Dunder

Dunder

Recenzja

Kasyno Dunder zrobi na Was naprawd? piorunuj?ce wra?enie! Serwis Dunder mo?e zaoferowa? Wam nie tylko ogromn? wr?cz ilo?? gier kasynowych do wyboru (ponad 1000 kasynowych tytu??w), ale tak?e elektryzuj?cy bonus powitalny do 1200 PLN oraz 200 darmowych spin?w na Starburst. A? chce si? wykrzykn??: ?Niech to Dunder ?wi?nie?!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
dunder logo
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

Dunder?

 • Ponad 1000 gier do wyboru
 • 200 darmowych obrot?w na start
 • Do 1200 PLN przy 1. depozycie

Aktualizacja: 31 July

Graj!

Ultranowoczesne kasyno Dunder zachwyca ju? przy pierwszej wizycie na stronie. Design strony nie ust?puje najlepszym blogom online, a?ilo?? dost?pnych gier sprawia, ?e wszyscy gracze znajd? w?serwisie Dunder co? dla siebie. Polityka serwisu Dunder opiera si? na trzech filarach, a?gra w kasyno online ma: zapewnia? niezapomnian? rozrywk?, nie sprawia? ?adnych trudno?ci i?by? najzwyczajniej w ?wiecie ?atwa. Dunder kasyno zadebiutowa?o zaledwie dwa lata temu, ale w?ci?gu tych minionych dwunastu miesi?cy uda?o im si? osi?gn?? ?wiatowy poziom, co wielu portalom e?hazardowym nieraz zajmuje to lata pracy.

?Dunder bonusDunder bonus

W serwisie e?hazardowym Dunder kasyno doskonale wiedz?, jak dba? o?graczy. Oferta promocyjna portalu jest priorytetem dla ekipy Dunder, kt?ra nieustannie dba, by bonusy i?premie dost?pne w kasynie dawa?y u?ytkownikom ogromne korzy?ci. Przyjrzyjmy si? zatem bonusom, o?jakie mo?emy stara? si? w?serwisie Dunder kasyno.

Nie da si? przej?? oboj?tnie obok premii powitalnej serwisu Dunder. W?tym kasynie bonus na start zosta? podzielony na etapy, aby?cie mogli cieszy? z korzy?ci ze? p?yn?cych jeszcze d?u?ej. Na pocz?tek jednak warto w?kilku s?owach opowiedzie? o?tym, czym jest dok?adnie bonus powitalny. Bonus tego typu przyznawany jest wszystkim nowym graczom wybranego kasyna, kt?rzy zdecydowali si? zasili? szeregi jego u?ytkownik?w. W?prezencie za rejestracj? i?dokonanie pierwszego depozytu (lub wi?kszej ilo?ci transfer?w w?zale?no?ci od typu promocji) kasyno wyp?aca na konto nowego gracza dodatkowe ?rodki przeznaczone na gr? oraz dodatkowo (cho? nieobowi?zkowo) pakiet darmowych spin?w, wej?ci?wk? na turniej LIVE lub inne nagrody.

Dunder bonus powitalny mo?na z?pewno?ci? uzna? za niezwykle korzystny dla gracza. W ramach promocji startowej w?sumie na Wasze kasynowe konto mo?e pow?drowa? do 2400 PLN oraz dziesi?ciodniowy karnet na Dunder darmowe spiny (200 zakr?ce? do zgarni?cia). Przyjrzyjmy si? zatem strukturze tego bonusu, gdy? zosta? on rozdzielony na cztery depozyty, po to, by?cie mogli cieszy? si? z?ekstra ?rodk?w jeszcze d?u?ej i?intensywniej.

 • Depozyt I: Dunder bonus 100% ekstra do 200 PLN przy dowolnej wp?acie na Wasze kasynowe konta; opr?cz tego mo?ecie liczy? na pakiet zawieraj?cy Dunder darmowe spiny ? przez 20 dni od zdeponowania pieni?dzy b?dziecie otrzymywa? 10 gratisowych zakr?ce? dziennie, kt?re b?dziecie mogli wykorzysta? w kultowym wideoslocie od Net Entertainment – Starburst slot,
 • Depozyt II: premia?50% a? do 400?PLN bez ogranicze? lub wymog?w transferu,
 • Depozyt III: dodatkowe?25% na gr? do kwoty 2400?PLN, np. przy wp?acie 2400?PLN na Waszym koncie znajdzie si? w?sumie 3000?PLN do wykorzystania,
 • Depozyt IV: przy ostatnim depozycie zabawa jest r?wnie wci?gaj?ca: czeka 25%?ekstra a? do 1200?PLN.
  Wym?g obrotu na Dunder bonus powitalny wynosi 25?krotno?? otrzymanej sumy.

