VIP Stakes

VIP Stakes

Recenzja

Kasyno VIP Stakes ??czy w sobie dwie z pozoru zaprzeczaj?ce sobie cechy – luksus i og?ln? dost?pno??. W VIP Stakes kasyno b?dziecie mogli poczu? si? elitarnie, jak w kasynie stacjonarnym rodem z Monte Carlo, przy czym nie b?dziecie musieli nawet wychodzi? z domu. Czeka ponad 500 gier i bonus do 1200 PLN!

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
vip stakes black logo
 • Bonus
 • Gra
 • Obs?uga
 • Ocena Graczy

VIP Stakes?

 • Ponad 500 gier
 • 200% ekstra a? do 2400 PLN
 • Cashback 20%

Aktualizacja: 21 March

Graj!

Przekraczaj?c wirtualne progi VIP Stakes kasyno poczujecie si? jak prawdziwe grube ryby! Wbrew pozorom to luksusowe stoi otworem dla wszystkich zainteresowanych. Zapomnijcie o tajnych klubach, wej?ciu na has?o czy innych tego typu zabiegach, maj?cych na celu wykluczy? tych ?gorszych? graczy od lepszych. Co to, to nie. VIP Stakes kasyno wszystkich traktuje jak VIP-?w, bez wzgl?du na status materialny, profesj? czy miejsce pochodzenia. W VIP Stakes kasyno ka?dy mo?e poczu? si? jak Kr?lowa Anglii. Luksusowo, wytwornie, komfortowo. Rozsi?d?cie si? wygodnie i przyst?pcie do lektury recenzji VIP Stakes kasyno!

? VIP Stakes bonusy

Jaka jest przewaga serwis?w e-hazardowych nad kasynami stacjonarnymi? Po pierwsze, by odwiedzi? to drugie, musicie opu?ci? przytulny dom i uda? si? (najcz??ciej) zagranic?, by w pe?ni skorzysta? z urok?w takiego miejsca. Jak wiadomo, podr?? generuje koszty, cz?sto niema?e oraz u niekt?rych wywo?uje nieprzyjemne napi?cie. Po drugie, te ekskluzywne kasyna rodem z film?w o Agencie 007 wymagaj? kart sta?ego klienta, swego rodzaju przepustki, a tak?e wykwintnego stroju, kt?ry nie zawsze jest tak wygodny, jak na przyk?ad nasze ulubione ?podomeczki?. Po trzecie, kasyna stacjonarne nie oferuj? ?adnych promocji i?bonus?w, bez kt?rych nie da si? wyobrazi? kasyna internetowego. W kasynie VIP Stakes bonusy przyznawane s? graczom praktycznie od r?ki, nie musicie jecha? na drugi koniec ?wiata, by w nim gra?, ani tym bardziej stroi? si? w wymy?lne fata?aszki. Zapomnijcie o superfajnejkarcieVIP czy supertajnymha?le dost?pu.

O VIP Stakes bonusy mo?e stara? si? ka?dy zarejestrowany gracz. Do nowych u?ytkownik?w skierowano specjaln? ofert? na start, kt?ra pozwoli im wystartowa? w kasynie z impetem. VIP Stakes bonus powitalny przys?uguje wszystkim graczom, kt?rzy zdecydowali si? za?o?y? konto w tym serwisie i dokona? pierwszego depozytu. W VIP Stakes premiowana jest nie tylko pierwsza wp?ata, ale tak?e dwie kolejne.

 • I depozyt: 150% ekstra a? do 1200 PLN
 • II depozyt: 50% ekstra a? do 400 PLN
 • III depozyt: 100% ekstra a? do 800 PLN

Jak wida?, kwoty s? niema?e ? w sumie do zgarni?cia jest a? 2400 PLN przy maksymalnych wp?atach na Wasze kasynowe konta. Wym?g obrotu na ka?dy etap premii powitalnej w VIP Stakes kasyno wynosi 35?kroto?? ca?kowitej sumy uzyskanej z promocji oraz wygranych. Gracze pochodz?cy z Polski mog? ubiega? si? o wszystkie bonusy od depozytu. Gracze z Wielkiej Brytanii mog? niestety zapomnie? o?jakichkolwiek bonusach, tym bardziej o grze w VIP Stakes kasyno. Wielka Brytania znajduje si? na li?cie kraj?w wykluczonych.

