StarGames

StarGames

Recenzja

StarGames kasyno mo?e pochwali? si? d?ugim sta?em na rynku e-hazardowym oraz by?o pierwszym portalem, kt?ry udost?pni? u siebie produkcje Novomatic. To nie koniec atrakcji, w Stargames kasyno opr?cz klasycznych gier kasyno (wideosloty, gry stolikowe, jackpoty) znajdziemy gry, w kt?re mo?na gra? z przeciwnikiem. Zapowiada si? ciekawie, prawda? W takim razie migusiem do Stargames kasyno!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
StarGames star
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

StarGames?

  • Przyjemny motyw przewodni
  • Bonus dla nowych do 2000 PLN
  • Kasyno na ?ywo

Aktualizacja: 31 July

Graj!

Portal StartGames jest miejscem znanym i lubianym w sieci. Mo?na powiedzie?, ?e to kasyno dla prawdziwych gwiazd! Znajdziecie tutaj setki gier kasynowych, oryginalne bonusy kasynowego oraz wiele innych atrakcji, kt?re pozytywnie wp?ywaj? na odbi?r portalu przez graczy. Serwis ten jest regularnie odwiedzany przez tysi?ce graczy z ca?ej Europy.

StarGames bonusStarGames bonus

W ka?dym e-salonie z grami kasynowymi znajdziemy ofert? bonusow?, skierowan? do wszystkich u?ytkownik?w serwisu. Jakie Stargames bonusy s? oferowane graczom na dobry pocz?tek przygody?

W przypadku tego serwisy mo?emy liczy? na przyzwoity pakiet powitalny. StarGames bonus na start, to mo?liwo?? b?yskawicznego powi?kszenia stanu konta. Wp?a?cie na konto co najmniej 40 PLN, a otrzymacie do?adowanie got?wkowe wynosz?ce 100% ekstra od depozytu a? do 2000 PLN! Wym?g obrotu na StarGames bonus powitalny wynosi 40-krotno?? sumy przyznanych ?rodk?w.

Czy to ju? wszystkie StarGames bonusy, jakie znajdziemy w tym kasynie? Oczywi?cie, ?e nie! Oferta promocyjna serwisu StarGames jest bardzo zr??nicowana i atrakcyjna dla gracza. Praktycznie ka?dego dnia czeka na nas nowy bonus lub premia. Dla przyk?adu – pole?cie znajomego w naszym systemie lojalno?ciowym. Je?eli Wasz kolega lub kole?anka rozegra co najmniej 40 PLN, na Wasze konto wp?ynie a? 120 PLN ekstra na gr?.

Przepadacie za grami na ?ywo? Portal oferuje graczom systemy bonusowe Cashback, obowi?zuj?ce w StarGames kasyno na ?ywo.

Warto ?ledzi? newsletter kasyna, w kt?rym znajdziecie naj?wie?sze informacje na temat aktualizacji oferty promocyjnej.

StarGames darmowe spiny

Automaty to wasza ulubiona gra? W ofercie StarGames znajdziecie ich ca?e mn?stwo, ale nie b?dziecie?mie? wielu okazji na zgarni?cie pakiet?w zawieraj?cych StarGames darmowe spiny. Tego rodzaju bonusy s? tu raczej rzadko?ci?. Zdaje si?, ?e w?a?ciciele portalu upodobali sobie inn? form? nagradzania swoich klient?w. S? to przede wszystkim bonusy got?wkowe, rozdawane przy r??nych okazjach, g??wnie w pakiecie powitalnym lub jako prezent urodzinowy dla u?ytkownik?w platformy.

StarGames kod bonusowy

Serwis nie korzysta z opcji StarGames kody bonusowe, tak wi?c aktywacja bonus?w, b?d? innych nagr?d odbywa si? tu bez potrzeby podawania StarGames bonus code. StarGames kod bonusowy nie jest r?wnie? potrzebny przy rejestracji konta i odbiorze pakietu powitalnego.