Czy to ju? wszystkie Dunder bonusy, jakie znajdziemy? Niestety tak, nad czym bardzo ubolewamy. Serwis Dunder ma ogromny potencja?, a?brak jakiekolwiek oferty bonusowej (poza oczywi?cie premi? powitaln?) pot??nie rozczarowuje.

Dunder darmowe spinyDunder darmowe krecenia

W serwisie Dunder darmowe spiny s? przyznawane w ramach promocji na start, skierowanej do nowo zarejestrowanych u?ytkownik?w kasyna. Je?eli zdecydujecie si? do??czy? do grona graczy Dunder i?dokonacie pierwszego depozytu, mo?ecie liczy? na ?wietny prezent od Dunder.

Wp?ata dowolnej kwoty na Wasze kasynowe konto gwarantuje Wam przyznanie pakietu zawieraj?cego Dunder darmowe spiny. W?ci?gu 20 dni od dokonania depozytu b?dziecie obdarowywani pakietem 10?gratisowych zakr?ce?. W?sumie podczas trwania tej promocji na Waszym koncie znajdzie si? a? 200?obrot?w. Swoje Dunder darmowe spiny mo?ecie wykorzysta? na najbardziej rozpoznawalnym wideoslocie wszechczas?w, grze Starburst slot.

Dunder kod bonusowy

W serwisie Dunder kody bonusowe nie s? wykorzystywane. Czy to dobrze? Naszym zdaniem jak najbardziej. Wym?g u?ywania kod?w aktywuj?cych promocje nie do ko?ca si? sprawdza. W Dunder kod bonusowy nie znajdzie wi?c zastosowania. Uwa?amy, ?e taka dodatkowa weryfikacja przy odbieraniu premii nie tylko spowalnia dzia?anie, ale nie wnosi tak naprawd? nic nowego. ?aden Dunder bonus code nie b?dzie wi?c Wam zaprz?ta? g?owy.

Dunder mobilneDunder kasyno

Serwis e?hazardowy Dunder kasyno zosta? za?o?ony w?2016?roku. Portal jest w?asno?ci? koncernu MT?Secure Trade Limited Casinos, do kt?rego nale?? r?wnie? takie serwisy kasynowe jak: CasinoPop, Betspin Casino, InstaCasino, Casinoland, Guts Casino, Cashmio Casino, ShadowBet Casino, Joreels Casino oraz Rizk Casino. Jak wida? MT?Secure Trade mo?e pochwali? si? ogromn? ilo?ci? posiadanych kasyn, a?wszystkie z nich mog? pochwali? si? najwy?sz? jako?ci? us?ug.

Dunder kasyno mo?e pochwali? si? dwoma certyfikatami bezpiecze?stwa, kt?re nie do??, ?e stanowi? gwarancj? bezpiecze?stwa graczy, ale tak?e s? dokumentem uprawniaj?cym do prowadzenia dzia?alno?ci kasynowej na terenie Unii Europejskiej. Portal posiada dwie licencje: MGA Licence oraz UK Gambling Comission Licence. Warto doda?, ?e w?Dunder kasyno wykorzystywana jest technologia SSL, s?u??ca do szyfrowania po??cze?. Umo?liwia to przechwytywanie danych przez osoby niepo??dane, dzi?ki czemu gracze mog? czu? si? wyj?tkowo bezpiecznie.

Strona portalu Dunder kasyno dost?pna jest w czterech j?zykach: angielskim, niemieckim, szwedzkim, norweskim i?fi?skim. W?razie ewentualnych k?opot?w lub po prostu w?przypadku poszukiwania odpowiedzi na pewne pytania, warto zajrze? do dzia?u Support. Mo?ecie napisa? wiadomo?? na chacie live lub wys?a? e-maila. Chat live jest czynny od godziny?10 przed po?udniem do? p??nych godzin 00:30 wieczorem.

Zapewne jeste?cie ciekawi, jakie metody p?atno?ci s? dost?pne w Dunder casino. Informacje na ten temat s? niezwykle wa?ne, poniewa? je?li korzystacie z?metody nieakceptowanej w serwisie, mo?ecie mie? zwyczajnie problem z?przes?aniem pieni?dzy na Wasze kasynowe konta. W?Dunder obowi?zuj?: Visa (2,5%?prowizji), MasterCard (2,5%?prowizji), Trustly, Skrill, Neteller, Euteller (2,5%?prowizji), EcoPayz, Paysafe. W?Dunder kasyno przelewy s? natychmiastowe, a?wp?ata minimalna wynosi dla wszystkich metod 80?PLN. A?co z?wyp?atami? Je?li zapragniecie wyp?aci? swoj? wygran?, b?dziecie mogli skorzysta? z?tych samych serwis?w.

