iGame

iGame

Recenzja

W iGame kasyno znajdziemy produkcje ?wiatowej s?awy koncern?w ? Net Entertainment, Microgaming, Thunderkick czy NextGen Gaming. Na graczy czeka prawie 500 najwy?szej klasy gier. Portal iGame kasyno nie posiada wersji polskiej, przyjmuje jednak wszystkich zainteresowanych graczy z Polski. Je?li macie ochot? do?wiadczy? gry na ?wiatowym poziomie, koniecznie odwied?cie serwis iGame!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
I Game
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

iGame?

  • a? do 4000 PLN od depozytu.
  • 100% ekstra do 200 PLN
  • A? do 150 darmowych spin?w na start

Aktualizacja: 31 July

Graj!

iGame nale?y do grupy najpopularniejszych i wysoko cenionych kasyn internetowych w Europie, a w szczeg?lno?ci w Skandynawii. Jego tw?rcy otwarcie m?wi?, ?e ich dzia?ania maj? za zadanie wywindowanie iGame do pozycji lidera w bran?y gier on-line w krajach, w kt?rych dzia?a. Portal oferuje swoim klientom szybki i przyst?pny serwis w ka?dym tego s?owa znaczeniu, poczynaj?c od tempa dzia?ania strony, a na wyp?atach ko?cz?c. Podlegaj?c surowemu prawu malta?skiemu, kasyno gwarantuje graczom 100% dyskrecji, bezpiecze?stwo oraz najwy?szej klasy obs?ug?. Nad jako?ci? us?ug czuwa obecnie ponad 125 pracownik?w, pochodz?cych z r??nych cz??ci ?wiata. Dzia?aj?cy 24 godziny na dob? dzia? obs?ugi klienta pos?uguje si? tym samym kilkunastoma j?zykami, w?r?d kt?rych nie znajdziemy niestety polskiego.

iGame to profesjonalizm widoczny na ka?dym kroku. Przejrzy?cie zaprojektowana strona internetowa, daje nam mo?liwo?? natychmiastowej gry, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponadto iGame zapewnia dost?p do gier dw?ch najbardziej znanych producent?w na ?wiecie – NetEnt i Microgaming. Gracze mog? wybiera? tym samym spo?r?d wielu wysokiej jako?ci gier kasynowych, tak?e na ?ywo. Pomimo i? serwis jest dost?pny w naszym kraju, strona nie zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski; nie s? dost?pne tak?e wszystkie opcje bonusowe,?w szczeg?lno?ci kody. Serwis stawia na indywidualny kontakt z klientem i nagradza lojalno??. Poza bonusami lojalno?ciowymi, znajdziemy tu szeroki wachlarz innych nagr?d, o kt?re warto powalczy?.

iGame bonus

Podobnie jak w ofertach innych kasyn, tak?e i tutaj nowi gracze mog? liczy? na iGame bonus powitalny. I co ciekawe nie jest to jednorazowe powi?kszenie zdeponowanych pieni?dzy. Serwis premiuje a? cztery pierwsze wp?aty i dodatkowo uzupe?nia je o darmowe spiny. Pierwszy depozyt do wysoko?ci maksymalnej 200 PLN jest podwajany, czyli na start mamy 400 PLN do wykorzystania w grach. Drugi depozyt do wysoko?ci 800 PLN to 50% iGame bonus. Decyduj?c si? na trzeci? wp?at? z rz?du, serwis premiuje j? 25% bonusem do kwoty 2000 PLN. Czwarty iGame bonus powitalny to zwi?kszenie depozytu o a? 200% przy wp?acie maksymalnej 200 PLN. Sumuj?c wszystkie bonusy, mo?emy liczy? na niez?y zastrzyk got?wki na start. Ponadto, na start otrzymamy tak?e iGame darmowe spiny – a? 150 obrot?w na kultowego slota Starburst. Opr?cz tego, w?a?nie trwa specjalna promocja – do zgarni?cia jest od 150 do 450 obrot?w ekstra bez depozytu. Piszemy o tym tutaj!

Aby aktywowa? kolejne etapy promocji, musimy u?y? kod?w bonusowych: EXCLUSIVE1, EXCLUSIVE2, EXCLUSIVE3, EXCLUSIVE4.

