Expekt

Expekt

Recenzja

Niecz?sto ma si? do czynienia z kasynem, w kt?rym profesjonalizm idzie w parze z wysok? jako?ci? us?ug i du?ym wyborem gier. Obowi?zkowo wybierzcie si? do Expekt kasyno! Portal e-hazardowy Expekt kasyno oferuje przeogromny wyb?r gier kasyno, zak?ady bukmacherskie oraz pokera. Oczywi?cie to nie wszystkie atrakcje, jakie znajdziemy w tym serwisie. Poznajcie serwis Expekt!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
expekt logo small
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

Expekt?

 • 100 PLN za polecenie znajomego
 • 100% do 800 PLN bonusu dla nowych graczy
 • Polscy gracze akceptowani

Aktualizacja: 31 sierpnia

Graj!

Expekt kasyno to firma o szwedzkich korzeniach, b?d?ca cz??ci? wi?kszej grupy, zrzeszaj?cej cztery znane marki: Everest Gaming, Betclic, Bet-at-home i w?a?nie Expekt. Dzi? to jeden z najpopularniejszych bukmacher?w internetowych na europejskim rynku, dzia?aj?cy od kilkunastu lat. Expekt casino wyr??niaj? wysokie kursy, szeroka oferta obejmuj?ca r??ne dyscypliny sportowe oraz coraz bogatsze premie skierowane nie tylko dla nowych klient?w, lecz tak?e dla tych lojalnych. Jednym z ciekawych chwyt?w reklamowych, dzi?ki kt?remu Expekt kasyno sta?o si? tak popularne, by?o pozyskanie tak zwanych ?ambasador?w marki?, kt?rymi zostali byli pi?karze ? Niemiec Fredi Bobic, by?y trener reprezentacji Danii Sepp Piontek, Szwed Glenn Stromberg czy aktualny prezes Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej, czyli Zbigniew Boniek. Wszyscy oni wsp?lnie zach?cali do zabawy w tym internetowym kasynie has?em: ?Graj Expekt?.

Expekt bonus

Expekt-BonusNa jakie Expekt bonusy mo?emy liczy?, kiedy zdecydujemy si? skorzysta? z oferty tego kasyna? Rzecz jasna tw?rcy tego wirtualnego salonu gier nie wymy?lali?ko?a na nowo. Niemniej w przypadku Expekt casino du?e wra?enie robi zr?wnowa?ona oferta pod wzgl?dem z jednej strony zach?cania nowych u?ytkownik?w, z drugiej doceniania lojalnych klient?w.

Expekt bonus dla nowych graczy?mo?e wynie?? nawet 800 PLN! Wp?a?cie na konto co najmniej 80 PLN, a w zamian otrzymacie do?adowanie got?wkowe 100% ekstra a? do 800 PLN. ?rodki te podlegaj? wymogowi obrotu i przed wyp?aceniem musz? zosta? obr?cone 40-krotnie. Co wi?cej, na wszystkich nowych graczy czekaj? Expekt darmowe spiny – a? 50 obrot?w ekstra!

To jeszcze nic! Portal Expekt wie, jak zapewni? pe?n? rozrywk? graczom. Ka?dy dzie? w Expekt niesie inn? promocj?. Od poniedzia?ku do niedzieli mo?ecie korzysta? z r??norodnych premii, sp?jrzcie

 • Poniedzia?ek: 40 PLN na gr? Gonzo's Quest
 • Wtorek: 10% zwrotu Cashback na wybrane wideosloty
 • ?roda: 50 darmowych spin?w do wygrania
 • Czwartek: 25% ekstra a? do 200 PLN
 • Pi?tek: 5% zwrotu Cashback na kultowe sloty
 • Sobota: 50% bonusu na Guns N' Roses
 • Niedziela: 50% depozytu na gr? Superman: Last Son

Expekt darmowe spiny

Kasyno Expekt darmowe spiny oferuje w du?ej r??norodno?ci. Darmowe zakr?cenia mo?na pozyska? cho?by w konkretny dzie? tygodnia ? wystarczy by? zarejestrowanym graczem i wyrazi? ch?? zabawy na kilku najpopularniejszych slotach. Lojalni klienci maj? te? wiele okazji, by zgarn?? Expekt darmowe spiny. Na przyk?ad bonus powitalny – na graczy czeka a? 50 obrot?w ekstra.