Czy to ju? wszystkie VIP Stakes bonusy? Nie! Za do??czenie do kasynowego newslettera wszyscy gracze mog? ubiega? si? o cotygodniowy bonus Reload, kt?ry przyznawany jest wed?ug nast?puj?cego schematu:

 • Depozyt do 96 PLN gwarantuje 40 PLN ekstra na gr?
 • Depozyt od 100 PLN do 196 PLN gwarantuje 100 PLN ekstra na gr?
 • Depozyt powy?ej 200 PLN gwarantuje a? 200 PLN na gr?

Je?eli chcecie skorzysta? z tego depozytu, musicie koniecznie zapisa? si? do newslettera VIP Stakes kasyno. Pami?tajcie, ?e mo?ecie skorzysta? tylko z jednego bonusu tygodniowo. Wym?g obrotu na VIP Stakes bonus Reload wynosi 35-krotno?? ca?kowitej sumy uzyskanej w ramach premii oraz wygranych.

Ostatnim bonusem na naszej li?cie jest premia Cashback, kt?ra gwarantuje zwrot a? do 20% od wp?aconych na konto i rozegranych pieni?dzy. W zale?no?ci od poziomu VIP, Rookie, Silver, Golden, graczom nale?y si? zwrot odpowiednio 10%, 15% i 20%. Jak otrzyma? status VIP? To proste, wystarczy gra? w kasynie za prawdziwe pieni?dze! Zwrot Cashback jest niezale?ny od wszystkich innych bonus?w i przyznawany jest zawsze.

VIP Stakes bonusVIP Stakes darmowe spiny

W kasynie VIP Stakes darmowe spiny s? mniej popularnym bonusem od do?adowa? got?wkowych, kt?re np. mo?emy zdoby? w ramach bonusu powitalnego. Serwis ten skupia si? przede wszystkim na tego rodzaju premii, VIP Stakes darmowe spiny pojawiaj? si? o wiele rzadziej. Nie znaczny to jednak, ?e promocje z?gratisowymi zakr?ceniami nie pojawiaj? si? wcale. Warto ?ledzi? newsletter, by stale otrzymywa? informacje na temat aktualnej oferty bo

nusowej. Co wi?cej, za do??czenie do newslettera b?dziecie otrzymywa? cotygodniowe premie got?wkowe do wykorzystania w grach.

VIP Stakes kod bonusowy

W serwisie VIP Stakes kody bonusowe nie s? oferowane. Naszym zdaniem jest to bardzo dobry wyb?r. Rezygnacja z kod?w bonusowych usprawnia dzia?anie kasyna i nie zabiera graczom czasu, kt?ry mogliby wykorzysta? na gr?. W VIP Stakes kod bonusowy nie sprawdzi?by si? zbyt dobrze, poniewa? jest to kasyno dynamiczne, nowoczesne, a konieczno?? u?ywania kod?w nie pasuje do polityki serwisu.

VIP Stakes kasyno

Portal e-hazardowy VIP Stakes kasyno zosta? za?o?ony w 2014 roku z inicjatywy koncernu HighWeb Ventures N.V. Casinos, do kt?rego nale?? tak?e takie serwisy jak Bet N?Spin Casino, Calvin Casino, ParadiseWin Casino, FreakyAces Casino, GrandWild Casino, MyWin24 Casino, Wintika Casino, PropaWin Casino, Casdep Casino, Slothit Casino.

G??wna siedziba kasyna znajduje si? na malowniczej karaibskiej wyspie Cura?ao, wchodz?cej w sk?ad Antyli Holenderskich. Z tego tytu?u VIP Stakes kasyno mo?e pochwali? si? licencj? AntillePhone Licence, przyznawan? portalom e-hazardowym i uprawniaj?c? do prowadzenia legalnej dzia?alno?ci tego typu.

