Llamagaming

Llamagaming

Recenzja

Portal e-hazardowy Llamagaming kasyno spodoba si? wszystkim graczom, kt?rzy szukaj? nietuzinkowego serwisu z grami online. Jak ju? zapewne si? domy?lacie piecz? nad kasynem Llamagaming sprawuje nieco zbzikowana lama, kt?ra wprowadzi w Wasze ?ycie odrobin? szale?stwa. Nie b?d?cie lamusy, dajcie si? zaprosi? do gry!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

Llamagaming?

  • Czteroetapowy bonus powitalny
  • 100% ekstra a? do 4000 PLN
  • Darmowe spiny do zdobycia

Aktualizacja: 30 August

Graj!

Za spraw? kultowego teleturnieju ?Familiad? wszyscy Polacy dowiedzieli si?, ?e wi?cej ni? jedno zwierz? to? lama. Tekst ten sta? si? legendarny i na sta?e zago?ci? w s?owniku m?odzie?owych powiedzonek. Polacy pokochali lamy, ich poczciwe, cho? nierzadko oblepione ?lin? pyszczki, nieco rozbiegany wzrok i puszyst? we?n?. Teraz macie okazj? spotka? swoje ulubione zwierz?ta w sieci, a dok?adniej w portalu e-hazardowym Llamagaming kasyno. Jeste?cie ciekawi szczeg???w?

Llamagaming bonus

Lamy, ssaki kopytne z rodziny wielb??dowatych z Ameryki Po?udniowej, rzadko kojarz? nam si? z fortun?. Cz??ciej budz? one skojarzenia zwi?zane z we?n?, ?lin?, Andami i peruwia?skimi wie?niakami. W serwisie Llamagaming zwierz?ta te nios? w swoich jukach najprawdziwsz? w ?wiecie got?wk?, kt?r? otrzymaj? wszyscy gracze tego nietuzinkowego kasyna internetowego.

Wszyscy nowi gracze portalu e-hazardowego Llamagaming mog? ubiega? si? o premi? startow?..Llamagaming bonus powitalny skierowany jest do tych u?ytkownik?w, kt?rzy zdecydowali si? do??czy? do grona rozbrykanych klient?w kasyna. Na wszystkich nowych klient?w serwisu czeka czteroetapowa premia startowa. Sp?jrzcie na poni?sz? rozpisk?, z kt?rej dowiecie si?, jakich do?wiadczycie atrakcji:
? 1. depozyt: 100% ekstra od wp?aty a? do 4000 PLN, wym?g obrotu: ? 55
? 2. depozyt: 50% ekstra od wp?aty a? do 2000 PLN, wym?g obrotu: ? 25
? 3. depozyt: 30% ekstra od wp?aty a? 1200 PLN, wym?g obrotu: ? 15
? 4. depozyt: 100% ekstra od wp?aty a? do 4000 PLN, wym?g obrotu: ? 55
Kwota minimalna depozytu dla ka?dego z etap?w promocji startowej wynosi 100 PLN. Pami?tajcie, ?e ?rodki bonusowe obj?te s? wymogiem obrotu. Zanim b?dziecie mogli wyp?aci? pieni?dze ze swoich kasynowych kont, b?dziecie musieli obr?ci? ?rodkami okre?lon? w regulaminie ilo?? razy. Przy ka?dym z etap?w rozpisali?my poszczeg?lne warunki obrotu. Szkoda, ?e w Llamagaming darmowe spiny nie wchodz? w sk?ad premii startowej. Je?eli chcieliby?cie si? dowiedzie?, jak otrzyma? gratisowe zakr?cenia na wideosloty, zajrzyjcie do nast?pnej sekcji, w kt?rej szczeg??owo opisujemy warunki tego typu promocji.

Czy to ju? wszystkie Llamagaming bonusy, jakie znajdziemy w tym serwisie? Nic z tych rzeczy. Warto wspomnie? o dw?ch bardzo oryginalnych premiach, kt?re niecz?sto pojawiaj? si? w serwisach e-hazardowych. Pierwsz? z nich jest Llamagaming bonus od metody p?atno?ci. Je?eli zdecydujecie si? na dokonanie depozytu na kwot? minimum 100 PLN za pomoc? karty kredytowej lub debetowej, to otrzymacie 25% od wp?aty a? do 2000 PLN. Wym?g obrotu na t? premi? wynosi zaledwie 12-krotno?? sumy ?rodk?w pochodz?cych z wp?aty i z premii.

Portal Llamagaming kasyno oferuje tak?e drugi wariant tego bonusu. Zdeponujcie minimum 100 PLN za pomoc? e-portfela Skrill lub kryptowaluty Bitcoin, a r?wnie? otrzymacie premi? 25% ekstra od depozytu a? do 2000 PLN.