Posiadacze kont, czyli zarejestrowani u?ytkownicy Expekt casino zawsze s? na bie??co informowani o wszelkich ciekawych promocjach. Dzi?ki temu szybko odkryj?, i? Expekt kasyno to jeden z najhojniejszych wirtualnych przybytk?w oferuj?cych r??norodne prezenty lojalnym klientom ? i to nie tylko tym graj?cym regularnie. Tak czy inaczej, wszyscy ? nowi, starzy, ?niedzielni? gracze ? mog? liczy? na Expekt darmowe spiny, za kt?re oczywi?cie da si? zdoby? prawdziwe wygrane.

Expekt kod bonusowy

Expekt kasyno niczym si? nie r??ni od innych tego rodzaju salon?w dzia?aj?cych w cyfrowym ?wiecie. Dlatego te? w Expekt kody bonusowe s? cz?sto stosowane. Najcz??ciej wpisywa? mo?na je podczas rejestracji lub w odpowiednim miejscu na swoim koncie. Wpisuj?c odpowiedni Expekt kod bonusowy uzyskamy przer??ne premie ? got?wkowe, procentowe, a nawet specjalne ?etony do u?ycia podczas gry w pokera. Warto wi?c od czasu do czasu przejrze? sie? pod wzgl?dem Expekt bonus code, by znale?? mo?liwie najlepsze oferty oraz oczywi?cie korzysta? z newsletteru kasyna, jako ?e tam pojawia si? du?o informacji o Expekt kody bonusowe.

Expekt Kasyno

Expekt_RandomKa?dy znawca wirtualnych salon?w gier szybko dostrze?e,?i? Expekt kasyno to jeden z najbardziej rozbudowanych przybytk?w tego rodzaju.

Portal powsta? w 1999 roku i obecnie znajduje si? w r?kach koncernu Betclic Everest Group Casinos, do kt?rego nale?? takie takie serwisy jak: Monte Carlo Casino czy Imperial Casino. Kasyno posiada licencj? na prowadzenie tego typu dzia?alno?ci w sieci, wydawan? przez instytucj? Malta Gaming Authority, kt?ra sprawuje piecz? nad serwisami e-hazardowymi.

Strona kasyna Expekt posiada kilka wariant?w j?zykowych, a jednym z nich jest polska wersja portalu. Je?eli podczas korzystania z serwisu napotkali?cie na problemy, zwr??cie si? o pomoc do konsultant?w Dzia?u Obs?ugi Klienta. Mo?ecie skorzysta? z chatu live, e-maila lub zajrze? do dzia?u F.A.Q.

Jakie metody p?atno?ci znajdziemy w Expekt? Wp?at i wyp?at dokonacie za pomoc?: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Trustly, ecoPayz.

Expekt gry

Oferuje on r??norodne typy emocji zwi?zanych z szeroko poj?tym hazardem. Z jednej strony mamy tu zak?adk? Sport, czyli s? w Expekt zak?ady sportowe. Mo?emy zatem stawia? pieni?dze i ?ledzi? wyniki najr??niejszych dyscyplin. Mamy tak?e na stronie kasyna zak?adk? Expekt na ?ywo, w kt?rej pojawiaj? si? na bie??co uzupe?niane informacje o najwa?niejszych wydarzeniach sportowych ? od pi?ki no?nej poprzez tenisa, a? do zupe?nie? nietypowych dyscyplin, jak unihokej czy baseball. W Expekt casino mo?na r?wnie? toczy? rozgrywki na ?ywo, a to dzi?ki Kasyno Live, pozwalaj?cemu w czasie rzeczywistym sprawdzi? swoje umiej?tno?ci z innymi osobami rozsianymi po ca?ym ?wiecie w takich grach jak ruletka czy blackjack. A je?li chodzi o gry kasyno oferuje oczywi?cie bardzo r??norodne tytu?y i produkcje, pocz?wszy od ca?ej masy automat?w slotowych, poprzez gry sto?owe na losowych ko?cz?c. Jak wi?c wida?, Expekt casino to niezwykle szeroka gama us?ug skierowanych dla chyba wszystkich mi?o?nik?w wirtualnych salon?w gier. S? tu i Expekt zak?ady na znawc?w bukmacherki i przer??ne sloty dla fan?w jednor?kich bandyt?w. A tak?e klasyki typowe dla ka?dego salonu gier, czyli Ruletka, Poker czy Backaratt.

