The Palaces

The Palaces

Recenzja

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
the palaces logo
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

The Palaces?

 • Trzyetapowy bonus powitalny do 100 PLN
 • Ogromny wyb?r gier Bingo

Aktualizacja: 21 marca

Graj!

Serwis e-hazardowy The Palaces jest brytyjskim kasynem internetowym, oferuj?cym swoim graczom przede wszystkim wideosloty, gry stolikowe i Bingo. Portal The Palaces mo?na ?mia?o nazwa?? kasynem solidnym, dla os?b spokojnych i zr?wnowa?onych, kt?re szukaj? przede wszystkim czystej kasynowej rozrywki, pozbawionej niepotrzebnych wydziwie?. The Palaces jest kasynem tradycyjnym, w ?kt?rej licz? si? przede wszystkim gry kasynowe i wygrywanie.

??The Palaces bonus

Ka?da przygotowywana przez nas recenzja zaczyna si? od sekcji po?wi?conej bonusom kasynowym. Nie ma co ukrywa?, ?e informacje na temat premii i promocji s? najcz??ciej poszukiwane przez graczy. W ko?cu kto nie lubi dostawa? czego? za darmo?

Na pocz?tek przyjrzyjmy si? premii na start, kt?ra przyznawana jest wszystkim nowo zarejestrowanym graczom, kt?rzy stawiaj? dopiero pierwsze kroki w The Palaces. Bonus powitalny tym kasynie przypadnie do gustu wszystkim u?ytkownikom, bez wyj?tku. Za zarejestrowanie si? w serwisie i wp?at? pierwszego depozytu mo?ecie liczy? na 100% ekstra od depozytu a? do 500 PL! To jeszcze nie wszystko! Opr?cz do?adowania got?wkowego otrzymacie tak?e pakiet zawieraj?cy The Palaces darmowe spiny ? czeka a? 50 obrot?w gratis na kultowego wideoslota od Net Entertainment Starburst slot.

Hola, hola! Na tym The Palaces bonus powitalny si? nie ko?czy! Promocja na start dotyczy nie tylko pierwszego depozytu, ale obejmuje tak?e dwie nast?pne wp?aty na konto. Sp?jrzcie tylko. Za wp?acenie drugiego depozytu otrzymacie do?adowanie 200% ekstra a? do 100 PLN. Trzecia wp?ata r?wnie? jest nagradzana ? na Wasze konta pow?druje dodatkowe 100% od wp?aconej kwoty a? do 250 PLN.

W sumie The Palaces bonus powitalny daje mo?liwo?? zgarni?cia a? 1250 PLN na gr?? Minimalna kwota depozytu dla wszystkich etap?w premii wynosi 50 PLN. Wym?g obrotu na wszystkie The Palaces bonusy wynosi 35-krotno?? otrzymanych ?rodk?w.

Portal The Palaces jest kasynem brytyjskim, a co za tym idzie, znajdziemy tutaj naprawd? spory wyb?r gier typu Bingo, tak popularnej w Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich fan?w tej pasjonuj?cej gry utworzono wariant premii powitalnej. W ramach bonusu mo?emy otrzyma? 1250 PLN.

W kasynie The Palaces ceni si? takie warto?ci jak przyja??, a utrzymywanie dobrych kontakt?w z klientami jest spraw? priorytetow?. Je?eli polecicie znajomego na stronie kasyna, otrzymacie a? 50 PLN do wykorzystania w grach.

The Palaces darmowe spiny

Czy w tym skoncentrowanym na Bingo serwisie

e-hazadowym The Palaces znajdziemy w ofercie promocyjnej jakie? darmowe spiny? Jak najbardziej, cho? mo?e szans na zgarni?cie obrot?w gratis nie b?dzie tak wiele jak w innych serwisach e-hazardowych.

W ka?dym razie, The Palaces darmowe spiny mo?ecie zdoby? po do??czeniu do kasyna i wp?acie pierwszego depozytu na konto. W ramach bonusu powitalnego na Waszym koncie znajdzie si? nie tylko do?adowanie got?wkowe, ale tak?e The Palaces darmowe spiny.

?led?cie newsletter kasyna The Palaces oraz zagl?dajcie cz?sto na KasynoEkspert, gdzie na bie??co informujemy Was o? aktualizacjach premii bonusowej.

The Palaces kod bonusowy

W serwisie The Palaces kody bonusowe nie s? wykorzystywane do aktywacji ?adnych premii. Dlaczego? Najzwyczajniej w ?wiecie w The Palaces kod bonusowy niepotrzebnie spowalnia dzia?ania graczy, kt?rym zale?y jak najsprawniejszym uzyskaniu ?rodk?w promocyjnych. ?aden w The Palaces kod bonusowy nie b?dzie wi?c Wam potrzebny, a wszystkie formalno?ci zwi?zane z premiami za?atwicie w trymiga w zak?adce Cashier.

The Palaces kasyno

Portal e-hazardowy The Palaces kasyno powsta? w 2007 roku z inicjatywy brytyjskiego koncernu Palatial Leisure Limited Casinos, kt?rym od pocz?tku istnienia zarz?dza Patrick Duffy. Jak widzicie, serwis ten funkcjonuje w bran?y ju? od przesz?o dekady i wcale nie zapowiada si?, by kasyno mia?o zosta? zamkni?te.