Llamagaming darmowe spiny

W poprzedniej sekcji wspominali?my, ?e w kasynie Llamagaming darmowe spiny przyznawane s? graczom pod kilkoma warunkami. Wprawdzie gratisowe zakr?cenia nie wchodz? w sk?ad premii na start, jednak za chwil? przeczytacie, ?e Llamagaming kasyno oferuje o wiele korzystniejsze warunki promocyjne. Sp?jrzcie na t? rozpisk?:
? Wp?ata minimum 200 PLN daje Wam 25 darmowych spin?w na wideosloty,
? Wp?ata minimum 400 PLN daje Wam 50 darmowych spin?w na wideosloty,
? Wp?ata minimum 800 PLN daje Wam 100 darmowych spin?w na wideosloty,
Wym?g obrotu na Llamagaming darmowe spiny wynosi 55-krotno?? sumy wygranej w wyniku wykorzystania gratisowych zakr?ce? na gry wideoslotowe.

Pami?tajcie, ?e obroty za darmo mo?ecie zdoby? bezpo?rednio w trakcie gry w Wasze ulubione wideosloty. Niekt?re sloty online umo?liwiaj? graczom zdobycie pakiet?w darmowych spin?w podczas rozgrywki. W portfolio kasyna Llamagaming znajdziecie niejednego wideoslota, kt?ry umo?liwia na zgarni?cie dodatkowych zakr?ce?.

Llamagaming kod bonusowy

Czy w serwisie Llamagaming kody bonusowe wykorzystywane s? do aktywacji ?rodk?w pochodz?cych z promocji? Na nasze szcz??cie, ?aden Llamagaming kod bonusowy nie b?dzie nam potrzebny do odebrania pieni?dzy bonusowych ani darmowych spin?w. Ca?a procedura wyp?acania ?rodk?w premiowych przebiega automatycznie, dodatkowa weryfikacja jest zb?dna.

Coraz wi?cej portali e-hazardowych rezygnuje z systemu kod?w, kt?re niepotrzebnie spowalniaj? dzia?ania graczy. Wszystkim zale?y na czasie, a po co traci? go na wpisywanie za ka?dym razem czego? takiego jak Llamagaming kod bonusowy. Utrudnianie sobie ?ycia na si?? naprawd? nie pop?aca.

Llamagaming kasyno

Llamagaming kasyno zosta?o za?o?one w 2012 roku z inicjatywy koncernu Llama Gaming Limited Casinos. Obecnie portal ten zarz?dzany jest przez zarejestrowan? na egzotycznej wyspie Cura?ao firm? Bunbury Ventures N.V. Kasyno Llamagaming posiada jedn? licencj? na prowadzenie tego typu dzia?alno?ci w sieci. Certyfikat tego typu wyda?a instytucja Antillephone N.V., kt?rej zdaniem jest monitorowanie serwis?w e-hazardowych.

Stron? portalu Llamagaming mo?ecie uruchomi? a? w pi?ciu wersjach j?zykowych, tj.: angielskim, niemieckim, szwedzkim, portugalskim i hiszpa?skim. Jak widzicie, na li?cie zabrak?o j?zyka polskiego, kt?ry przez jaki? czas by? dost?pny dla graczy pochodz?cych z naszego kraju.

Podczas korzystania z us?ug kasyna napotkali?cie na problem, kt?rego nie potraficie rozwi?za? samodzielnie? Zwr??cie si? o pomoc do agent?w dzia?u obs?ugi klienta. Konsultanci s?u?? graczom dobr? rad? i wiedz?, kt?r? ch?tnie si? z Wami podzieln?. Pami?tajcie, ?e agenci dzia?u obs?ugi porozumiewaj? si? za pomoc? j?zyka angielskiego. Jak skontaktowa? si? z konsultantami? Do wyboru macie drog? telefoniczn?, mailow? lub chat na ?ywo.

Jakie metody p?atno?ci s? dost?pne w Llamagaming? Wp?at i wyp?at dokonacie za pomoc?: Skrill, uKash, Paysafecard, Neteller, American Express, Bitcoin, todito Cash, Lobanet, Dinero Mail, MasterCard, VISA.

Llamagaming gry

W serwisie e-hazardowym Llamagaming gry dostarczane s? przez renomowanych producent?w oprogramowania kasynowego, w?r?d kt?rych znajdziemy takie marki jak: Amatic, Playson, Net Entertainment, Microgaming, Betson Gaming, Ezugi, Pragmatic Play.

