Winner

Winner

Recenzja

?eby wygra?, trzeba gra?! W serwisie Winner kasyno wszyscy jeste?my zwyci?zcami. W serwsie Winner znajdziemy szeroki wyb?r gier: wideosloty, gry karciane jak Poker i Blackjack czy Baccarat, a tak?e Ruletk?. Oprogramowanie w Winner kasyno dostarczane jest przez znan? firm? Playtech. Do??czcie do najlepszych w Winner kasyno!

  1. Kasynoekspert.pl
  2. > Najlepsze gry
winner_logo
  • Bonus
  • Gra
  • Obs?uga
  • Ocena Graczy

Winner?

  • 120 PLN bez depozytu
  • 1400 PLN na start
  • 99 darmowych spin?w

Aktualizacja: 31 July

Graj!

Winner kasyno m Ma stonowany design, bez krzykliwych element?w. Celem jest minimalistyczna elegancja i pierwsze wra?enie rzeczywi?cie sprawia poczucie, ?e wygl?d strony jest ?wie?y i nowy. Graj Winner kasyno, bo na wej?cie otrzymasz du?o bonus?w i na pewno nie b?dziesz zawiedziony szerokim spektrum mo?liwo?ci: zak?ady bukmacherskie,? tradycyjne gry hazardowe oraz sloty, zdrapki i gry na ?ywo.

Winner bonusyWinner bonus

W kasyno Winner bonusy trafiaj? si? na ka?dym kroku. Zacznijmy od darmowych 120 PLN, kt?re otrzymasz po rejestracji. Jedyne co b?dzie potrzebne aby uzyska? ten bonus b?dzie wpisanie na stronie Winner kod bonusowy. Ta promocja nie wymaga ?adnego depozytu.

Nie zapominamy r?wnie? o Winner bonus powitalny. Zarejestruj si? i wp?a? pierwszy depozyt minimum 160 PLN, a nie ominie ci? 200% bonusu. Maksymalnie mo?e on wynie?? 1400 PLN. Ka?da kolejna wp?ata w tym miesi?cu (min. 240 PLN) mo?e skutkowa? bonusem w wysoko?ci 25%.

My?leli?cie, ?e to koniec? Za drugi depozyt mo?liwy jest r?wnie? Winner bonus w wysoko?ci 60%. Wp?a? minimum 80 PLN lub wi?cej. Premia mo?e wynie?? maksymalnie 1200 PLN.

Do graczy lubi?cych obstawia? wysokie zak?ady skierowano dwie promocje: Mid Rollers i High Rollers. To prosty bonus, kiedy wp?acisz 10 000 PLN otrzymasz od kasyna 5000 PLN, co daje niebagateln? kwot? 3750 euro na gr?. Dla graczy Mid Rollers po wp?acie 2100 PLN dostajesz tyle samo na konto i do wykorzystania masz 5600 PLN.

Wtorek to dzie? kiedy Winner darmowe spiny rozdaje. Wp?a?cie 80 PLN i otrzymasz 20 darmowych spin?w. Proste? Mo?ecie post?pi? w ten spos?b trzykrotnie i uzyska? w sumie 60 darmowych kr?ce?.

Dodatkowo warto skorzysta? z weekendowej loterii, gdzie na graczy czeka w sumie 4000 PLN. Ka?dy depozyt wykonany w weekend w kwocie minimum 20 euro zapewnia ci udzia? w tym konkursie. Najwy?sza nagroda wynosi 1000 PLN, kolejnych pi?ciu graczy otrzyma po 400 PLN, a kolejnych pi?ciu 200 PLN..

Winner bonus to tak?e 200 PLN dla ka?dego gracza, kt?ry poleci kasyno swojemu znajomemu. Nie zwlekajcie i szepnijcie s??wko swoim przyjacio?om o promocjach i mo?liwo?ciach gry w Winner kasyno.

Przy okazji warto wspomnie? o punktach comp, kt?re s? dodawane do twojego konta za ka?de postawione 40 PLN. Zgromadzone punkty comp mo?na wymieni? potem na got?wk?. Odpowiednia ilo?? zebranych punkt?w da ci r?wnie? mo?liwo?? przynale?no?ci do ekskluzywnego klubu VIP. Mo?esz uzyska? tam piec stopni, z kt?rych ka?dy kolejny zapewni ci jeszcze wi?ksze bonusy. Jako VIP otrzymasz: specjalne promocje, prezenty, ekskluzywna obs?ug?, mo?liwo?? uczestnictwa w zamkni?tych turniejach, szybsze wyp?aty, i lepszy przelicznik punkt?w comp na prawdziwe pieni?dze.