Strona VIP Stakes kasyno dost?pna jest w trzech j?zykach: angielskim, szwedzkim i norweskim. Gdyby?cie napotkali na jakie? przeszkody lub problemy, mo?ecie ?mia?o nawi?za? kontakt z agentami z dzia?u Support. Angloj?zyczni konsultanci pomog? znale?? odpowiedzi na Wasze pytania. Chat live dzia?a w godzinach od 5?rano do 9 wieczorem, od poniedzia?ku do pi?tku. Mo?ecie r?wnie? napisa? e-mail lub skorzysta? z listy F.A.Q., w kt?rej zamieszczono najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania i odpowiedzi.

Jakie metody p?atno?ci znajdziemy w VIP Stakes kasyno? Wp?acimy i wyp?acimy pieni?dze z pomoc? nast?puj?cych us?ugodawc?w: Paysafecard, PayVision, EnterCash, MB, Zimpler, GiroPay, NeoSurf, VISA, MasterCard, Skrill, Neteller, EcoPay, Cubits, BitCoin oraz za pomoc? tradycyjnych przelew?w bankowych.

Warto r?wnie? wspomnie? o restrykcjach, jakie mog? dotkn?? graczy z Polski. Po pierwsze, graj?cy z terenu naszego kraju mog? ubiega? si? jedynie o bonusy od depozytu. Po drugie, niekt?re gry na ?ywo oraz produkcje GamesOS nie s? dost?pne dla graczy z Polski.

VIP Stakes gryVIP Stakes darmowe krecenia

W kasynie VIP Stakes gry dostarczane s? przez nast?puj?cych producent?w oprogramowania kasynowego: Net Entertainment, Microgaming, Playtech, GamesOS oraz Playson. W kasynowym portfolio znajdziemy w?sumie ponad 500 gier. Jak ju? wspominali?my, gracze pochodz?cy z Polski nie mog? gra? w produkcje GamesOS oraz niekt?re z gier na ?ywo.
W kasynie VIP Stakes mamy do wyboru dwie sale: Casino oraz Vegas. W obydwu salonach VIP Stakes gry zosta?y podzielone wed?ug nast?puj?cych kategorii:

 • Topowe gry
 • Nowe gry
 • Sloty
 • Gry stolikowe
 • Wideo poker
 • Gry arkadowe
 • Jackpoty progresywne
 • VIP Stakes kasyno na ?ywo

Na li?cie najpopularniejszych nowo?ci znajdziemy takie gry jak: China MegaWild slot, Battlestar Galactica slot, Immortal Blood slot, Maya Wheel of Luck slot, East Wind Battle slot, Starburst slot, Dead or Alive slot, Flowers slot, Wild Hunter slot czy Odysseus slot.

VIP Stakes VPN

Portal VIP Stakes kasyno uruchomimy bez konieczno?ci korzystania z technologii VPN. Serwis VIP Stakes akceptuje graczy z Polski. Jedyne restrykcje mog? nas spotka?, gdy b?dziemy chcieli zagra? w gry produkcji GamesOS lub w VIP Stakes kasyno na ?ywo.

VIP Stakes opinie

Kasyno VIP Stakes funkcjonuje na rynku ju? od trzech lat. W portfolio serwisu znajdziemy ponad 500 gier kasynowych dostarczanych przez takich producent?w jak Net Entertainment, Microgaming, Playtech, GamesOS czy Playson. Na wszystkich nowych graczy czeka VIP Stakes bonus powitalny a? do 2400 PLN w trzech etapach. Nie wolno nie wspomnie? o fakcie, ?e VIP Stakes kasyno akceptuje graczy pochodz?cych z Polski. Co ciekawe, graj?cy z teren?w Wielkiej Brytanii nie b?d? mogli zarejestrowa? konta w serwisie VIP Stakes kasyno.

Czy dopatrzyli?my si? jakich? minus?w? W aktualnej ofercie bonusowej nie znale?li?my promocji na VIP?Stakes darmowe spiny, co jest niew?tpliwie zasmucaj?ce.

 • OVERALL
Overall
4.5