ze strony pracownik?w dzia?u obs?ugi klienta, o ile wiadomo?? b?dzie wys?ana w j?zyku angielskim. Na odpowied? w innym j?zyku mo?emy poczeka? nieco d?u?ej.

Cherry Casino mobilne casino

CherryCasino-MobileJako ?e Cherry Casino dzia?a w biznesie on-line od blisko dw?ch dekad, jego tw?rcy doskonale zdaj? sobie spraw? z faktu, i? Internet i nowe technologie to rzeczy niezb?dne w funkcjonowaniu dzisiejszego, nowoczesnego spo?ecze?stwa. W zwi?zku z tym przygotowana zosta?a mobilna wersja strony internetowej dost?pna?w formacie Cherry Casino na kom?rk?. Cherry Casino mobilne kasyno jest dostosowane do wszelkich urz?dze?, niezale?nie od producenta, tak wi?c Cherry Casino na Androida dzia?a r?wnie dobrze, jak Cherry Casino na Windows Phone. Cherry Casino na telefon dost?pne jest tak?e dla posiadaczy urz?dze? firmy Apple. Cherry Casino mobilne casino to w pe?ni funkcjonalna mobilna wersja strony internetowej dost?pna wsz?dzie. Jedyny warunek to dost?p do Internetu.

Cherry Casino VPN

Czy polscy gracze mog? gra? w Cherry Casino? Niestety nie, Polska znajduje si? na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami. Je?eli wi?c chcieliby?cie spr?bowa? szcz??cia w?a?nie w tym serwisie, to niestety nie uda Wam si? to. Co wi?cej, je?eli chcieliby?cie odwiedzi? stron? Cherry Casino, b?dziecie musieli skorzysta? z technologii VPN.

Gracze z Wielkiej Brytanii mog? swobodnie rejestrowa? si? i gra? w tym serwisie.

Cherry Casino opinie

Obok szerokiego wyboru dost?pnych gier, Cherry Casino oferuje swoim klientom dobry bonus powitalny i regularne promocje. Witryna ma bardzo d?ug? histori? i jest wsp??tworzona przez ludzi z niezr?wnanym do?wiadczeniem w swojej bran?y. Strona jest zarz?dzana i obs?ugiwana przez zarejestrowan? na Malcie PlayCherry Ltd. Malta?ska licencja gwarantuje bezpiecze?stwo i 100% prywatno?ci. Wszelkie problemy rozwi?zywane s? przez sztab doskonale przeszkolonych pracownik?w, nie rzadko w czasie kr?tszym ni? 30 minut.

Wi?c na co czekacie? Koniecznie zajrzyjcie na stron? kasyna, a szybko przekonacie si?, ?e nie musicie jecha? do Japonii, aby podziwia? dorodne wi?nie?

  • OVERALL
Overall
4