Winner darmowe spiny

S? takie rzeczy, kt?re ka?dy lubi, a s? to niew?tpliwie darmowe spiny. Naj?atwiej w Winner darmowe spiny otrzyma? we wtorkowej promocji. Wp?a? 20 euro i otrzymaj 20 darmowych kr?ce?. Mo?esz z tej promocji skorzysta? trzy razy w ci?gu dnia aby otrzyma? od Winner darmowe spiny.? Chcesz wi?cej free spin?w? Wybieraj gry slotowe, kt?ra daj? mo?liwo?? ich zdobycia.

Winner kod bonusowy

Nie s? potrzebne w Winner kody bonusowe, pr?cz jednego. Jedyny kod jest u?ywany w promocji zapewniaj?cej 30 euro dla nowo zarejestrowanych graczy, kt?rzy maj? ochot? spr?bowa? hazardowej rozrywki bez uiszczania ??dnych op?at. Nale?y wpisa? na Winner kod bonusowy o tre?ci: MAXFREE3. Im mniej formalno?ci tym lepiej, dlatego jeden Winner kod bonusowy stanowczo wystarczy.

Winner kasyno

winner_randomWinner kasyno zosta?o za?o?one w 2009 roku, a jego w?a?cicielem jest Zirconium Gaming Ltd. Dzia?alno?? platformy jest licencjonowana przez Antiqua i Barbuda Financial Services Commission. Kasyno zapewnia, ?e dba o odpowiedzialny hazard i nie zezwala nikomu poni?ej 18 lat korzysta? z kasyna. Portal nie przyjmuje graczy ze Stan?w Zjednoczonych, jednak dzi?ki t?umaczeniu strony jest dost?pne dla u?ytkownik?w z: Kanady, Szwajcarii, Szwecji, Australii, Hiszpaniii, Grecji, Brazylii, Czech, Rosji, Norwegii, Austrii, Argentyny, Nowej Zelandii, Niemiec, Polski, Kazachstanu i Wielkiej Brytanii.

Korzystanie z wp?at z niekt?rych serwis?w zapewnia bonus w wysoko?ci 10 lub 15%, s? w?r?d nich: DotPay, PayU, EcoCard, InstantBank, Skrill, Neteller, Paysafecard, Ukash. Mo?na obraca? ?rodkami we wszystkich najwa?niejszych walutach: euro, ruble, szwedzka korona, funt brytyjski i dolar.

Oprogramowanie do gry w Winner kasyno mo?na bardzo ?atwo ?ci?gn?? i zainstalowa?, ale nie jest ono wymagane, poniewa? mo?na korzysta? z przegl?darki internetowej.

Dzi?ki u?yciu oprogramowania Playtech Winner kasyno ma mo?liwo?? zaoferowa? zr??nicowany wyb?r ekscytuj?cych gier. Kasyno oferuje ponad 300 gier, w?r?d kt?rych znajd? si? gry karciane, ruletka, wideo poker, zdrapki, sloty w wielu odmianach i na najwy?szym poziomie grafiki i z najlepsza muzyk?, dodatkowo jeszcze 15 gier z jackpotami. Wszystko to dost?pne jest r?wnie? w Winner na telefon.

Najlepsze gry hazardowe s? r?wnie? dost?pne w Winner kasyno na ?ywo. Si?d?cie do gry z pi?knymi i profesjonalnymi krupierkami i poczujcie dreszcz emocji jak w prawdziwym kasynie. Wybierzcie co? spo?r?d: Ruletek, Blackjacka, Baccarat i Casino Hold?em. Zarejestruj si? jako gracz w Live Casino i zgarnijcie 140 PLN.

Tw?rcy nie zapomnieli tak?e, aby umie?ci? w Winner zak?ady sportowe. Znajdziemy tu zak?ady na ponad 20 dyscyplin sportowych oraz mo?liwo?? obstawiania zawod?w w wirtualnym ?wiecie. Nie zapomnijcie r?wnie? sprawdzi? aktualnych promocji, bo cz?sto obstawianie konkretnych dyscyplin (golf, tenis, pi?ka no?na, siatk?wka, wy?cigi konne) s? nagradzane specjalnymi bonusami.

Mamy nadzieje, ?e tak szeroki wyb?r na Winner gry kasyno zadowoli ka?dego gracza, kt?ry wymaga zr??nicowanej rozrywki.