Nie nale?y jednak zapomina?, ?e iGame bonusy na powitanie, to tylko cz??? nagr?d, jakie oferuje nam serwis. Portal ch?tnie rozdaje darmowe obroty? przy okazji r??nych czynno?ci, jakie wykonuje gracz, cho?by za subskrybowanie newslettera lub do??czenie do programu lojalno?ciowego. Obstawiaj?c okre?lon? sum? tygodniowo, mo?emy liczy? na dodatki. Ponadto organizowane s? r??ne konkursy okoliczno?ciowe Obecnie do wygrania jest nowiu?kie auto Tesla Model S, wycieczka do Nowego Jorku i wiele innych atrakcji.

Wym?g obrotu na bonus powitalny w kasynie wynosi 50-krotno?? otrzymanych ?rodk?w i musi by? wykonany w ci?gu 21 dni od momentu przyznania bonusu.

iGame darmowe spiny

?owcy darmowych obrot?w powinni by? zadowoleni z oferty serwisu, bowiem iGame darmowe spiny to najch?tniej i najcz??ciej rozdawane bonusy w tym internetowym kasynie. Ju? w ramach pakietu powitalnego mo?emy ich otrzyma? ??cznie od 250 a? do 600. Sp?jrzcie na t? kr?tka rozpisk?: 1 i 2 depozyt = po 25 spin?w, 3 i 4 wp?ata = po 50 obrot?w.

Obecnie trwa promocja, w ramach kt?rej gracze z kraj?w Skandynawskich otrzymaj? 150 zakr?ce? gratis na start. Gracze pochodz?cy z innych pa?stw mog? liczy? na 150 obrot?w.

Bonusy powitalne to oczywi?cie nie jedyny spos?b na powi?kszenie naszego konta?o iGame darmowe spiny. Portal oferuje szereg ciekawych konkurs?w oraz promocji, gdzie opr?cz bonus?w got?wkowych i nagr?d rzeczowych, mamy szans? na zgarni?cie w?a?nie darmowych spin?w. Ponadto zgarniamy je w ramach programu lojalno?ciowego, promocji przy okazji r??nych ?wi?t, czy b?d?c czytelnikiem newslettera. Warto regularnie ?ledzi? stron? internetow?, aby nie przegapi? szansy na wzbogacenie si? o dodatkowe obroty.

iGame kod bonusowy

W iGame kasyno funkcjonuje system kod?w bonusowych. Aby m?c w pe?ni korzysta? z oferty bonusowej kasyna, nale?y cho?by podczas rejestracji poda? specjalny iGame bonus code. iGame kody bonusowe umo?liwiaj? m.in. powi?kszenie depozyt?w?w ramach pakietu powitalnego, czy otrzymanie darmowych obrot?w. System kod?w bonusowych obowi?zuje tak?e podczas promocji czasowych i tematycznych. Wprowadzaj?c iGame kod bonusowy, mo?emy zgarn?? darmowe spiny na poszczeg?lnych automatach. Niekt?re promocje i kody nie s? dost?pne dla polskich u?ytkownik?w.

iGame Kasyno

iGame_RandomiGame kasyno internetowe to rozrywka na najwy?szym ?wiatowym poziomie. W?ofercie nie da si? nie zauwa?y? pozycji od geniuszy w swoim fachu takich, jak NetEnt czy Microgaming, a tak?e Relax Gaming i OddsMatrix. Przejrzy?cie i schludnie zaprojektowana strona internetowa utrzymana jest w stonowanych kolorach, cho? pewne elementy s? wyraziste i dobrze widoczne. Sekcja z grami podzielona jest na zak?adki ze wzgl?du na tematyk? i form? rozgrywek. Znajdziemy tu klasyki kasynowe takie, jak sloty, Ruletk?, Pokera i Blackjacka. Inne gry kasyno to oczywi?cie gry z jackpotem, video poker, czy wreszcie iGame na ?ywo.

Zauwa?alny tu natomiast brak opcji iGame zak?ady sportowe. Wszystkie pozycje dost?pne s? za po?rednictwem strony internetowej. Nie ma tym samym potrzeby ?ci?gania?i instalacji ?adnego, specjalnego oprogramowania. Zgodnie z g??wnym za?o?eniem tw?rc?w iGame casino, wszystko odbywa si? wed?ug jasno i bardzo precyzyjnie okre?lonych regu?. W razie jakichkolwiek problem?w czy w?tpliwo?ci, mo?emy skontaktowa? si? z obs?ug? drog? mailow? lub za pomoc? czatu. Niestety olbrzymim minusem jest fakt, ?e strona i serwis nie s? dost?pne w j?zyku polskim. Dla os?b nieznaj?cych angielskiego, czy szwedzkiego, korzystanie z us?ug iGame kasyno jest wi?c niemo?liwe. Portal iGame kasyno niestety nie akceptuje graczy pochodz?cych z Polski, co zdecydowanie zasmuci niejednego z Was.