Dunder gry

W Dunder gry robi? piorunuj?ce wra?enie. Portfolio kasyna pe?ne jest przer??nych gier, kt?rych w?sumie do wyboru jest a??1000! Portal Dunder wsp??pracuje ze ?wiatowej klasy dostawcami oprogramowania kasynowego, w?r?d kt?rych znajduj? si? takie marki jak Net Entertainment, Microgaming, Play?n Go, Betsoft Gaming, Elk, Thunderkick, Edict, Barcrest, WMS, Bally, SGI, NextGen Gaming, Quickspin oraz Evolution Gaming.

Jak w wi?kszo?ci kasyn internetowych, tak r?wnie? i?w?Dunder kasyno przyt?aczaj?c? wi?kszo?? portfolio stanowi? wideosloty. W?nowo?ciach Dunder obecnie znajdziemy takie tytu?y jak: The Legend of Shangri-La, Mermaid?s Diamond, Jungle Books oraz Lightning Gems.
Jakie Dunder gry znajdziemy w kasynie?

 • Wideosloty
 • Gry stolikowe
 • Jackpoty
 • Gry pokerowe
 • Dunder kasyno na ?ywo
 • Gry dodatkowe

Co ciekawe, w?kasynie Dunder gry zosta?y r?wnie? posegregowane wed?ug motywu g??wnego, co z?decydowanie jest ogromnym plusem. Zastosowanie tego typu kategoryzacji u?atwia wyszukiwanie interesuj?cych nas tytu??w oraz motyw?w (a?s? ich naprawd? dziesi?tki!).

Dunder mobilne kasynoDunder random

W Dunder mobilne kasyno znajdziecie ponad 600?gier kasynowych najwy?szej klasy, tych samych, w?kt?re zwykle grywacie z poziomu przegl?darki internetowej na Waszych komputerach. W?Dunder mobilne granie przychodzi szybko, ?atwo i?przyjemnie. Mo?ecie wybra?, jaka metoda dost?pu Wam bardziej odpowiada. Mo?ecie pobra? specjaln? aplikacj? Dunder na telefon, kt?ra jest dostosowana do wszystkich urz?dze? mobilnych opartych na systemie iOS, Windows oraz Android. Je?li zechcecie uruchomi? Dunder na kom?rke z?poziomu mobilnej przegl?darki internetowej, nie b?dzie to ?aden problem. Mobilna strona kasyna Dunder na Androida, iOS czy Windows Phone zostanie bezproblemowo uruchomiona na dowolnej przegl?darce.

Dunder VPN

Portal Dunder nie akceptuje graczy z Polski, co zosta?o wyra?nie okre?lone w?regulaminie. Je?li jednak przebywacie obecnie poza granicami naszego kraju, mo?ecie ?mia?o gra? w Dunder kasyno. Co ciekawe, mo?ecie przegl?da? stron? portalu Dunder na terenie Polski bez konieczno?ci korzystania z?technologii VPN.

Dunder opinie

No i dunder ?wisn??! Serwis e?hazardowy Dunder kasyno jest jednym z?lepszych kasyn internetowych w?sieci. Dlaczego? Portal mo?e pochwali? si? naprawd? imponuj?cym portfolio gier, w?kt?rym znajdziemy grubo ponad 1000?tytu??w dostarczanych przez ?wiatowej s?awy producent?w oprogramowania kasynowego. Po drugie, ogromnym plusem jest segregacja gier na stronie nie tylko pod k?tem gatunku, ale i?motywu przewodniego, co dla graczy lubi?cych okre?lone tematy, taki podzia? b?dzie wr?cz zbawienny. Na plus jest tak?e Dunder bonus powitalny do 2400?PLN oraz dziesi?ciodniowy karnet na Dunder darmowe spiny (200 obrot?w). Du?ym plusem jest dost?p do live chatu, w kt?rym mo?emy otrzyma? odpowiedz na nurtuj?ce nas pytanie, a czas oczekiwania na zg?oszenie si? agenta jest do?? kr?tki.

Co z?minusami? Nie wolno nie wspomnie? o?szcz?tkowej ofercie bonusowej, kt?ra nie oferuje nic wi?cej poza premi? startow?. Zapomnijcie o?promocjach okoliczno?ciowych. W Dunder kasyno powinni nad tym naprawd? popracowa?. Dodatkowo za s?ab? stron? uzna? mo?na brak telefonicznej obs?ugi klienta, co dla wielu graczy mo?e stanowi? problem.

 • OVERALL
Overall
4