Winner gry

Najlepsze w Winner gry to daj?ce zawsze du?o frajdy sloty. Wszystkie wideo automaty dostarcza Playtech co zawsze zwiastuje najlepsz?, dopracowan? grafik?, dobre efekty d?wi?kowe i wykorzystanie zawsze popularnych temat?w i inspiracji. Winner sloty to prawie 300 gier, a w?r?d nich warto wymieni? te inspirowane bohaterami Marvel: X-men, Fantasti Four, Hulk i inne. Znajdziesz tu sloty 3-bebnowe z pojedynczymi liniami zwyci?stwa, 3- b?bnowe z wieloma mo?liwo?ciami wygranej oraz skomplikowane, ciekawe automaty. Dla tych, kt?rzy chc? gra? o najwy?sze stawki przygotowano Winner gry z jackpotami, jest ich 15, np. Gladiator, Gold Rally, Ghost Rider. Na stronie mo?esz wy?wietlane s? aktualne najwy?sze jackpoty, dzi?ki czemu wiecie jaka gr? wybra?, aby zgarn?? najwy?sze stawki.

Je?li nie zadowol? Was sloty, to mo?ecie spojrze? na inne Winner gry, kt?re na pewno Wam si? spodobaj?: klasyczne gry hazardowe, tradycyjne gry karciane i stolikowe oraz proste i przyjemne zdrapki.

Winner mobilne kasyno

winner_mobileWinner mobilne kasyno to propozycja dla wszystkich tych, kt?rzy zastanawiaj? si? w jaki spos?b cieszy? si? wszystkimi zaletami Winner casino na urz?dzeniach mobilnych poza domem. Aby gra? w Winner mobilne kasyno wystarczy posiada? urz?dzenie mobilne: smartfon lub tablet z podstawowym systemem. Winner na Androida zadzia?a ?wietnie tak?e na iOS, poniewa? stron? otwiera si? za pomoc? przegl?darki internetowej. Specjalnie zoptymalizowana strona Winner na kom?rk? daje mo?liwo?? obstawiania zak?ad?w sportowych i korzystanie z gier. Oczywi?cie nie wszystkie gry s? dost?pne w Winner na telefon, ale nie trac? wcale na mniejszych urz?dzeniach, nadal maj? ?wietn? grafik? i p?ynnie dzia?aj?. W Winner mobilne kasyno nie zabraknie najlepszych slot?w: Gladiatora, Halloween Fortune, X-men i Iron Man oraz Wideopokera, Blakcjacka, Ruletki i zdrapek.

Winner VPN

Je?eli przeczytali?cie uwa?nie sekcj? po?wi?con? kasynu Winner, to doskonale wiecie, ?e portal ten nie akceptuje graczy z Polski. A szkoda, bo jeste?my pewni, ?e wielu Polak?w z przyjemno?ci? wybra?oby serwis Winner. Je?eli chcecie zajrze? na stron? Winner, to b?dziecie musieli skorzysta? z technologii VPN.

Mieszkacie zagranic?? Sprawd?cie, czy pa?stwo, w kt?rym aktualnie mieszkacie nie znajduje si? na li?cie kraj?w obj?tych restrykcjami. Je?li nie, to ?mia?o rejestrujcie si? w kasynie.

Winner opinie

Winner kasyno posiada niew?tpliwie szerok? ofert? bonus?w i szeroki wachlarz rozrywek, pocz?wszy od zak?ad?w sportowych, przez wszystkie gry hazardowe oraz gry na ?ywo. Wyb?r wideo slot?w jest niezbyt poka?ny i patrz?c na inne kasyna oczekiwaliby?my wi?kszej ilo?ci gier. Na stronie znajdziemy wszelkie informacje i samouczki, tak?e warunki promocji s? przejrzy?cie wyja?nione. Ca?a strona jest rzetelnie przet?umaczona na j?zyk polski co nie zawsze jest standardem. Mimo jasno wyt?umaczonych zasad wielu graczy skar?y si? na bardzo wysokie wymagania, co sprawia, ?e niekt?re bonusy s? prawie niemo?liwe do uzyskania. Zosta?y r?wnie? odnotowane trudno?ci z wyp?atami pieni?dzy i lekcewa?enie tego problemu przez obs?ug? klienta. Mimo tych uwag niew?tpliwie Winner casino jest miejscem, gdzie mi?o sp?dzicie czas przy hazardowej rozrywce.

  • OVERALL
Overall
3.5