StarGames kasyno

Stargames_Random

Kasyno StarGames zosta?o za?o?one przez sp??k? Europe Entertainment Ltd. w 2002 roku. Siedziba firmy znajduje si? na Malcie i tym samym podlega tamtejszemu prawu, kt?re nale?y do jednych?z najbardziej rygorystycznych. To co r??ni portal StarGames od innych kasyn, to forma gry. U?ytkownik gra zawsze przeciwko prawdziwym ludziom, zalogowanym na platformie w tym samym czasie. StarGames to nowoczesna platforma internetowa dla amator?w gier kasynowych, ?jednor?kich bandyt?w?, czy tak kultowych gier planszowych, jakim jest niew?tpliwie zanany od dziesi?cioleci ?Chi?czyk?.

Portal oferuje szereg ciekawych gier, mi?dzy innymi takich producent?w jak Novomatic. Obok rozbudowanej oferty gier, znajdziemy tu tak?e atrakcyjny system bonus?w?i nagr?d, zar?wno dla sta?ych graczy, jak i tych nowych. Strona internetowa kasyna jest utrzymana?w odpowiedniej kolorystyce i jest do?? intuicyjna, z wyra?nym podzia?em na rodzaje gier. W?a?ciciele dbaj? o ci?g?y rozw?j swojej oferty, dodaj?c regularnie nowe pozycje, w kt?rych stosuje si? zaawansowane techniki animacyjne i d?wi?kowe.

Obs?uga kasyna to sztab dobrze przygotowanych specjalist?w, gotowych pom?c o ka?dej porze. Us?ugi witryny dost?pne s? w ponad 10 j?zykach, tak?e w j?zyku polskim. Kasyno umo?liwia gr? w trybie demo, bez konieczno?ci wcze?niejszej rejestracji i w trybie treningowym, kt?ry nie wymaga u?ywania got?wki. Gracze tym samym mog? wzi?? udzia? w zabawie bez ryzyka utraty swoich pieni?dzy.

StarGames gry

Kasyno StarGames znane jest z olbrzymiej kolekcji gier od Novomatic, w?r?d kt?rych prym wiod? zdecydowanie automaty w ilo?ci przesz?o 150 sztuk do wyboru. Do najpopularniejszych tytu??w zaliczy? mo?emy Book of Ra slot, Sizzling Hot slot, czy Lucky Lady?s Charm Deluxe slot. Obok ?jednor?kich bandyt?w? znajdziemy tu tak?e inne klasyki, takie jak ruletk?, blackjacka i baccarata. Video poker to przede wszystkim gry Deuces Wild, American Poker II, Jacks or Better, Joker Wild?i Marilyn?s Poker II. Dla mi?o?nik?w silniejszych wra?e?, kasyno oferuje klasyczne gry sto?owe na ?ywo z prawdziwym krupierem.

StarGames to nie tylko szeroki wyb?r gier i ciekawych bon?w got?wkowych, lecz tak?e profesjonalizm i do?wiadczenie, a tak?e gwarancja bezpiecze?stwa. Ju? sam design g??wnej strony internetowej, a tak?e podstron, r??ni?cych si? kolorem w zale?no?ci od tematyki, zach?ca do skorzystania z us?ug serwisu. StarGames kasyno to idealne miejsce dla fan?w gier online, tak?e tych, kt?rzy nie s? sk?onni ryzykowa? w?asnymi funduszami. Dla tych, kt?rzy chc? wypr?bowa? swych si? tylko dla zabawy, platforma umo?liwia gr? w trybie treningowym. Na potrzeb? tego typu rozrywek
otrzymujemy od kasyna w momencie rejestracji konta tak zwane ?wirtualne starsy. Zamiast got?wki pos?ugujemy si? w?a?nie nimi. Mo?emy je ponadto dokupi? w sklepie internetowym lub otrzyma? aktywnie uczestnicz?c w rozgrywkach.

W StarGames casino znajdziemy szereg znanych i popularnych gier. Gry kasyno dost?pne na platformie to g??wnie automaty, ale tak?e jackpoty, ruletka, blackjack, baccarat, video poker, bingo i inne ciekawe gry o r??nej tematyce. Portal oferuje tak?e mo?liwo?? udzia?u w StarGames na ?ywo. Znajdziemy te? tutaj Szko?? Pokera dla pocz?tkuj?cych pokerzyst?w, a w niej uporz?dkowane?i przejrzy?cie przedstawione regu?y tej ponadczasowej gry kasynowej. Platforma oferuje wiele ciekawych pozycji, w?r?d kt?rych brakuje niestety StarGames zak?ady. Mnogo?? innych gier zupe?nie jednak rekompensuje ten brak.