Expekt casino?wsp??pracuje z najwi?kszymi dostawcami gier slotowych na ?wiecie. Na stronie tego wirtualnego salonu znajdziemy zatem produkcje Netent czy Microgaming. W?r?d ogromnej liczby Expekt slots mogliby?my si? zagubi?, gdyby nie niezwykle sprytny spos?b ich skategoryzowania. Dzi?ki prostym i zrozumia?ym zak?adkom ? Jackpot czy TV and Films ? szybko znajdujemy automaty, kt?re nam najbardziej si? podobaj?. A jakie hity s? dost?pne na Expekt casino? Oczywi?cie s? maszyny z ogromnymi jackpotami, jak Arabian Nights, Mega Fortune oraz The Dark Knight. Znale?? tu te? mo?na niezwykle popularne gry, jak Starburst, Temple Quest, Chilli Gold, Big Bad Wolf, European Roulette Gold czy Thunderstruck II.

Expekt mobilne casino

Wsp??czesny klient jest ju? przyzwyczajony do zabawy r?wnie? przez urz?dzenia przeno?ne. Expekt na kom?rk? to zatem oczywista oczywisto??, a na stronie jest nawet specjalna zak?adka po?wi?cona grze mobilnej. Niemniej, aplikacja Expekt na Androida i iOSa (oprogramowanie Expekt na Windows Phone nie jest aktualnie dost?pne) umo?liwia przede wszystkim robienie zak?ad?w przedmeczowych i wielokrotnych, r?wnie? na ?ywo. Je?li za? chodzi o Expekt mobilne kasyno, to oferuje ono kilkadziesi?t gier sto?owych i slotowych ? tych najpopularniejszych i najprostszych do dostosowania do smartfon?w. Warto bowiem pami?ta?, i? Expekt na telefon nie oferuje wszystkich gier, a jedynie te ?atwe w obs?udze na ekranach dotykowych. Niemniej, nale?y si? w najbli?szym czasie spodziewa? rozwoju aplikacji Expekt mobilne gry.

Expekt Bukmacher

Expekt-MobileJe?eli chodzi o Expekt zak?ady, to warto zwr?ci? uwag? na mnogo?? opcji w pi?ce no?nej, a tak?e w tenisie. Nic w tym dziwnego ? wszak to dwa najpopularniejsze i najch?tniej obstawiane dyscypliny. Expekt zak?ady na ?ywo s? mo?liwe jednak nie tylko w przypadku tych dw?ch dyscyplin, ale wielu innych, takich jak koszyk?wka, biegi narciarskie czy krykiet. Jednak?e to Expekt zak?ady sportowe w pi?ce no?nej i tenisie s? najciekawsze. Specjalne zak?ady daj?? mo?liwo?? obstawiania zwyci?stwa trzech wymienionych w ofercie dru?yn po du?o wy?szym kursie ni? w przypadku wybrania tej opcji decyduj?c si? na poszczeg?lne spotkania z osobna. W przypadku najpopularniejszych lig mamy takie typowe bukmacherskie opcje jak under/over, strzelcy bramek, wariant obie dru?yny strzel? i wiele innych. W Expekt zak?ady tenisowe znajdziemy handicapy setowe i gemowe, under/over setowy i gemowy czy liczb? set?w. Warto zauwa?y?, i? w przypadku kreczu zawodnika zak?ad zostaje anulowany.

Expekt VPN

W kasynie Expekt nie przestraszyli si? nowego prawa hazardowego, nic a nic. Portal wci?? akceptuje polskich graczy, kt?rzy nie tylko mog? si? rejestrowa? w kasynie, ale tak?e maj? prawo ubiega? si? o wszystkie bonusy i premie.

Je?eli mieszkacie zagranic?, sprawd?cie czy pa?stwo, w kt?ry mieszkacie nie znajduje si? na li?cie kraj?w wykluczonych. Je?eli nie, to ?mia?o zak?adajcie konta i grajcie do woli!

Expekt opinie

Z powy?szego jasno wynika, i? o Expekt opinie kr??? dobre i bardzo dobre. Wad? Expekt kasyno jest nie najlepsza oferta na urz?dzenia przeno?ne, ale to nadrabia cho?by dobr? obs?ug? klienta. C??, Expekt to aktualnie jeden z najwi?kszych internetowych salon?w gier z bardzo szerok? ofert? tytu??w oraz zak?ad?w.

 • OVERALL
Overall
4