Jakie metody p?atno?ci s? dozwolone w tym serwisie? Wp?at i wyp?at dokonamy z pomoc?: VISA, MasterCard, Skrill, Neteller, WebMoney, Paysafecard, EnterCash.

iGame gry

Ka?dy, kto zdecyduje si? skorzysta? z iGame, z pewno?ci? b?dzie zadowolony. Imponuj?ce bogactwo i r??norodno?? oferty przyci?ga zar?wno do?wiadczonych graczy, jak i tych pocz?tkuj?cych. Gry dost?pne za pomoc? platformy, zaprojektowane zosta?y przez spec?w z NetEnt, co gwarantuje wysok? jako?? i ich niezawodno??. Tak wi?c znajdziemy tu znanych i cenionych ?jednor?kich bandyt?w?, klasyczne gry sto?owe, a tak?e ciesz?ce si? popularno?ci? zdrapki i wiele innych. Niekt?re z nich to prawdziwe dzie?a sztuki, wykorzystuj?ce grafik? 3D i fantazyjne sekwencje d?wi?kowe. Dla walor?w wzrokowych nale?y szczeg?lnie wypr?bowa? Gonzo's Quest, Jack and the Beanstalk, czy Scarface, kt?re mog? poszczyci? si? designem w najnowocze?niejszym stylu. Mo?na tak?e znale?? tu klasyczne pozycje, takie jak Mega Joker i Gold Rush, czy wybra? inne z po?r?d 80 dost?pnych slot?w.

Mi?o?nicy gier sto?owych tak?e znajd? tu co? dla siebie. Kasyno iGame oferuje przesz?o 18 klasycznych gier, a w?r?d nich takie pozycje jak Single Deck Blackjack, Double Exposure Blackjack, European Roulette, American Roulette, Caribbean Poker, Baccarat i wiele innych. W?r?d uwielbianych przez wszystkich gier z jackpotem znajdziemy tu znane wszystkim Mega Fortune , Hall of Gods i Mega Joker.

iGame mobilne casino

iGame-MobileWszyscy u?ytkownicy telefon?w kom?rkowych i innych zaawansowanych technologicznie urz?dze?, mog? bez ogranicze? korzysta? z iGame mobilne kasyno. Serwis nie udost?pni? jeszcze ?adnej aplikacji, niemniej jednak dost?pna jest wersja mobilna strony internetowej, kt?ra dzia?a identycznie i bez znaczenia, czy b?dzie to iGame na Androida, iGame na Windows Phone, czy na iPhone. iGame mobilne casino dost?pne jest iGame na telefon bezp?atnie. Jedyny warunek to dost?p do Internetu. Oczywi?cie wersja iGame ma kom?rk? nie jest tak dogodna jak w wersja klasyczna, cho?by dletego, ?e liczba gier dost?pnych w iGame mobilne kasyno jest mniejsza. Ale i tutaj mamy szanse na dobr? zabaw? i wysokie wygrane.

iGame VPN

Mamy z?e wiadomo?ci dla wszystkich zainteresowanych do??czeniem do grona graczy iGame. Niestety, serwis ten nie akceptuje graczy pochodz?cych z Polski. Co ciekawe, nie musicie korzysta? z technologii VPN, by m?c korzysta? z us?ug kasyna, wszystko dost?pne jest od r?ki.

Mieszkacie zagranic?? Dobrze to s?ysze?! Je?eli kraj, w kt?rym aktualnie mieszkacie nie jest obj?ty restrykcjami, to w takim razie mo?ecie ?mia?o rejestrowa? si? w tym serwisie.

iGame opinie

Kasyno internetowe iGame funkcjonuje w oparciu o bardzo przejrzyste regu?y
i zapewnia swoim klientom us?ugi najwy?szej jako?ci. Dzia?a w oparciu o niezawodne rozwi?zania Net Entertainment i posiada tak?e wersj? mobiln?, kt?ra dzia?a bez zastrze?e? bez wzgl?du na oprogramowanie. Kasyno ma bardzo atrakcyjn? ofert? powitaln? oraz umo?liwia dost?p do znanych i lubianych gier kasynowych, w tym tak?e gier na ?ywo. Mankamentem portalu jest brak oferty dost?pnej w j?zyku polskim, nie mniej jednak tym, kt?rzy pos?uguj? si? innymi j?zykami obcymi, zdecydowanie polecamy ten portal.

  • OVERALL
Overall
4.5