StarGames mobilne casino

StarGames-MobilePodobnie jak inne kasyna internetowe, tak?e i StarGames jest dost?pne?w wersji mobilnej. StarGames mobilne kasyno dzia?a bez zarzutu na wszystkich urz?dzeniach, niezale?nie od marki, tak wi?c StarGames na Androida pracuje r?wnie sprawnie, jak StarGames na Windows Phone. StarGames na telefon dost?pne jest tak?e dla w?a?cicieli urz?dze? firmy Apple. Jedyny warunek to dost?p do Internetu. StarGames na kom?rk? r??ni si? niestety od wersji g??wnej, gdy? dost?pna jest tam tylko niewielka cz??? gier. W?a?ciciele serwisu nieustanie pracuj? jednak nad poszerzeniem ?oferty w wersji mobilnej.

StarGames Bukmacher

Dzisiejsze czasy to ewidentny wzrost zainteresowania sportem i zdrowym stylem ?ycia. S? te? i tacy, kt?rzy na sporcie postanowili si? wzbogaci? i nie m?wimy tu wcale o samych zainteresowanych, tylko o fanach, kt?rzy stawiaj? r??ne sumy pieni?dzy na swoj? ulubion? dru?yn? lub sportowca.? St?d wzrost zainteresowania zak?adami sportowymi. StarGames zak?ady sportowe to niestety pozycja, kt?rej brakuje w ofercie platformy. Pozostaje nam tym samym skorzysta? z innego serwisu lub liczy? na fakt, i? StarGames zak?ady b?d? wkr?tce dost?pne na stronie kasyna, r?wnie? w wersji StarGames zak?ady na ?ywo.

Stargames VPN

Czy polscy gracze maj? czego szuka? w Stargames? Niestety portal e-hazardowy Stargames nie oferuje wi?cej swoich us?ug u?ytkownikom pochodz?cym z Polski. Ta sytuacja jest spowodowana zmian? ustawy hazardowej, kt?ra skutecznie zablokowa?a dost?p do wielu stron o charakterze e-hazardowym. Je?eli jednak chcieliby?cie zajrze? na stron? StarGames, mo?ecie to zrobi? za pomoc? technologii VPN.

Mieszkacie zagranic?? Sprawd?cie czy pa?stwo, w kt?rym si? aktualnie znajdujecie, nie figuruje na li?cie kraj?w wykluczonych. Je?eli nie, to mo?ecie ?mia?o rejestrowa? si? w serwisie i gra? do woli w swoje ulubione gry kasynowe.

StarGames Opinie

Platforma StarGames ?to wyj?tkowe kasyno dost?pne w sieci. O wyj?tkowo?ci stanowi przede wszystkim olbrzymi wyb?r gier oraz niespotykana dotychczas forma gry, w kt?rej bior? udzia? gracze zarejestrowani w kasynie. Serwis oferuje swoim klientom stare, dobrze znane gry planszowe oraz karciane, a tak?e mo?liwo?? gry bezgot?wkowej, co szczeg?lnie ceni? sobie osoby pocz?tkuj?ce,?a tak?e ci, kt?rych cieszy sam fakt gry, a nie nagroda. W zwi?zku z tym tw?rcy portalu zaprojektowali na t? potrzeb? wirtualne starsy, kt?re s?u?? do gry zamiast got?wki. Dzia? obs?ugi klienta przygotowany jest do pracy w trybie 24/7, zar?wno w formie telefonicznej i mailowej. Reakcja jest szybka, cho? brakuje innej, ?atwiejszej drogi, jak? niew?tpliwie by?by czat. Strona internetowa jest przejrzysta i ciekawa, z jasno widocznym podzia?em na tematyk? i rodzaje gier. Ka?da podstrona zaprojektowana jest w innym kolorze dla podkre?lenia r??norodno?ci oferty. Z przyjemno?ci? polecamy portal StarGames i ?yczymy udanej zabawy oraz samych milionowych kumulacji.

  • OVERALL
Overall
3