W portfolio Llamagaming kasyno znajdziemy setki gier kasynowych. Gracze mog? posegregowa? gry w portfolio wed?ug gatunk?w gier lub wed?ug producenta, co zdecydowanie u?atwia poruszanie si? po stronie kasyna. Do wyboru mamy nast?puj?ce typy gier e-hazardowych:

? Popularne
? Jackpoty
? Ulubione
? Sloty klasyczne
? Llamagaming kasyno na ?ywo (prawie 30 r??norodnych i ekscytuj?cych produkcji do wyboru)
? Blackjack
? Roulette
? Gry stolikowe
? Gry karciane
? Wideopoker
? Gry specjalne
? Zdrapki
? Wideosloty

W topowej 10 gier kasyna Llamagaming znajdziemy takie tyt?y jak: The Cathfather Part II, Dr Jeckyll & Mr Hyde, Glam Life, Came from VENUS JP, Live Blackjack 1, 888 Gold, 3 Genie Wishes, Charms and Clovers, Event Horizon, Scratcherz.

Llamagaming mobilne kasyno

Kasyno Llamagaming mobilne jest wprost idealn? alternatyw? dla tych graczy, kt?rzy nie maj? zbyt wiele czasu na gr? online. Dzi?ki temu rozwi?zaniu b?dziecie mogli zabra? swoje ulubione kasyno wsz?dzie, gdziekolwiek Was nogi ponios?. Cz?sto stoicie w kilometrowych korkach, przesiadujecie na nudnych zebraniach czy usypiacie na nieciekawych wyk?adach? Je?li tak, to Llamagaming mobilne kasyno sprawdzi si? perfekcyjnie.

Llamagaming na telefon lub tablet daje u?ytkownikom mo?liwo?? gry w setki gier kasynowych w najwy?szej jako?ci obrazu i d?wi?ku. Llamagaming na kom?rk? uruchomicie na dwa sposoby ? za pomoc? specjalnej aplikacji kasynowej lub bezpo?rednio poprzez przegl?dark? mobiln?. Pami?tajcie, ?e korzystanie z aplikacji wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania na Wasze urz?dzenia mobilne. Obydwa sposoby gry s? wygodne i ?atwe w obs?udze. Strona kasyna Llamagaming jest kompatybilna z systemami Android, iOS oraz Windows Phone.

Llamagaming VPN

Chcieliby?cie wiedzie?, czy gracze z Polski mog? grywa? w Llamagaming kasyno? Spieszymy z pomoc? i odpowiadamy ? jak najbardziej! Nie ma ?adnych przeciwskaza? przeciw temu. Gracze pochodz?cy z naszego kraju mog? ?mia?o rejestrowa? si? w Llamagaming i korzysta? z oferty bonusowej serwisu. Pami?tajcie tylko, by skorzysta? ze zbawiennej technologii VPN, bez kt?rej ani rusz w ?wiecie obostrze? i zakaz?w.

Mieszkacie zagranic? i chcieliby?cie spr?bowa? swoich si? w kasynie Llamagaming? Sprawd?cie, czy pa?stwo Waszego pobytu nie figuruje na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami. Je?li mieszkacie w Chinach, Francji, Holandii, Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, to niestety nie b?dziecie mogli skorzysta? z oferty kasyna.

Llamagaming opinie

Lama to zdecydowanie wi?cej ni? ?jedno zwierz??. Oczywi?cie ?artujemy! Portal e-hazardowy z lam? w tle to ?wietne miejsce dla os?b, kt?re szukaj? solidnego kasyna online, w kt?rym nie ma zbyt wielkiego ruchu. Serwis ten nie jest kasynem sieciowym, to jedyne w swoim rodzaju kasyno.

W Llamagaming kasyno znajdziecie bogat? ofert? promocyjn?, do kt?rej nale?y mi?dzy innymi bonus powitalny. Za do??czenie do grona graczy Llamagaming otrzymacie niema?e pieni?dze:

? 1. depozyt: 100% ekstra od wp?aty a? do 4000 PLN, wym?g obrotu: ? 55
? 2. depozyt: 50% ekstra od wp?aty a? do 2000 PLN, wym?g obrotu: ? 25
? 3. depozyt: 30% ekstra od wp?aty a? 1200 PLN, wym?g obrotu: ? 15
? 4. depozyt: 100% ekstra od wp?aty a? do 4000 PLN, wym?g obrotu: ? 55

Opr?cz tego gracze maj? mo?liwo?? skorzystania z oferty darmowych spin?w (maksymalnie 100 obrot?w gratis do zgarni?cia).W portfolio kasyna znajdziemy setki gier od takich producent?w jak: Amatic, Playson, Net Entertainment, Microgaming, Betson Gaming, Ezugi, Pragmatic Play.

Nie b?d?cie lamy i do??czcie do Llamagaming kasyno, a na pewno nie po?a?ujecie

  • Overal
Overall
4.5