Kasyno The Palaces posiada na swoim koncie licencj? na prowadzenie tego typu witryny e-hazardowej, przyznawan? przez brytyjsk? instytucj? UK Gambling Commission. Organ ten zajmuje si? kontrolowaniem kasyn internetowych na ca?ym ?wiecie. Je?eli dany serwis chce zacz?? ?wiadczy? swoje us?ugi na terenie Wielkiej Brytanii b?dzie musia? przej?? weryfikacj? UK Gambling Commission. Jakie ma to znaczenie dla graczy? Ogromne, licencje i certyfikaty s? gwarancj? stuprocentowego bezpiecze?stwa, wyp?acalno?ci i wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

Strona serwisu The Palaces kasyno dost?pna jest w kilku j?zykach obcych: angielskim, niemieckim, czeskim, polskim i chi?skim. Ponadto, portal umo?liwia gr? graczom pochodz?cym z Polski.

Podczas korzystania z us?ug serwisu natrafili?cie na problemy, kt?rych nie potraficie rozwi?za? samodzielnie? Zwr??cie si? o pomoc do dzia?u Support. Agenci pomog? Wam pokona? trudno?ci. Pami?tajcie, ?e konsultanci pos?uguj? si? j?zykiem angielskim. Jak nawi?za? kontakt? Napiszcie e-maila lub bezpo?redni? wiadomo?? za pomoc? chatu na ?ywo.

Jakie metody p?atno?ci znajdziemy w The Palaces? Wp?at i wyp?at dokonamy poprzez: Maestro, MasterCard, Visa Debit, Visa Electron, Visa, iDEAL, Envoy, Skrill oraz Przelewy24.

The Palaces gry

W serwisie The Palaces gry dostarczane s? przez nast?puj?cych deweloper?w oprogramowania kasynowego: IGT Casino, Net Entertainment Casino, Parlay Bingo, Parlay Casino, ComTradeCasino. Jak wida?, lista producent?w nie jest zbyt d?uga, a co za tym idzie, ilo?? gier dost?pnych w The Palace ?nie powala.

W The Palaces portfolio zosta?o podzielone wed?ug nast?puj?cych kategorii:

 • Polecane gry
 • Wideosloty
 • Ruletka
 • Blackjack
 • The Palaces kasyno na ?ywo (5 gier: Blackjack, Blackjack VIP, The Palaces Blackjack, The Palaces Roulette, Blackjack)
 • Sloty klasyczne
 • Wideopoker
 • Gry stolikowe
 • Natychmiastowe wygrane

Opr?cz wymienionych powy?ej kategorii, The Palaces kasyno dysponuje oddzielnym lobby, kt?re dedykowane jest tylko i wy??cznie grom typu Bingo.

W The Palaces zak?ady bukmacherskie nie znajduj? si? w ofercie.

The Palaces mobilne kasyno

Nie macie zbyt wiele czasu na przesiadywanie przed komputerem? Kasyno The Palaces mobilne pozwoli Wam na utrzymanie sprawnego tempa gry wsz?dzie, bez wzgl?du na miejsce i czas. Naturalnie b?dziecie potrzebowa? urz?dzenia mobilnego, smartfona lub tabletu, by uruchomi? The Palaces mobilne kasyno. Macie dwa sposoby na gr?. Pierwszy, przegl?darkowy, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. The Palaces na telefon uruchomicie za pomoc? mobilnej przegl?darki zainstalowanej na Waszym urz?dzeniu przeno?nym. Druga metoda, z kt?rej mo?ecie skorzysta? to u?ycie specjalnej aplikacji The Palaces na kom?rk?. Pobierzcie j? ze sklepu z aplikacjami, zainstalujcie i grajcie do woli. The Palaces na Androida, iOS lub Windows Phone daje Wam dost?p do setek gier kasynowych, Bingo i wielu innych atrakcji.

The Palaces VPN

Przeczytali?cie uwa?nie sekcj? po?wi?con? kasynu The Palace? Zapewne tak, ale warto t? jedn? informacj? przypomnie?. Portal The Palace akceptuje graczy pochodz?cych z Polski i umo?liwia im ubieganie si? o kasynowe bonusy.

Mieszkacie zagranic?? Sprawd?cie, czy pa?stwo Waszego pobytu nie figuruje na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami. Je?li nie, to ?mia?o rejestrujcie si? w The Palaces!

The Palaces opinie

Brytyjski portal The Palaces jest solidnym kasynem, w kt?rym znajdziemy standardowe gry kasynowe takie jak wideosloty, gry stolikowe, gry na ?ywo oraz wiele innych. Jednak za specjalno?? The Palaces kasyno mo?na zdecydowanie uzna? Bingo, gr? niezwykle popularn? na Wyspach Brytyjskich.

Na graczy czeka trzyetapowy bonus powitalny, w ramach kt?rego mo?ecie zgarn?? do?adowanie got?wkowe a? do 1250 PLN oraz The Palaces darmowe spiny. Otrzymacie 50 obrot?w gratis? na kultowego wideoslota Starburst od Net Entertainment.

Pami?tajcie, ?e gracze z Polski mog? ?mia?o rejestrowa? si? w kasynie, swobodnie gra? i korzysta? z oferty promocyjnej serwisu.

Czy doszukali?my si? jakich? minus?w? Naszym zdaniem, ten istniej?cy od 10 lat serwis e-hazardowy, powinien skupi? si? na rozbudowie portfolio, poniewa? pomimo dekady istnienia, ilo?? gier dost?pna w tym kasynie po prostu nie powala.

 

 • OVERALL
Overall
4